انیمیشن الفبای بورس

انیمیشن الفبای بورس

دانلود قسمت ۱ الفبای بورس/تاریخچه پیدایش بورس / ۲۵ مگابایت
دانلود قسمت ۲ الفبای بورس/تاریخچه تأسیس بورس /۱۸ مگابایت
دانلود قسمت ۳ الفبای بورس/معرفـی مفهوم بورس به عنوان یک بازار /۱۸ مگابایت
دانلود قسمت ۴ الفبای بورس/نقش بورس در نظام اقتصادی /۲۲ مگابایت
دانلود قسمت ۵ الفبای بورس/مزایای سرمایه گذاری در بورس(بخش اول) /۱۹ مگابایت
دانلود قسمت ۶ الفبای بورس/مزایای سرمایه گذاری در بورس(بخش دوم) /۲۰ مگابایت
دانلود قسمت ۷ الفبای بورس/مزایای سرمایه گذاری در بورس (بخش سوم) /۲۲ مگابایت
دانلود قسمت ۸ الفبای بورس/مزایای بورس برای سرمایه پذیران /۲۱ مگابایت
دانلود قسمت ۹ الفبای بورس/مفهوم ریسک و بازده /۲۲ مگابایت
دانلود قسمت ۱۰ الفبای بورس/اهمیت خودشناسی به عنوان مقدمه سرمایه گذاری /۱۷ مگابایت
دانلود قسمت ۱۱ الفبای بورس/تفاوت افراد ریسک پذیر و ریسک گریز /۱۸ مگابایت
دانلود قسمت ۱۲ الفبای بورس/انواع ریسک ها بخش اول /۲۲ مگابایت
دانلود قسمت ۱۳ الفبای بورس/انواع ریسک ها بخش دوم /۲۷ مگابایت
دانلود قسمت ۱۴ الفبای بورس/اطلاعات و نقش آن در سرمایه گذاری /۳۰ مگابایت
دانلود قسمت ۱۵ الفبای بورس/مروری بر گذشته /۲۵ مگابایت
دانلود قسمت ۱۶ الفبای بورس/آیا بورس فقط برای حرفه ای هاست؟ /۱۲ مگابایت
دانلود قسمت ۱۷ الفبای بورس/چطور وارد بورس شویم؟ /۱۳ مگابایت
دانلود قسمت ۱۸ الفبای بورس/روش های خرید و فروش سهام /۱۶ مگابایت
دانلود قسمت ۱۹ الفبای بورس/روش های تعیین قیمت خرید و فروش /۱۵ مگابایت
دانلود قسمت ۲۰ الفبای بورس/کارمزد معاملات در بورس /۱۳ مگابایت
دانلود قسمت ۲۱ الفبای بورس/سامانه معاملات چطور کار می کند؟ /۱۸ مگابایت
دانلود قسمت ۲۲ الفبای بورس/خرید و فروش تلفنی /۲۱ مگابایت
دانلود قسمت ۲۳ الفبای بورس/خرید و فروش اینترنتی و آنلاین /۲۱ مگابایت
دانلود قسمت ۲۴ الفبای بورس/نحوه دسترسی به سامانه معاملات آنلاین /۱۷ مگابایت
دانلود قسمت ۲۵ الفبای بورس/نکات اساسی در معاملات آنلاین /۱۳ مگابایت
دانلود قسمت ۲۶ الفبای بورس/مرور ۲۵ قسمت گذشته /۱۵ مگابایت
دانلود قسمت ۲۷ الفبای بورس/آشنایی با انواع اوراق بهادار ، اوراق مشارکت /۲۴ مگابایت
دانلود قسمت ۲۸ الفبای بورس/آیا اوراق مشارکت اسلامی است؟ /۱۷ مگابایت
دانلود قسمت ۲۹ الفبای بورس/اوراق اجاره چیست؟ /۱۴ مگابایت
دانلود قسمت ۳۰ الفبای بورس/نقش نهاد واسط در اوراق اجاره چیست؟  /۱۸ مگابایت
دانلود قسمت ۳۱ الفبای بورس/معرفی سایر ارکان دخیل در فرایند انتشار اوراق اجاره /۱۹ مگابایت
دانلود قسمت ۳۲ الفبای بورس/انواع اوراق اجاره /۲۶ مگابایت
دانلود قسمت ۳۳ الفبای بورس/سهام چیست؟ /۲۰ مگابایت
دانلود قسمت ۳۴ الفبای بورس/خرید سهام چه مزیت هایی دارد؟ /۲۰ مگابایت
دانلود قسمت ۳۵ الفبای بورس/نقش عوامل محیطی بر قیمت سهام شرکت ها /۲۱ مگابایت
دانلود قسمت ۳۶ الفبای بورس/نقش عوامل صنعت بر قیمت سهام شرکت ها  /۲۲ مگابایت
دانلود قسمت ۳۷ الفبای بورس/نقش عوامل درونی بر قیمت سهام شرکت ها /۲۴ مگابایت
دانلود قسمت ۳۸ الفبای بورس/انواع قیمت سهام در بورس قسمت اول /۲۴ مگابایت
