logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

امکان تخلف در ارز دیجیتال پایین است

امکان تخلف در ارز دیجیتال پایین است
امکان تخلف در ارز دیجیتال پایین است

جدیدا بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار با اهمیت مبلغی و مالی مرزوبوم درخصوص ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین به بانک‌ها و صرافی‌ها اعلام کرده که به کار گیری از ارز دیجیتال خارجی ممنوع است . در‌این ارتباط وزیر داده ها کشورمان هم گفته که در قبال ارز دیجیتال رجوع و برگشت به عقب معنا ندارد , […]

جدیدا بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار با اهمیت مبلغی و مالی مرزوبوم درخصوص ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین به بانک‌ها و صرافی‌ها اعلام کرده که به کار گیری از ارز دیجیتال خارجی ممنوع است . در‌این ارتباط وزیر داده ها کشورمان هم گفته که در قبال ارز دیجیتال رجوع و برگشت به عقب معنا ندارد , چرا‌که پیکره آتی جهان بر‌اساسفناوری بلاک‌چین است . به گزارش بنکر ;  در ارتباط با این که به تازگی اولین مدل آزمایشی ارز دیجیتالی در مملکت مهیا شده‌است , اینجانب فکرمی کنم که‌این مسئله به‌دلیل جایگزینی این ارز با بیت کوین جهانی ارائه شده شده‌است و انگیزه دیگری جز این نیست , منتهی این که چقدر ارز دیجیتالی در سرزمین ما شاید کارآیی داشته باشد , موضوعی است که قابل مشاجره است , ‌ به دلیل آن که ارزهای شبیه فرنگی اساسا به‌دلیل بین‌المللی‌بودن مورد دقت قرار گرفته‌اند . به واقع بایستی اذعان کنم که آتی ارز دیجیتال داخلی برای اینجانب روشن نیست , چراکه ارز دیجیتال فرنگی نیز به‌دلیل قابلیت مراودات و نقل و انتقالات بین‌المللی در دنیا ارائه شده شده‌است . موضوعی که درباره با ارز دیجیتال مستقر ذهنم را سرگرم کرده این است که به‌نظر نمیرسد ارز دیجیتال ساکن در مرزو بوم ما موردپسند واقع نمیشود , زیرا مزیت نقل و انتقالات بین‌المللی در آن نیست . اینجانب فکر میکنم این مورد بیشتر به‌دلیل مباحثی که درمورد پیام‌رسان خارجی وجود داشته , ارائه شده شده‌است . پرسشی که درین بین مطرح میگردد این است که از‌آن‌جا‌که تبادل پول با این ارز در جایی ثبت نمیشود , آیا قابلیت و امکان پولشویی و فرار و گریز مالیاتی برای اشخاص فرصت طلب موجود هست یا این که خیر , می بایست بیان کنم که در ارز دیجیتالی رصد جابه‌جایی پول کم میشود , اما می شود کدهایی را برای رصد نقل و انتقالات اخذ کرد که درین بخش نیز نام و نشان اشخاص منتقل کننده معلوم نمی شود . این مسائل در ارزهای دیجیتال فرنگی هم موجود هست . بایستی اشاره کنم که در مباحث مالیاتی نیز حساب‌های بانکی نظارت نمی‌شدند و در 1‌سال اخیر به‌این قضیه اعتنا شده‌است . به هرحال قابلیت و امکان تخلف در ارز دیجیتال تحت است ; از آن جا که ارز دیجیتال مدنی نیست و در بخش سری گسترش داده میگردد قابلیت زور به کارگیری در روزانه و مواقعی زیرا پست بانک در آن وجود نخواهد داشت . ولی حدس اینجانب بر این است که دستگاه مدنی هم پشت طرح این مورد باشد و به نظیر سایر موردها مدنی که مزیت ندارند و عمدتا موردپسند قرار نمی‌گیرند , در استقبال از این طرح نیز شک وتردید موجود است . طرح‌های مدنی اکثرا کارآیی نداشته‌اند و در حالتی که دولت ورود نماید , از روش پست بانک یا این که بانک مرکزی و ارتباطات خویش سبب ساز عدم به کارگیری و عدم استقبال می‌گردد . همینطور کمبود نقل و انتقالات بین‌المللی علتی بر عدم به کار گیری از ارز دیجیتال داخلی خواهد بود , البته در حالتی‌که تدابیری برای قابلیت و امکان نقل و انتقال در مرحله بین‌المللی اندیشیده شود حتماً از این ارز در مرزو بوم ما استقبال می گردد .