logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

چطور می‌توانید در یک مذاکره فروش برنده شوید؟

چطور می‌توانید در یک مذاکره فروش برنده شوید؟
چطور می‌توانید در یک مذاکره فروش برنده شوید؟

۱ – در رای زنی فروش بردبار باشید! یکی مهارت‌های کلیدی در مصاحبه فروش , صبوری است . فروش فرآیندی زمان‌بر است و انرژی متعددی می گیرد . در‌حالتی که طرف مقابل متوجه شود که شما بردبار نیستید , ممکن است عملکرد مینماید مصاحبه را به درازا بکشد تا تمرکز شما‌را به نیز بریزد . […]

چطور می‌توانید در یک مذاکره فروش برنده شوید؟ ۱ - در رای زنی فروش بردبار باشید! یکی مهارت‌های کلیدی در مصاحبه فروش , صبوری است . فروش فرآیندی زمان‌بر است و انرژی متعددی می گیرد . در‌حالتی که طرف مقابل متوجه شود که شما بردبار نیستید , ممکن است عملکرد مینماید مصاحبه را به درازا بکشد تا تمرکز شما‌را به نیز بریزد . بدین ترتیب از تمام هنگامی که دارید , به خیر به کارگیری فرمائید . ۲ - در گفتگو فروش زود اعتقادوباور نباشید! هرچه می بینید و می‌شنوید یقین نکنید! تحت عنوان یک فروشنده عالی بایستی یاد بگیرید , موقعیت و ذهن مردمان را به‌سرعت بخوانید . از طرفی در هنگام گفتمان , بایستی به کلیه چیز با روئت کرد تردید نگاه فرمائید . چون اکثر اوقات خریداران , مذاکره‌کنندگان و بازیگران خیر و خوبی میباشند . برای مثال احتمال دارد طرف مقابل شما تهدید نمایند که در‌صورتی‌که درصد تخفیف متبوع اورا ندهید , با‌گاز به سراغ حریف می رود . براین اساس همواره به درخواست خریدار به چشم شک بنگرید! ۳ - در گفتگو فروش علایق مشترک را پیدا کنید! احتمال دارد در هر مذاکره‌ای چندین علایق مشترک موجود هست که میتوانید مبتنی بر آن‌ها ارتباط را محکم‌تر نمائید . به این ترتیب برای فعالیت متقابل مشتری بایستی در ادامه علایق مشترک بگردید . از تمرکز روی جزئیات مصاحبه فروش دوری کنید و بیشتر روی کلیات متمرکز گردید . جزئیات در طول گفتمان خویش به خویش حل خواهند شد . هرچه اشتراک بیشتری پیدا فرمائید ; چه اشتراکات فردی و چه حرفه‌ای , ارتباط انعطاف‌پذیرتر میشود . گفتمان فروش ۴ - در گفتمان فروش عجول نباشید! هیچ گاه در گفتمان فروش بها پایانی مدنظرتان را فورا پس از درخواست خریدار , ارائه نکنید . چه بسا مذاکره‌کنندگان حرفه‌ای نیز گهگاه در‌این دام گرفتار میگردند . در شرایطی‌که میخواهید ارزش خویش را تا ۱۰درصد کم نمایید ابتدا با ۲درصد یا این که ۴درصد آغاز نمایید . مدام جای خالی برای عمیق‌تر شدن مذاکرات باقی بگذارید . یه خرده لجبازی نیز گهگاه بد نیست! ۵ - در گفتگو فروش تکنیک‌های خویش را بسازید! تکنیک‌ها , روح گفتگو می‌باشند . در یک مصاحبه فروش قانونی یا این که غیر رسمی از تکنیک‌های گوناگونی برای دست‌یابی به هدف ها می - توان استعمال کرد . بیشتر اشخاص از تکنیک‌هایی که بایستی به کارگیری نمایند مطلع نیستند . چه بسا بعضی اشخاص از تکنیک‌هایی که بر علیه‌شان به کار گیری خواهد شد نیز ناآگاه می‌باشند . روش اصولی این است , تکنیک‌هایی که می خواهید به کار گیری فرمائید را اولویت‌بندی کرده و برای کسب تجربه از تکنیک‌های رقیب در هر گفتگو یادداشت‌برداری فرمایید . این عمل سبب ساز میگردد به مهارت‌های کارکشته و متقاعد‌کننده‌ای در به کار گیری از تکنیک‌ها برای دستیابی به نتیجه ها خوبتر در رابطه ها دست پیدا نمائید . ۶ - در گفتمان فروش بها افزوده توصیه دهید! در گفتگو فروش قیمت افزوده توصیه دهید ; ولی داده ها طولانی تر و یا این که بها افزوده‌ای که ساخت می کنید را تخت گاز سفارش ندهید . به عهد و پیمان دارای شهرت ; آس خویش را به عبارتی نخستین رو نکنید . ارزش‌های افزوده‌ای را که ساخت می کنید , تقسیم‌بندی نمایید و قدم به قدم و متناسب با فضای مصاحبه فروش ارائه دهید . بعداز درخواست خریدار مبتنی بر انجام دادن یک عمل بیشتر , فورا نگویید : «حتما ; این فعالیت را انجام خواهم بخشید و مشکلی نیست . » میتوانید آن را جزئی از ارزش‌های پیشنهادی خویش ارائه دهید و یا این که این‌گونه جواب دهید : «این یک خلل بزرگ است که بایستی آن را با گروه مشاورانم در بین بگذارم . البته ممکن است بتوانم آن را حل کنم . » چطور می‌توانید در یک مذاکره فروش برنده شوید؟ ۷ - در گفتگو فروش از زمان استعمال اثر گذار کنید! حاصل تحلیل‌ها نشان می دهد ; در هر گفتگو فروش تقریباً ۸۰ درصد حاصل قبلی از دیدار رو در رو , رقم خورده شده‌است . بدین ترتیب بایستی از هنگامی وقتی که تا لحظه ملاقات دارید , هوشمندانه استعمال نمایید . برای به کار گیری درست از این زمان , میتوانید داده ها کافی از سوی مذاکره‌کننده به دست بیاورید و سناریوهای انتخابی حاصل خویش را مورد تست قرار دهید . ۸ - در مصاحبه فروش سفارش اول را هوشمندانه ارائه دهید! «پیشنهاد اولیه» , نقش مهمی در گفتگو فروش ایفا می‌نماید و می تواند یک طرف را در گفتمان غالب یا این که بازنده نماید . به همین جهت توصیه اول را بایستی بر طبق شناختی درست از خریدار ارائه فرمائید . شما با کشف احتیاجات و نیازهای نهفته رقیب , راحت‌تر به مصاف وی میروید و فیض بهتری هم می گیرید . پس سفارش اول را بر طبق احتیاجات حقیقی و واقعی مشتری ارائه دهید ; سوال‌های گشوده بپرسید و به پاسخ‌ها اعتنا فرمایید . جمله ها پرسشی مضاعف بیشتر از جملا‌ت خبری پاسخ می دهد .