fxf1com logo
liteforex

از بین بیش از 2000 مقاله فارکس و بورس جستجو کنید

fibo alpari eju excharge.ir

آموزش تصویری ایچیموکو با کریس

آموزش تصویری ایچیموکو با کریس

آموزش تصویری ایچیموکو با کریس

آموزش تصویری ایچیموکو با کریس

ایچیموکو یک سیستم معاملاتی و یک ابزار برای تحلیل روند می باشد که در سال ۱۹۶۸ یک روزنامه ژاپنی در توکیو بعد از ۲۰ سال تحلیل و تحقیق انرا به جهانیان معرفی کرد. هدف ایچیموکو و سیستم معاملاتی ان فراهم آوردن یک نمای سریع از قدرت و اندازه و جهت روند در یک نگاه بود. این سیستم به دلیل نبود منابع کافی به زبان لاتین تا سال ۱۹۹۰ در غرب استفاده نمی شد. ایچیموکو هنوز هم منابع خوبی به زبان فارسی ندارد و در ایران طرفدار کمی دارد. این سیستم قابلیت ارائه خطوط حمایت و مقاومت ، جهت و قدرت روند و تعریف نقطه ورود و خروج را دارد.

نام کامل این ابزار تحلیلی Ichimoku Kinko Hyo می باشد که بعد ها به ابر ایچیموکو یا Ichimoku Cloud مشهور شد. ابر ایچیموکو از ۵ خط تشکیل شده که جداگانه ارزشی ندارند و برای تصمیم گیری از هر ۵ خط به طور همزمان کمک می گیریم. علت مشهور شدن به این نام این است که بیشترین قدرت ان وابسته به ابری است که برای تعیین خطوط ساپورت و رزیستنس به کار می رود.

دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۱ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۳۰ مگابایت

دانلود قسمت ۲ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۶۶ مگابایت

دانلود قسمت ۳ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۵۰ مگابایت

دانلود قسمت ۴ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۲۳ مگابایت

دانلود قسمت ۵ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۳۲ مگابایت

دانلود قسمت ۶ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۳۶ مگابایت

دانلود قسمت ۷ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۱۳ مگابایت

دانلود قسمت ۸ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۸۵ مگابایت

دانلود قسمت ۹ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۱۱۶ مگابایت

دانلود قسمت ۱۰ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۸۵ مگابایت

دانلود قسمت ۱۱ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۷۷ مگابایت

دانلود قسمت ۱۲ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۵۵ مگابایت

دانلود قسمت ۱۳ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۸۰ مگابایت

دانلود قسمت ۱۴ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۴۰ مگابایت

دانلود قسمت ۱۵ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۱۰۵ مگابایت

دانلود قسمت ۱۶ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۷۴ مگابایت

دانلود قسمت ۱۷ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۵۳ مگابایت

دانلود قسمت ۱۸ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۳۰ مگابایت

دانلود قسمت ۱۹ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۱۰۱ مگابایت

دانلود قسمت ۲۰ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۱۵۶ مگابایت

دانلود قسمت ۲۱ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۱۵۸ مگابایت

دانلود قسمت ۲۲ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۷۱ مگابایت

دانلود قسمت ۲۳ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۱۹۱ مگابایت

دانلود قسمت ۲۴ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۸۸ مگابایت

دانلود قسمت ۲۵ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۱۱۵ مگابایت

دانلود قسمت ۲۶ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۱۶۶ مگابایت

دانلود قسمت ۲۷ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۱۳۰ مگابایت

دانلود قسمت ۲۸ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۱۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۲۹ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۱۰۲ مگابایت

دانلود قسمت ۳۰ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۱۵۶ مگابایت

دانلود قسمت ۳۱ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۷۶ مگابایت

دانلود قسمت ۳۲ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۴۵۶ مگابایت

دانلود قسمت ۳۳ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۱۳۸ مگابایت

دانلود قسمت های اضافه شده با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۳۵ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۲۷۸ مگابایت

دانلود قسمت ۳۶ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۲۷۰ مگابایت

دانلود قسمت ۳۷ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۳۳۹ مگابایت

دانلود قسمت ۳۹ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۲۵۲ مگابایت

دانلود قسمت ۴۰ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۱۸۲ مگابایت

دانلود قسمت ۴۱ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۱۵۶ مگابایت

دانلود قسمت ۴۲ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۳۰۵ مگابایت

دانلود قسمت ۴۳ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۲۶۳ مگابایت

دانلود قسمت ۴۴ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۱۳۴ مگابایت

دانلود قسمت ۴۵ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۲۰۳ مگابایت

دانلود قسمت ۴۶ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۵۱۱ مگابایت

دانلود قسمت ۴۷ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۷۶ مگابایت

دانلود قسمت ۴۸ آموزش استراتژی ابر ایچیموکو به زبان فارسی /۱۴۳ مگابایت

دانلود وبینار های آموزشی

وبینار دید مارکت و پلت فرم های حرفه ای /۸۴۰ مگابایت

وبینار روانشناسی مارکت و بیان دیدگاه ها /۷۴۵ مگابایت

وبینار بررسی مارک /۱۰۰۰ مگابایت

وبینار بررسی مارک /۶۲۴ مگابایت

 

expert rebate