logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

راهبرد دولت کره جنوبی برای پیشتازی اقتصادی

راهبرد دولت کره جنوبی برای پیشتازی اقتصادی
راهبرد دولت کره جنوبی برای پیشتازی اقتصادی

راهبرد دولت کره جنوبی برای پیشتازی اقتصادی یادگرفتن فناوری بلاک چین : دستورالعمل دولت کره جنوبی برای پیشتازی اقتصادی وزارت علم ها و فناوری داده ها و ارتباطات کره جنوبی اعلام کرد آموزش بلاک چین به زودی به صورت همگانی درین مرز و بوم یادگرفتن داده می شود . این مبادرت در سمت تلاش‌های این […]

راهبرد دولت کره جنوبی برای پیشتازی اقتصادیراهبرد دولت کره جنوبی برای پیشتازی اقتصادی
یادگرفتن فناوری بلاک چین : دستورالعمل دولت کره جنوبی برای پیشتازی اقتصادی
وزارت علم ها و فناوری داده ها و ارتباطات کره جنوبی اعلام کرد آموزش بلاک چین به زودی به صورت
همگانی درین مرز و بوم یادگرفتن داده می شود . این مبادرت در سمت تلاش‌های این مملکت برای پیشتازی
در آنچه انقلاب چهارم صنعتی نامیده می گردد خواهد بود . این وزارت جدیدا سرفصل‌های درسی مرتبط با
بدین فناوری را تهیه و تنظیم نموده است .
وزارت علم ها و فناوری داده ها و ارتباطات کره جنوبی بر این یقین است که با تولید محیطی برای
پژوهش‌های جدا و پشتیبانی از رویش فناوری میتواند مورد را برای نوآوری‌های متعدد فراهم سازد .
این ارگان یک‌سری فناوری را در سرفصل‌های پیشنهادی خویش قرار داده است . بلاک چین ,
هوش تصنعی و مصنوعی , کلان داده , فناوری رایانش ابری , حقیقت مجازی , حقیقت افزوده ,
خودروهای سوای راننده و پهپادها اعم از این فناوری‌ها میباشند
راهبرد دولت کره جنوبی برای پیشتازی اقتصادی
راهبرد دولت کره جنوبی برای پیشتازی اقتصادی
تا به امروز ۴۰ زمان آموزشی برای این فناوری‌ها پباده سازی شده‌است . وزارت علم ها و فناوری داده ها و ارتباطات کره جنوبی بر این اعتقادوباور است که‌این دروس میتوانند فرصت‌های اشتغال جوان ها این سرزمین را ارتقا دهند .
یانگ کیونگ وون که یک کدام از مدیران وزارت تجارت , صنعت و انرژی این مرز و بوم است میگوید : «با وجود این‌که اشتغال جوان ها یک مسائل اجتماعی به شمار میرود , خلل مهم در عدم تناسب شغل‌ها مخفی است . » وی بر این اعتقاد و باور است که‌این طرح آموزشی می تواند با توانمندسازی جوان ها , فرصت‌های جدیدی را برای اشخاص جویای فعالیت تولید نماید . »