logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

چهل مرحله سفر سیمرغ

چهل مرحله سفر سیمرغ
چهل مرحله سفر سیمرغ

  1 – داده ها عده می‌کنیم , یاد می‌گیریم کتاب بخریم , سوال بپرسیم , ممکن است به سمینارها برویم و تحقیق می‌کنیم که چه چیز در داد و ستد گری به فعالیت میاید . 2 – با علمی که جدیدا یاد گرفته ایم استارت به خرید و فروش گری می‌کنیم . 3 – […]

چهل مرحله سفر سیمرغ   1 - داده ها عده می‌کنیم , یاد می‌گیریم کتاب بخریم , سوال بپرسیم , ممکن است به سمینارها برویم و تحقیق می‌کنیم که چه چیز در داد و ستد گری به فعالیت میاید . 2 - با علمی که جدیدا یاد گرفته ایم استارت به خرید و فروش گری می‌کنیم . 3 - سودهایی بدست میاوریم اما تخت گاز از دستشان می‌دهیم و آنگاه متوجه می شویم که به دانش و داده ها بیشتری نیاز داریم . 4 - داده ها بیشتری توده میکنیم . 5 - سهام مورد خرید و فروش مان را عوض میکنیم . 6 - به بازار بر میگردیم و با سیستم تصحیح شده مان خرید و فروش میکنیم , با این تفکر که , “ این توشه پاسخ میگیریم ” . 7 - پول بیشتری از دست میدهیم و استارت به تلف کردن اعتماد به خودمان می‌کنیم که ” آیا اینجانب می توانم یک داد و ستد گر باشم؟ ” حقیقت از دست رفتن پول در مارکت برایمان جا می افتد . 8 - آغاز به گوش کردن به بقیه داد و ستد گران میکنیم و این‌که آنان چه‌طور عمل می نمایند . 9 - به بازار بر می‌گردیم و به تلف کردن پول ادامه میدهیم . 10 - به صورت کلی سبک و روش خویش را تغییر و تحول میدهیم . 11 - برای بدست آوردن داده ها بیشتر کاوش میکنیم . 12 - به بازار بر میگردیم و پیشرفتی جزئی در کارمان میبینیم . 13 - با یک خرید و فروش پیروز مبتلا “ اعتماد‌به‌نفس بیش تر از حد ” می شویم و یک خرید و فروش بزرگ انجام میدهیم بدین اعتقاد و باور که‌این روش مطمئن است و بازار به زودی پولمان را می‌دهد . 14 - آغاز میکنیم به دانستن این‌که داد و ستد گر غالب شدن , از آنچه که تاءمل می کردیم زمان و علم بیشتری می طلبد . اکثر وقت ها مردمان وقتی که به پیچیدگی فعالیت و سهل و آسان نبودن کسب درآمد با این روش پی می‌برند داد و ستد گری را درین سطح رها می نمایند . 15 - مصمم می شویم و روی فراگیری روشهای حقیقی وواقعی خرید و فروش گری متمرکز می شویم . 16 - روش خرید و فروش خودمان را با موفقیت هایی ادامه میدهیم , البته در می‌یابیم که چیزی ازقلم افتاده است . 17 - متوجه میشویم که بایستی شرایطی برای اجرای روشمان داشته باشیم . 18 - برای گسترش و تحقیق روی مقررات روش معاملاتی مان , از خرید و فروش گری دست میکشیم تا فرصتی را برای تحقیق اختصاص دهیم . 19 - مجدد استارت به داد و ستد می‌کنیم اما این توشه با ضوابط , و موفقیت بیشتری بدست می‌آوریم . اما هنوز در زمان ورود در خرید و فروش شک وتردید داریم . 20 - قانون ها را توده وتفریق و تصحیح می‌کنیم تا جایی که می‌بینیم می بایست در قوانینمان حرفه ای شویم .     چهل مرحله سفر سیمرغ   21 - شم می‌کنیم که به استانه موفقیت در داد و ستد گری دوچندان نزدیک هستیم . 22 - زمانی میبینیم که موفقیت مان به خاطر بضاعت و توان ما در کار به روشمان است , استارت به شم مسوولیت در قبال حاصل معاملاتمان میکنیم . 23 - به داد و ستد کردن ادامه میدهیم و در قانون ها و روشمان ماهرتر می شویم . 24 - در زمان داد و ستد کردن , هنوز رغبت داریم از ضوابط تخطی کنیم و نتایجمان هنوز نوسان دارا‌هستند . 25 - می‌دانیم که نزدیک شده ایم . 26 - مجدد روی روشمان به تحقیق می‌پردازیم . 27 - نسبت به روشمان مطمئن می شویم و به بازار برمی گردیم و داد و ستد میکنیم . 28 - حاصل معاملاتمان خوبتر می گردند , البته هنوز در اجرای ضوابط مردد هستیم . 29 - اکنون با مشاهده حاصل مان در زمانی که به قانون ها مان فعالیت نکرده ایم , اهمیت دنبال کردن قانون ها را به عینه ادراک میکنیم . 30 - متوجه می شویم که ادله عدم موفقیتمان در خویش ماست , ( نداشتن انضباط در دنبال کردن ضوابط و شکلی از خوف ) و استارت به عمل روی خودمان می‌کنیم . 31 - به خرید و فروش گری ادامه می‌دهیم و بازار بیشتر و بیشتر مارا به خودمان می شناساند . 32 - در روش و مقررات خرید و فروش گری مان معلم می شویم . 33 - بطور همیشگی پول بدست می‌آوریم . 34 - پاره ای خودباوری بیش تر از حد پیدا میکنیم و گشوده بازار مارا انسان خاکی می نماید . 35 - به یادگیری درسهایمان در بازار ادامه می‌دهیم . 36 - ما معاملات کوچکتری انجام می‌دهیم که حجم هیجان کمتری