logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

آیا پله‌های موفقیت مالی را میشناسید؟

آیا پله‌های موفقیت مالی را میشناسید؟
آیا پله‌های موفقیت مالی را میشناسید؟

موفقیت مالی چیست؟ هر مورد از ما در معاش خویش فراز و فرودهای متعددی را از دید مالی تجربه کرده‌ایم . گهگاه سوای گرفتاری پول خرج می کنیم و گهگاه در خرج روزمره خویش نیز در میمانیم . به عهدوپیمان آن ضرب‌المثل که می گوید : «گاهی واجب‌الحج هستیم و گهگاه مستحق‌الخمس!» طبیعتا ایده‌آل همگی […]

آیا پله‌های موفقیت مالی را میشناسید؟ موفقیت مالی چیست؟ هر مورد از ما در معاش خویش فراز و فرودهای متعددی را از دید مالی تجربه کرده‌ایم . گهگاه سوای گرفتاری پول خرج می کنیم و گهگاه در خرج روزمره خویش نیز در میمانیم . به عهدوپیمان آن ضرب‌المثل که می گوید : «گاهی واجب‌الحج هستیم و گهگاه مستحق‌الخمس!» طبیعتا ایده‌آل همگی مردمان نیز این است که دوست دارا‌هستند از لحاظ مالی تامین بوده و دیگر گرفتاری پول نداشته باشند . به همین بهانه به‌دنبال این میباشند که برای مثال به امنیت مالی یا این که استقلال مالی برسند . در حالی که عموم اشخاص به صحت معنا این عبارت‌ها را نمی - دانند و از مسیر پیش روی خویش تصویر روشنی ندارند . همین زمینه سبب ساز میگردد این اشخاص در حوزه‌های مالی سردرگم باشند و این سردرگمی روی تمام بعدها معاش آن ها تاثیر منفی بگذارد . از این رو به نترسی میتوانم بیان کنم یکی‌از مهم ترین دلایلی که منجر می شود اشخاص به نتیجه ها مالی دلخواه خویش نرسند , این است که تصویر روشنی از مضمون‌ موفقیت مالی ندارند . پس اذن دهید پاره ای دعوا موفقیت مالی را گشوده کنم . موفقیت مالی یک نقطه مشخص و معلوم در معاش شما نیست ; بلکه مسیری است که شما یا این که در آن تکان میکنید یا این که در آن تکان نمی کنید . فرقی نیز ندارد در چه مرحله و توان مالی باشید . احتمالا درآمد شما از شخص دیگری کمتر باشد , ولی شما در مسیر موفقیت مالی قرار دارید و وی خیر! تشخیص اینکه آیا در مسیر موفقیت مالی قرار دارید یا این که خیر , فعالیت مشقت بار و پیچیده‌ای نیست . تنها کافی است با اعتنا به توضیحاتی که در‌پی میگویم , شرایط مالی خویش را بررسی کرده و به دو پرسش ذیل به روشنی جواب دهید اینجانب در کدام پلکان موفقیت مالی قرار دارم؟ آیا برای رفتن به پلکان بعدی برنامه مشخصی دارم؟ جور جواب شما بدین دو پرسش به نیکی گویای این مورد است که آیا شما در مسیر موفقیت مالی قرار دارید یا این که خیر؟ موفقیت مالی یک مسیر پله پله است که پنج پلکان یا این که سطح داشته و هر پلکان ویژگی‌های خاصی داراست . برای آن‌که بتوانید به پرسش اولین که مطرح کردم , به صحت جواب دهید , شما‌را با ویژگی‌های هر پلکان آشنا می کنم : آیا پله‌های موفقیت مالی را میشناسید؟ پلکان اولیه : امنیت مالی در‌صورتی‌که شما میتوانید نیازهای اول خویش مثل غذا , پوشاک , آرامبخش و مساله درمانی معمولی را فارغ از کارکردن تامین فرمائید , به امنیت مالی رسیده‌اید . پلکان دوم : اقتدار مالی در‌حالتی که توان مالی شما به اندازه‌ای است که میتوانید سوای گرفتاری قسمتی از درآمد خویش را برای لذت و تفریح‌های معمولی هزینه نمایید . شما دست کم ۵۰ درصد این پول را فارغ از اینکه فعالیت فرمائید , از روش درآمد غیر فعال ( مثل سود بانکی ) به دست میاورید . پلکان سوم : استقلال مالی در حالتی‌که توان مالی و پس‌انداز شما به حدی است که میتوانید پول خویش را سرمایه‌گذاری کرده و درآمد کسب نماید . فارغ از آن‌که اضطراری باشد در قبال آن عمل نمایید , شما به استقلال مالی رسیده‌اید . همان چه بسا در شرایطی‌که فعالیت نکنید , هزینه اکثری از نیازهای اول و تفریحات بی آلایش شما به راحتی از محل سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام داده‌اید تامین می گردد . پلکان چهارم : آزادی مالی با قرار دریافت کردن در پلکان آزادی مالی , موتور پول‌سازی شما به گونه‌ای فعال است که میتوانید آزادانه و با کمترین گرفتاری مالی به هدف ها و آرزوهایی که دوست دارید , برسید . همان شما صاحب و مالک کسب و کارهایی است که سوای آن‌که بخواهید آن‌ها‌را مستقیما مدیر فرمایید و درگیرشان گردید , از آنها درآمد کسب می کنید . پلکان پنجم : حاکمیت مالی در پلکان پایان موفقیت مالی می‌توان بیان کرد شما حاکم پول شده و این پول است که در سرویس هدف ها و آرزوهای شما جای دارد . هر آن‌چه را بخواهید , می توانید به دست بیاورید و براساس شرایطی که احوال میکنید , به زندگی‌ ادامه می‌دهید . با وصال به پلکان حاکمیت مالی , به نوعی شما جزو اقتصاد جامعه محسوب می شوید . بایستی بیان‌کنم در هر جامعه‌ای تعداد انگشت‌شماری از اشخاص به چنین مرحله‌ای می‌رسند . بیل گیتس , بنیانگذار کمپانی مایکروسافت یکی‌از کسانی است که در مسیر موفقیت به تراز حاکمیت مالی رسیده است .