logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس
ارزیابی روش های تأمین مالی در اقتصاد ایران

امروزه بحث تامین مالی و یافتن روش های مناسب به یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران در حوزه های مختلف اقتصادی تبدیل شده است. این موضوع در ایران نیز جلب توجه می نماید. از میان گزینه و روش های مختلف تامین مالی کدامیک قابلیت اتکاء بیشتری دارند.

تاریخ : سپتامبر 22nd, 2013

مقررات بين المللي تجارت و اعتبارات اسنادي

در این کتاب حاوی توضیحاتی در ارتباط با بورس مانند اینکوترمز .انواع روش های بین المللی.مجموعه قوانین و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی است.  

تاریخ : سپتامبر 22nd, 2013

آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار

به دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه 1340 و شروع حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار و افزایش فعالیت های صنعتی در آن دوره که تامین مالی آن بدون شک نیازمند بازار ها و ابزار های جدید بود.

تاریخ : سپتامبر 22nd, 2013

بررسی و تجزیه و تحلیل روش های تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق روش های مختلف تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نوع ارتباط بین نحوه تامین مالی شرکت ها و ویژگی های اندازه شرکت دارایی ثابت و سودآوری بررسی شده است. نمونه آماری این پژوهش از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شیوه مرحله ای […]

تاریخ : سپتامبر 22nd, 2013

تاثیر بحران مالی جهانی در بورس ایران

گزارش پیشرو، تلاش میکند با بررسی دلایل ظهور بحران و اثرات آن بر اقتصاد جهانی و همچنین اقتصاد ایران و به ویژه بازار سرمایه کشور و اجراي اصل 44 ، راهکارهاي موثري براي مقابله با تهدیدات بحران و استفاده از فرصتهاي ایجادشده ارائه کند.  

تاریخ : سپتامبر 22nd, 2013

بازار سرمایه: نیروی محرکة توسعة اقتصادی

  1- مقدمه بازارهاي سهم در حال رشداند . بازار سهام كشورهاي درحال توسعه بخش عمده اي از اين رشد است . طي 10 سال گذشته، ارزش بازار سهام از 000 ر 8 ميليارد دلار به بيش از 000 ر 25 ميليارد دلار رسيده است، و ارزش بازارهاي جديد در حال رشد (اصطلاحاً به 20 […]

تاریخ : مارس 22nd, 1485

کمبود مسکن: فرصتی برای اقتصاد ایران

کمبود مسکن        

تاریخ : مارس 21st, 1481