logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

کنترل خویشتن در بازارهای مالی

کنترل خویشتن در بازارهای مالی
کنترل خویشتن در بازارهای مالی

  در خرید و فروش شما هیچ کنترلی بر آنچه بازار انجام خواهد بخشید ندارید . بازار فارغ از اهمیت بدین این که خواست شما راجع‌به روش ی تکان آن چه چیزی است , در جهتی که خویش مراد تکان می نماید . هیچ عملی از سوی شما بر شیوه و جهت تکان بازار مطابق […]

کنترل خویشتن در بازارهای مالی   در خرید و فروش شما هیچ کنترلی بر آنچه بازار انجام خواهد بخشید ندارید . بازار فارغ از اهمیت بدین این که خواست شما راجع‌به روش ی تکان آن چه چیزی است , در جهتی که خویش مراد تکان می نماید . هیچ عملی از سوی شما بر شیوه و جهت تکان بازار مطابق میل شما , اثرگذار نخواهد بود . دراین مورد فشردن هیچ دکمه ای و یا این که چرخاندن هیچ اساسی بر آن مفید نخواهد بود . مطلقا هیچ!   کنترل خویشتن در بازارهای مالی   چه چیز را در دست گرفتن کنیم ؟ بدین ترتیب در صورتیکه بر روی بازار و آنچه انجام می‌دهد هیچ کنترلی نداریم , فقط استدلال موفقیت ما , در اختیار گرفتن فرد خویش ما هست . ولی این داستان در حرف آسانتر از کار هست , البته حقیقت کامیابی درین بازار همین است . پس مجدد متذکر میشویم که شما نمی توتنید بازار را در دست گرفتن نمائید براین اساس بایستی خویش را در اختیار گرفتن نمائید ( در دست گرفتن خویشتن ) . اقتدار و هیجانی که در بازارهای جهانی وجود داره خیلی راحت می تونه سرمایه شمارا ببلعه و ذهنیت شما شما‌را هیپنوتیزم کنه و در اختیار گرفتن شما‌را به عهده بگیره , اینجا تنها شما میباشید که می تونید از این فعالیت پرهیز فرمائید تنها خویش شما , و اینجانب با قاطعیت به شما خواهم بیان کرد که چنانچه خویش را در دست گرفتن فرمایید در‌این بازار به یاد ماندنی خواهید بود . اینجانب صدها داد و ستد گر و سهام گشوده را را مشاهده کرده ام و متاسفانه بساری از آن ها در خرید و فروش باخت خورده اند . اکثر اوقات آنان هیچگاه توان های مطلوب و ما یحتاج برای موفقیت را فرا نمی گیرند . بیشتر آن‌ها به مشقت برای یافتن روشهای تکنیکی یا این که سیستم های مکانیزه و کامپیوتری متمرکز میگردند و تعداد مضاعف یه خرده در میابند که‌این این مورد بخش کوچکی از ماجراست . ست.