logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

آیا تحلیل تکنیکال معجزه میکند؟

آیا تحلیل تکنیکال معجزه میکند؟
آیا تحلیل تکنیکال معجزه میکند؟

آیا تحلیل تکنیکال معجزه میکند؟ آیا تحلیل تکنیکال معجزه میکند؟ تا به اکنون با خویش اندیشیده اید که چرا زمانی شما برای مثال یک خط فرایند رو به بالا را کشف میکنید و در تماس ارزش با خط مراحل مبادرت به خرید می‌کنید و بها از همانجا استارت به ریزش سنگین وزن میکند! آیا تا […]

آیا تحلیل تکنیکال معجزه میکند؟

آیا تحلیل تکنیکال معجزه میکند؟

آیا تحلیل تکنیکال معجزه میکند؟

تا به اکنون با خویش اندیشیده اید که چرا زمانی شما برای مثال

یک خط فرایند رو به بالا را کشف میکنید و

در تماس ارزش با خط مراحل مبادرت به خرید می‌کنید و

بها از همانجا استارت به ریزش سنگین وزن میکند!

آیا تا به اکنون اتفاق افتاده کانالی را پیدا کرده باشید و

زمانی که شما به خرید و فروش ورود نموده اید بها از

شبکه فراروگریز کرده و شمارا به زیان برده است !

آیا تا به درحال حاضر شده که در یک فرایند افزایشی در

یک موج 4 و به آرزو یک موج پنج وارد پوزیشن خرید

شده باشید و بها از همانجا ریزش سنگین وزن خویش را استارت کرده باشد!

آیا تا به درحال حاضر شده بها بعداز فرار و گریز از

یک الگوی ادامه دهنده رمز کج کرده و به مغایر مسیر

جنبش موج با اهمیت ادامه داده باشد . و مورد ها اکثری

که تکنیکالیست ها با آن‌ها کلیه روزه در حالا دست و

پنجه قابل انعطاف کردن میباشند . ( که ولی با تریگر به دست آوردن مشکلات پاره ای کمتر شده ) .

دوستان می بایست مقداری واقع میان باشید تکنیکال نیامده برای ما اعجاز نماید که در‌صورتی‌که اینگونه بود همگی ی عالم در مارکت بر روی سود های وصف نا شدنی و رویایی بودند . تکنیکال از نگاه اینجانب یک ماشین است که فارغ از داشتن یک راننده مسلط و زبده نمی تواند شما‌را به مقصد برساند . مدام در بررسی های خویش تلاش نمایید قبلی از این‌که وارد داد و ستد گردید از یک if ( در‌حالتی که ) معمولی استعمال فرمائید یعنی در صورتی‌که این بررسی صحیح فقدان چه کنم!

آیا تحلیل تکنیکال معجزه میکند؟

آیا تحلیل تکنیکال معجزه میکند؟

چندین روز قبل با یکی‌از دوستانم که خرید و فروش گر زیاد متخصص است حرف می‌کردم وی می اذعان کرد اینجانب بعداز پنج سال فعالیت در بازارهای مالی , بیش تر از 60 درصد بررسی هایم خطا از آب در میاید اما به عبارتی 40 درصد صحیح من را به برد رسانده زیرا با نسبت ریسک به ریوارد یک به سه فعالیت می کنم در غایت روی سود عالی هستم .

بازارهای مالی بازارهای بی نظمی نیستند و اتفاقاتی که در آن می افتد تصادفی و رندوم نیست بلکه نظمی از محصول خویش دارا هستند که می بایست با آن رابطه بر قرار نمایید , بایستی گویش رای زنی با آن را بیاموزید و این ممکن از سالها ارتفاع بکشد اما بها این تمامی زحمت را یقینا دارااست .

واقعیتی که در این مورد موجود هست این است که عملکرد فرمائید مباحث تکنیکالی متعدد را بیاموزید زیرا این منجر روشن شدن یک لامپ خاموش در ذهن کنجکاو شما میشود و آرام آرام شمارا به سوی ساخت سیستم فردی شما جهت دهی مینماید سیستمی که با روحیات و شخصیت خرید و فروش گری شما سازگار است . الیوت طاقت فرسا است اما سبب ساز فهم ساختار و آناتومی بازار برای شما می شود , الگوهای هارمونیک احتمال دارد یه خرده پیچیده باشند البته نقاطی را به شما برای ورود نشان میدهند که هیچ ابزار دیگری کار کشته به شناسایی آن نقاط نیست و …

و در غایت بدانید که محاسبه تکنیکال فقط یک کدام از رینگ های سود آوری در مارکت است و رینگ های دیگر که جنبه های روانشناختی شخصیتی شما و مارکت است اهمیت بیشتری دارا‌هستند و متاسفانه تماما نادیده گرفته گردیده اند .