logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

ایجاد تابلوی ارزی در کیش به جای بورس بین المللی

ایجاد تابلوی ارزی در کیش به جای بورس بین المللی
ایجاد تابلوی ارزی در کیش به جای بورس بین المللی

  فعال سازی بورس در بین المللی منتفی شد رئیس کارها میان الملل کمپانی بورس و اسناد بهادار از انصراف در راه‌اندازی بورس در میان المللی و ساخت تابلوی ارزی خبر اعطا کرد . ابوالفضل شهرآبادی از آغاز روند کاری تابلوی ارزی معاملات بورس کیش خبر بخشید و اعلام‌کرد : «از نظریه فعال‌ساز‌ی بورس فی […]

ایجاد تابلوی ارزی در کیش به جای بورس بین المللی   فعال سازی بورس در بین المللی منتفی شد رئیس کارها میان الملل کمپانی بورس و اسناد بهادار از انصراف در راه‌اندازی بورس در میان المللی و ساخت تابلوی ارزی خبر اعطا کرد . ابوالفضل شهرآبادی از آغاز روند کاری تابلوی ارزی معاملات بورس کیش خبر بخشید و اعلام‌کرد : «از نظریه فعال‌ساز‌ی بورس فی مابین المللی , چرخشی به تابلوی ارزی انجام یافته است . »مدیر کارها فی مابین الملل کمپانی بورس و ورقه ها بهادار بیان کرد : «فعلاً از راه‌اندازی بورس در بین المللی منصرف شده ایم و دعوا فعال‌سازی تابلو را مدنظر قرار داده ایم . »     ایجاد تابلوی ارزی در کیش به جای بورس بین المللی   او با اشاره به مطالعات انجام شده در این مسیر اظهار داشت : «این مطالعات نشان میدهد بورس دربین المللی در حال حاضر جواب نخواهد اعطا کرد و فعال سازی تابلو مطلوب خیس است . » به گفته شهر روستا حال کمیته ای در بورس سندها بهادار تهران روی این زمینه عمل می نماید تا جوانب متعدد آن را تحقیق کند . او درخصوص این که معاملات در‌این تابلو به دلار یا این که یورو خواهد بود , اظهار داشت : «معاملات می‌تواند به یورو یا این که به دلار و یا این که به هر دو ارز باشد , در بعضی از کشورها مانند استانبول در ترکیه از هر دو ارز به کارگیری می شود , اما هنوز تصمیم قطعی در امر این که کدام ارز مورد استعمال قرار گیرد , صورت نگرفته است . »شهر ده اظهار کرد : «تمام سرمایه گذاران فرنگی میتوانند با مراجعه به تابلو , ورقه ها بهادار بورس تهران را خریداری نمایند و این تابلو منحصر به فرد به خرید سهام بوسیله کشورهای کناره خلیج عجم است . »