logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

چگونه در بورس سرمایه گذاری کنیم؟

چگونه در بورس سرمایه گذاری کنیم؟
چگونه در بورس سرمایه گذاری کنیم؟

        چه طور در بورس سپرده گذاری کنیم؟ با وجود کار بورس ورقه ها بهادار تهران از سال 1347 و گذشت حدود 35 سال , تعداد کسانی که دراین باره به خرید و فروش می پردازند ناچیز است و دانایی همگانی نسبت بدین دسته تجارت در تراز مناسب نیست . اکثر زمان […]

   چگونه در بورس سرمایه گذاری کنیم؟       چه طور در بورس سپرده گذاری کنیم؟ با وجود کار بورس ورقه ها بهادار تهران از سال 1347 و گذشت حدود 35 سال , تعداد کسانی که دراین باره به خرید و فروش می پردازند ناچیز است و دانایی همگانی نسبت بدین دسته تجارت در تراز مناسب نیست . اکثر زمان ها سرمایه‌گذاران با روش‌های مرسوم سپرده گذاری و مفاهیم آن شناخت کافی ندارند . سرمایه‌گذاری در بورس سندها بهادار سوای به کار گیری از ابزار بی آلایش نیست و با وجود شرکت‌های مختلف آشنایی و تعیین آن ها سخت خواهد بود . البته در عصر داده ها فارغ از آشنایی روش‌های سرمایه‌گذاری و تعیین سهام ورود به میدان خرید و فروش نا امیدی به همراه خواهد آورد . درین مبحث و در‌پی آن به صورت بی آلایش با مفاهیم سرمایه‌گذاری و فرایند اولیه عمل درین بازار آشنا می شوید . بایستی بیان کنم که با یادگرفتن روش‌های سپرده گذاری و مدل‌های نو داد و ستد , لذت بیشتری از بازی سندها بهادار می‌برید و هر آنچه یاد میگیرد با عشق امتحان خواهید کرد . آشنایی سپرده گذاری سپرده گذاری تعاریف متفاوتی را در خویش جای داده است و درمعنای اقتصادی آن عبارت است از مخارجی که صرف ارتقاء یا این که محافظت ذخیره سرمایه می‌شود . ولی معنی فراگیر آن در بازار سندها بهادار به طور پایین آمده است : «سرمایه‌گذاری تصمیمی است که مبنی بر آن سرمایه‌گذار مصرف کنونی خویش را در عوض بدست آوردن مصرف بیشتر در آتی به تاخیر می اندازد . » انگیزه شخصی که در بازار اسناد بهادار کمپانی می نماید مشخص و معلوم است . وی برای بدست آوردن سود و کسب منافع بیشتر درین بازار قدم می‌نهد . وقتی که سرمایه‌گذار یک کاغذ بهادار را خریداری می‌نماید سپرده گذاری صورت پذیرفته است , ولی خرید یک منزل به قصد معاش سپرده گذاری محسوب نمیشود . در حقیقت فرد سرمایه‌گذار به آرزو بدست آوردن ارزشی در طول آتی از ارزش‌های کنونی صرفنظر می‌کند . در صورتی کارداران ترغیب کننده برای سپرده گذاری وجود نداشته باشد , اشخاص به صورت معمول مصرف کنونی را به مصرف آتی ترجیح میدهند . به این ترتیب شخص سرمایه‌گذار می بایست از سرمایه‌گذاری کنونی خویش توقع بدست آوردن راندمان مثبت داشته باشد و بهره‌مندی از گنج و فرصت‌های مصرف در آتی ترغیب کننده او خواهد بود . سرمایه‌گذاری به صورتهای دیگری هم تعریف شده‌است : - سرمایه‌گذاری خرید اقلام میزان دارایی و یا این که ورقه ها بهاداری است که میزان راندمان و ریسک مورد توقع آن دارنده تناسب باشد . - سرمایه‌گذاری خرید اقلام بودجه و یا این که اسناد بهاداری است که با گذشت زمان سبب ساز به تولید درآمد و ارتقا قیمت برای سرمایه‌گذار خواهد شد . سرمایه‌گذاری در تسکین دهنده و زمین یک‌سرمایه‌گذاری حقیقی وواقعی نامیده‌ می گردد . انگیزه این مدل سرمایه‌گذاری ساخت فرآورده و سرویس ها با انگیزه بیشینه کردن گنج است . در بنا شده در دوران تورم , اشخاص برای تولید درآمد و فرار از کاهش بها پول مبادرت به خرید کالاهای بادوام و دارایی‌های حقیقی می کنند . این مدل سرمایه‌گذاری هیچ گونه درآمد سرازیر و منظمی برای سرمایه‌گذار پیرو نخواهد داشت .        چگونه در بورس سرمایه گذاری کنیم؟     مراحل سرمایه‌گذاری بیشتر از آنچه در زمینه‌ی تجزیه و نظارت سهام بایستی به آن اعتنا شود , روند سرمایه‌گذاری خواهد بود . یک سرمایه‌گذار بایستی به روند کلی سرمایه‌گذاری بیاندیشد که در تحت خلاصه‌ای از آن آمده است : آ . مشخص و معلوم کردن هدف‌های کوتاه‌مدت , میان‌مدت و بلند‌مدت ب . انتخاب میزان ریسک و راندمان مورد توقع پ . شناسایی و محاسبه ریسک و راندمان ورقه ها بهادار ت . مشخص و معلوم کردن سبد با صرفه از ورقه ها بهادار یا این که میزان دارایی ث . اندازه‌گیری تلاش نتیجه ها از سرمایه‌گذاری ج . آشنایی ساختار بازار سرمایه ح . یادگیری و آشنایی ضوابط خرید و فروش در بازار سندها بهادار بعد از برآورد میزان ریسک و راندمان , سرمایه‌گذار می بایست نقدینگی ضروری جهت خرید سهام را مهیا کند . کارشناسان و مدیران پرتفوی سفارش می‌نمایند که موجودی نقدی بابت خرید سهام خوبتر است که از پس‌انداز , اضافی گنج و یا این که ارث تامین شود و تاکید می نمایند از تامین مالی به صورت قرض یا این که وام خودداری کنند . چرا‌که در بعضا مورد ها چشم میشود که کسانی با فروش اقلام حتمی ما یحتاج مبادرت به سرمایه‌گذاری کرده‌اند . چه گونه در بورس سپرده گذاری کنیم؟ عصر سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار می بایست معین نماید که برای چه عصر هنگامی سرمایه‌گذاری خواهد کرد . به ابلاغ دیگر خرید سهام برای چه دوره‌ هنگامی صورت میگیرد که اما به انتظارات فرد سرمایه‌گذار مربوط است . در واقع دیدگاه اشخاص برای در لحاظ تصاحب کردن عصر سرمایه‌‌گذاری گوناگون است . بعضا از صاحبنظران عصر سه ساله سرمایه‌گذاری را تحت عنوان شایسته ترین زمان جهت سرمایه‌گذاری میپندارند . نکته حائض اهمیت آن است که سرمایه‌گذاری با مضمون‌ سفته‌بازی گوناگون است