logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

توسعه پلتفرم هویت دیجیتال جهانی با بلاک چین

توسعه پلتفرم هویت دیجیتال جهانی با بلاک چین
توسعه پلتفرم هویت دیجیتال جهانی با بلاک چین

  توسعه و گسترش پلتفرم هویت دیجیتال جهانی با به کار گیری از تکنولوژی بلاک چین به وسیله مبادرت مشترک اکسنچر و مایکروسافت این پلتفرم قابلیت و امکان شناسایی نام‌و‌نشان ۱٫۱ میلیارد نفر فارغ از گواهی مستند را در سراسر عالم به صورت رسمی آماده می نماید . مثال اول این ابزار در ستاد مرکزی […]

توسعه پلتفرم هویت دیجیتال جهانی با بلاک چین   توسعه و گسترش پلتفرم هویت دیجیتال جهانی با به کار گیری از تکنولوژی بلاک چین به وسیله مبادرت مشترک اکسنچر و مایکروسافت این پلتفرم قابلیت و امکان شناسایی نام‌و‌نشان ۱٫۱ میلیارد نفر فارغ از گواهی مستند را در سراسر عالم به صورت رسمی آماده می نماید . مثال اول این ابزار در ستاد مرکزی اداره ملل تحت عنوان جزو برنامه ID2020 بوسیله اکسنچر و مایکروسافت نمایان شد . به گفته دیوید تریت , مدیریت استدلال راءس تجارت جهانی بر مبنای تکنولوژی بلاک‌چین اکسنچر , اشخاص فارغ از نام‌و‌نشان مستند در معرض زخم طرد شدن از دولت ها امروزی میباشند و مثال نخستین اکسنچر به اشخاص قابلیت و امکان دسترسی و به اشتراک گذاری داده ها مطلوب را فارغ از نگرانی درباره ی به کار گیری یا این که مفقود شدن مستندات کاغذی میدهد .   توسعه پلتفرم هویت دیجیتال جهانی با بلاک چین   با به کارگیری از این ابزار کسانی مثل پناهندگان کارکشته خواهند بود داده ها مرتبط با نام‌و‌نشان و مملکت خویش را با رضایت از روش یک اپلیکیشن موبایل نمایان سازند . انگیزه برنامه ID2020 از تولید نام و نشان جهانی , یاری به اشخاص و پناهندگان برای دسترسی به سرویس ها همگانی از قبیل تندرست و یادگرفتن در یک میهن نو می‌باشد . مطابق خبرها نشر داده شده به وسیله اکسنچر , مثال نخستین و نرم افزار آخری هیچ یک ریزه کاری فردی را ذخیره نخواهند کرد . سیستم هویت بر مبنای تکنولوژی بلاک‌چین بیش تر از ۷ میلیون پناهنده را از ۷۵ مرزوبوم دنیا تا سال ۲۰۲۰ ذیل پوشش قرار خواهد اعطا کرد .