logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

(DECENT) اقدام به تبلیغات میکند.

(DECENT) اقدام به تبلیغات میکند.
(DECENT) اقدام به تبلیغات میکند.

  وب سایت رسمى دیسنت ( DECENT ) اعلام نموده است که از این پس گوگل طى قراردادى که با این کانال امضا نموده است , بصورت مجانی به تبلیغات براى DECENT میپردازد . ارزش این تبلیغات ماهیانه ١٠ هزار دلار است . گوگل قصد دارااست طى برنامه اى در راستاى کمک به سازمانهاى غیرانتفایى […]

 (DECENT) اقدام به تبلیغات میکند.   وب سایت رسمى دیسنت ( DECENT ) اعلام نموده است که از این پس گوگل طى قراردادى که با این کانال امضا نموده است , بصورت مجانی به تبلیغات براى DECENT میپردازد . ارزش این تبلیغات ماهیانه ١٠ هزار دلار است . گوگل قصد دارااست طى برنامه اى در راستاى کمک به سازمانهاى غیرانتفایى ( ناسودبر ) کمک نماید که‌این سازمانها بیشتر و خوبتر چشم شوند و بتوانند مخاطبین مطلوب و صحیح و داوطلبین بیشترى را براى پیشبرد پروژه جذب نمایند . Matje Boda یکى از بنیانگذاران کانال میگوید : “ گوگل مرکزى است که در آن مردمان و ایده ها جمع گردیده اند و همت دارا هستند که داده ها دراختیار همگان قرار بگیرد . ما یقین داریم این توافق گامى بزرگ براى برقرارى رابطه با مردمان می باشد و می‌تواند مارا با مخاطبین بیشترى در رابطه قرار دهد و همینطور ریشه هاى کانال دیسنت را بسط دهد . دیسنت کانال اى است از اشخاص و سازمانها که از تغییر و تحول آتی جامعه ها حمایت می نمایند . براى این که سازمانها و ایده هاى نو بتوانند در وب دقت مخاطبین را به خویش جلب نمایند چالشهاى بسیارى دارا‌هستند . ” با اعتنا به این‌که انگیزه اصلى پروژه دیسنت ( DECENT ) غیرمتمرکز کردن محصولات دیجیتالى از قبیل کتاب , عکس و آهنگ است , توسعه کانال زیاد دارای اهمیت هست . شبکه اى که نویسنده یا این که آفریننده اثرها دیجیتالی را بصورت بدون واسطه و بی واسطه به مخاطب معرفى می کند . گروه دیسنت براى نیل به‌این انگیزه ارتباط نزدیکى را با مخاطبین و همراه کنندکان خویش برقرار نموده است و از پیشنهادات و نظرها آن‌ها شایسته ترین سود را می‌برد .      (DECENT) اقدام به تبلیغات میکند.     آقاى بودا می‌افزاید : “ با این‌که ما با به کارگیری از پتانسیل بلاکچین و تولیدها دیجیتالى توانسته ایم در نقاط مختلف دنیا ایده هاى را پیش ببریم ولى کماکان نیاز به زحمت و کارایی بیشتر داریم . هرچه مخاطبین بیشتر باشند به معناى ساخت استقلال و امنیت داده ها بیشترى است . همکارى , راهى است که رویاى مارا به حقیقت تبدیل می‌نماید . از همگی کسانى که مارا در‌این راه یارى می کنند قدردانی می کنم . بیاید با نیز بر روى نوآوریهایى تمرکز کنیم که آتی جهانى که در آن زندگى می کنیم را تغییر‌و تحول دهند . ” دیسنت یک کانال غیر متمرکز ایجاد و پخش محصول ها دیجیتالى هست که در سویس است . این اداره غیرانتفایى براى گردآورى سرمایه کمپینى به شیوه انداخته است و از ٢٠ شهریور مبادرت به پیش فروش سهام می کند . شبکه دیسنت ( DECENT ) به مؤلفین اثر ها دیجیتالى این قابلیت را می‌دهد که فارغ از نیاز به شرکتهاى پخش ( فرد ثالث ) آثار خویش از قبیل کتاب , عکس , فیلم , ترانه , بازیهاى رایانه اى و هر دسته کالا دیجیتالى دیگر را بصورت بی واسطه به دست مخاطب برسانند و سود حاصله را سوای پرداخت درصدى به شرکتهاى پخش ( فرد ثالث ) دریافت کنند . میزان فروش DCT در پیش فروش اپلیکیشن ٧٠ % ‏ از کل DCT خواهد بود که بخشى از آن ازپیش استخراج ( pre - mine ) خواهد شد و بصورت تحت توزیع خواهد شد . ١٠ % ‏ براى بنیاد دیسنت و ٢ % ‏ براى صندوق سرمایه گذارى ١ میلیون ژتون یا این که سهم براى برنامه پاداش دهى ٣ میلیون ژتون براى بازاریابى pre - software ٣٠ % ‏ باقى باقی‌مانده هم تحت عنوان پاداش استخراج کننده ها درنظر گرفته شده‌است که در طى ٢٠ سال استخراج خواهد شد . تغییر تحول دیگرى که در پرداخت بونس هاى دیسنت تولید شده : در ابتداى پیش فروش اپلیکیشن دیسنت ۵٠ % ‏ بونسها تنها به ١٠ میلیون DCT اول پرداخت خواهد شد و بعداز آن ١٠ % ‏ بونس صرفا براى هفته نخستین درنظر گرفته خواهد شد .