logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

دادن مجوز نمایندگی خارجی به کارگزاران

دادن مجوز نمایندگی خارجی به کارگزاران
دادن مجوز نمایندگی خارجی به کارگزاران

دادن مجوز نمایندگی خارجی به کارگزاران آیین‌نامه اعطای جواز نمایندگی فرنگی کارگزار های بورس فرآیند آخرین خویش را پشت رمز میگذارد رئیس کارها اعضای کمپانی بورس اسناد بهادار تهران از آخری شدن فرآیند تدوین کردن آیین‌نامه اعطای جواز نمایندگی کارگزارها در درون و آن سوی مرز خبر بخشید . ( شهرام دانشور ( بابیان مقاله […]

دادن مجوز نمایندگی خارجی به کارگزاران

دادن مجوز نمایندگی خارجی به کارگزاران

آیین‌نامه اعطای جواز نمایندگی فرنگی کارگزار های بورس

فرآیند آخرین خویش را پشت رمز میگذارد

رئیس کارها اعضای کمپانی بورس اسناد بهادار تهران از آخری

شدن فرآیند تدوین کردن آیین‌نامه اعطای جواز نمایندگی کارگزارها در درون

و آن سوی مرز خبر بخشید . ( شهرام دانشور ( بابیان مقاله فوق ادامه داد :

آیین‌نامه اعطای جواز نمایندگی کارگزاران در آن سوی مرز حداکثر ظرف دو ماه آتی به ثبت هیات‌مدیره کمپانی بورس می رسد .

دادن مجوز نمایندگی خارجی به کارگزاران

دادن مجوز نمایندگی خارجی به کارگزاران

او خاطر نشان نمود : آیین‌نامه اعطای جواز نمایندگی کارگزاران در درون

مملکت هم در درحال حاضر باز نگری است تا چارچوب جدیدی جهت دریافت

این جواز بنا کردن شود . دانشور ادامه داد : حالا یک سری کمپانی کارگزاری

درخواست هایی را برای فعال‌ساز‌ی دفترها نمایندگی در آن سوی مرز به کمپانی بورس ارائه داده‌اند که‌این درخواست‌ها بعداز ثبت آیین‌نامه اعطای جواز نمایندگی کارگزاران بررسی می شود . او درمورد طریق کار دفترها نمایندگی شرکت‌های کارگزاری درخارج از سرزمین بیان کرد : این دفتر ها نمی‌توانند به صورت بی واسطه معاملات را انجام دهند بلکه سفارش‌ها را از سرمایه‌گذاران گرفته و از روش شعب باطن مملکت خرید و فروش سهام را انجام خواهند اعطا کرد .

مدیریت کارها اعضای کمپانی بورس اظهار داشت : بعضا از کارگزاران سال قبلی با رونق بازار جواز فعال‌ساز‌ی دفتر ها نمایندگی درخارج از مرزوبوم را از این موسسه دریافت کردند البته تا به امروز کار چندانی نداشته‌اند که امید‌واریم با تدوین کردن این آیین‌نامه , شاهد عمل مناسب دفترها نمایندگی کارگزاران درآن سوی مرزها باشیم .