logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

مسئولیت مدنی ناشی از افشای اطلاعات نهانی

مسئولیت مدنی ناشی از افشای اطلاعات نهانی
مسئولیت مدنی ناشی از افشای اطلاعات نهانی

  داده ها نهانی به آن جور از داده ها مهم و منتشر نشده ای گفته میشود که به صورت بی واسطه یا این که غیر بدون واسطه به ورقه ها بهادار یا این که ناشران آن مربوط میشود . این داده ها بر تصمیم های سرمایه گذاران و ارزش سهام تاثیر داراست , در‌حالتی […]

مسئولیت مدنی ناشی از افشای اطلاعات نهانی   داده ها نهانی به آن جور از داده ها مهم و منتشر نشده ای گفته میشود که به صورت بی واسطه یا این که غیر بدون واسطه به ورقه ها بهادار یا این که ناشران آن مربوط میشود . این داده ها بر تصمیم های سرمایه گذاران و ارزش سهام تاثیر داراست , در‌حالتی که که دارندگان داده ها با سوءاستفاده از حالت خویش این داده ها را فاش نموده و خرید و فروش بر طبق این داده ها صورت بپذیرد . افشاء کننده وفادار دولتی خواهد بود . ولی برخلاف بعضی دیگر از نظام های حقوقی , قانون ها و ضوابط جمهوری اسلامی ایران در‌این ارتباط ساکت بوده و بایستی دراین مورد به قانون ها عام مسئولیت دولتی برگشت نماییم . درباره دارای تعهد دولتی به نظریه تقصیر , نقض ارتباط امانی و به کارگیری ناروا نسبت دادن شده‌است و به نظر می رسد به کار گیری ناروا مبنای مسئولیت ناشی از افشای داده ها باشد . همینطور صرف فاش داده ها برای به وقوع پیوستن مسئولیت کافی نبوده و بلکه بایستی بر مبنای داده ها نهانی داد و ستد ورقه ها بهادار صورت گیرد و طرف مقابل بایستی از داد و ستد متضرر گردد . همینطور برخلاف حقوق و دستمزد ایالات متحده , در حقوق و دستمزد کشور ایران نیازی نیست که داد و ستد بر اساس داده ها نهانی به طور عمدی صورت بگیرد . نهایتا این که علاوه بر مسئولیت دولتی , فاش کننده داده ها نهانی وفادار کیفری هم هست     مسئولیت مدنی ناشی از افشای اطلاعات نهانی   ( به عبارت دیگر در صورتی‌که تکثیر داده ها تاثیری بر بها سهام و اسناد بهادار نداشته باشد و تصمیم سرمایه گذاران و فعالین بازار سندها بهادار نداشته باشد , چنین اطلاعاتی نهانی محسوب نشده و افشای آن ها منع رسمی نخواهد داشت لذا مسئولیت دولتی هم متحمل فاش کنندگان آن نخواهد گذاشت ; به این ترتیب داده ها دربردارنده مزایای کم و فارغ از تاثیر قابل مراعات , داده ها سری نخواهد بود و این فرمان بر عهده قاضی قرار گرفته است ( سایمون گلدینگ ٢ , ص ٢٠٢ ) ٤ . ضابطه بازار اسناد بهادار کشور‌ایران درباره با وضعیت مطالبه ضرروزیان از طرف داد و ستد کنندگان ضوابط کاملی پیش - بینی نکرده است ; صرفا نصی که در ضابطه مذکور درباره با حق اقامه دعوای مسئولیت دولتی از طرف خرید و فروش کنندگان به طور همزمان در مقابل کسانی قابل نسبت دادن است که با به کارگیری از داده ها نهانی اقدام به خرید و فروش سندها بهادار کرده اند ; نصیب اخیر ماده ٥٢ ضابطه مذکور هست