آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ arbitrage- به کسب سود از راه اختلاف قیمت در دو بازار مختلف آربیتراژ می‌گویند.…