دانلود قسمت ۳۹ الفبای بورس/انواع قیمت سهام در بورس قسمت دوم /۲۱ مگابایت
دانلود قسمت ۴۰ الفبای بورس/انواع قیمت سهام در بورس قسمت سوم /۲۱ مگابایت
دانلود قسمت ۴۱ الفبای بورس/معرفی گواهی حق تقدم خرید سهام /۲۵ مگابایت
دانلود قسمت ۴۲ الفبای بورس/معرفی قرارداد های آتی /۲۳ مگابایت
دانلود قسمت ۴۳ الفبای بورس/مروری بر ۱۷ قسمت گذشته /۲۳ مگابایت
دانلود قسمت ۴۴ الفبای بورس/برخی اصطلاحات رایج در بازار سهام قسمت اول /۲۵ مگابایت
دانلود قسمت ۴۵ الفبای بورس/برخی اصطلاحات رایج در بازار سهام قسمت دوم /۱۹ مگابایت
دانلود قسمت ۴۶ الفبای بورس/برخی اصطلاحات رایج در بازار سهام قسمت سوم /۲۴ مگابایت
دانلود قسمت ۴۷ الفبای بورس/معرفی شاخص های بورس قسمت اول /۱۹ مگابایت
دانلود قسمت ۴۸ الفبای بورس/معرفی شاخص های بورس قسمت دوم /۴۲ مگابایت
دانلود قسمت ۵۰ الفبای بورس/معرفی شاخص های بورس قسمت سوم /۲۳ مگابایت
دانلود قسمت ۵۱ الفبای بورس/معرفی شاخص های بورس قسمت چهارم /۵۲ مگابایت
دانلود قسمت ۵۲ الفبای بورس/معرفی صندوق های سرمایه گذاری /۲۰ مگابایت
دانلود قسمت ۵۳ الفبای بورس/انواع صندوق های سرمایه گذاری /۳۰ مگابایت
دانلود قسمت ۵۴ الفبای بورس/صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس ۱ /۱۲ مگابایت
دانلود قسمت ۵۵ الفبای بورس/صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس ۲ /۱۸ مگابایت
دانلود قسمت ۵۶ الفبای بورس/معیار های انتخاب یک صندوق سرمایه گذاری مناسب /۱۵ مگابایت
دانلود قسمت ۵۷ الفبای بورس/معرفی سبدگردانی /۲۰ مگابایت
دانلود قسمت ۵۸ الفبای بورس/معرفی مشاور سرمایه گذاری /۳۰ مگابایت
دانلود قسمت ۵۹ الفبای بورس/معرفی شرکت پردازش اطلاعات مالی /۱۳ مگابایت
دانلود قسمت ۶۰ الفبای بورس/مروری بر ۱۴ قسمت گذشته /۱۷ مگابایت
دانلود قسمت ۶۱ الفبای بورس/شیوه های تحلیل در سرمایه گذاری (تحلیل بنیادی) /۱۴ مگابایت
دانلود قسمت ۶۲ الفبای بورس/شیوه های تحلیل در سرمایه گذاری (تحلیل تکنیکال) /۱۵ مگابایت
دانلود قسمت ۶۳ الفبای بورس/حقوق سهامداران بخش اول (حقوق مالی) /۲۷ مگابایت
دانلود قسمت ۶۴ الفبای بورس/حقوق سهامداران بخش دوم (حقوق غیرمالی۱) /۱۰ مگابایت
دانلود قسمت ۶۵ الفبای بورس/حقوق سهامداران بخش دوم (حقوق غیرمالی۲) /۱۴ مگابایت
دانلود قسمت ۶۶ الفبای بورس/آشنایی با پایگاه های اینترنتی بازار سرمایه بخش ۱ /۱۹ مگابایت
دانلود قسمت ۶۷ الفبای بورس/آشنایی با پایگاه های اینترنتی بازار سرمایه بخش ۲ /۱۸ مگابایت
دانلود قسمت ۶۸ الفبای بورس/آشنایی با پایگاه های اینترنتی بازار سرمایه بخش ۳ /۳۵ مگابایت

 

ویدئوی های مرتبط

قسمت اول آموزش ورود به بورس /۲۰۶ مگابایت

قسمت دوم آموزش ورود به بورس /۲۱۰ مگابایت

قسمت سوم آموزش ورود به بورس /۳۲۰ مگابایت

banner

 

 

  • pic1 عنوان ویدئو : دانلود مجموعه الفبای بورس به صورت یکجا
  • pic1 زبان ویدئو : فارسی
  • pic1 تعداد ویدئو ها : 68
  • pic2 نوع فایل : RAR
  • pic2 حجم فایل :
  • pic4 لینک دانلود

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است. *

17 + شانزده =