logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات

دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات
دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات

    دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط شرکت بورس اوراق بهادار (سهامی عام) در راستای اجرای ماده 31 قانون بازار اوارق بهادار مصوب آذرماه 1384 به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و به شرکت بورس ابلاغ شد. به گزارش سنا , این راهبرد مشتمل بر 12 ماده و 3 تبصره است […]

دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات     دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط شرکت بورس اوراق بهادار (سهامی عام) در راستای اجرای ماده 31 قانون بازار اوارق بهادار مصوب آذرماه 1384 به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و به شرکت بورس ابلاغ شد. به گزارش سنا , این راهبرد مشتمل بر 12 ماده و 3 تبصره است که در مورخ 6/4/1388 به وسیله هیات مدیره اداره بورس و ورقه ها بهادار ثبت شد . نوشته بی نقص راهبرد تکثیر داده ها بوسیله بورس ورقه ها بهادار در زیر آمده است : فصل نخستین - تعاریف و کلیات : ماده 1 - تعاریف و اصطلاحات به عمل رفته درین راهبرد به شرح پایین است : 1 . داده ها معاملات : داده ها درج شده در ماده 2 این راهبرد است . 2 . تکثیر : اعلان همگانی داده ها معاملات است . 3 . بورس : کمپانی بورس سندها بهادار تهران ( سهامی عام ) . 4 . قوانین : اعم است از مصوبات هيات وزیران , شورا , اداره و هم مصوبات بقیه مراجع نزدیک به اختیارات تفویض شده به آن ها پایین هر تیتر از قبیل آیین‌‌‌‌نامه , راهبرد , راه و روش اجرایی و بخشنامه راجع به بازار اسناد بهادار و فعالان آن که جهت اجرا بیان شده باشند . فصل دوم - مورد ها نشر : ماده 2 - آن بخش از داده ها معاملاتی که بایستی به وسیله بورس منتشر شود عبارت است از‌ : الف – اطلاعاتی که باید به تفکیک کاغذ بهادار و منتشر کننده اعلام شود , دربرگیرنده : 1 . فهرست اسم و آرم ورقه ها , نهایی شرایط علامت ( متوقف , آویزان , گشوده ) با ذکر عامل توقف یا این که تعلیق و همینطور حالت در بازارها و تابلوها ; 2 . مورخ یا این که زمان داد و ستد - گردهمایی معاملاتی ; 3 . بها مشتمل بر آغازین , کمترین , بیشترین , میانگین و آخرین ; 4 . حجم و قیمت معاملات ; 5 . تغییرات ارزش آخرین نسبت به ارزش آخرین دیروز بر حسب ریال و درصد ; 6 . تعداد دفعات خرید و فروش ; 7 . تعداد خریداران و فروشندگان به تفکیک واقعی و حقوقی ; 8 . حجم و بها معاملات به تفکیک خرد , بلوکی و اکثر ; 9 . حجم و بها معاملات به تفکیک خریداران و فروشندگان حقیقی و واقعی و حقوقی ; 10 . حجم و قیمت معاملات به تفکیک بازارهای متفاوت سامانه معاملات اعم از معمولی و بلوک ; 11 . اسم و میزان سهام سهامداران حقوقی بالای یک درصد چاپ کننده ;     دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات ب – داده ها تجمیعی کل بورس , بازارها و صنعت های مشتمل بر : 1 . شاخص‌ها طبق ضوابط ذی‌ربط و داده ها مرتبط با تاثیر هر آرم بر شاخص کل ; 2 . حجم , قیمت و تعداد دفعات معاملات ; 3 . تعداد ورقه ها بهادار پذیرفته شده و تعداد سندها بهادار داد و ستد شده به تفکیک دسته اسناد اعم از سهام , حق تقدم سهام , اسناد شرکت کردن و بقیه ورقه ها بهادار پذیرفته شده ; 4 . تعداد خریداران و فروشندگان به تفکیک حقیقی وواقعی و حقوقی ; 5 . معاملات صورت گرفته به تفکیک بلوکی , بیشتر و خرد و همینطور به تفکیک خریداران و فروشندگان حقیقی وواقعی و حقوقی ; ج - بقیه موردها : 1 . داده ها مرتبط با بازگشایی نمادهای معاملاتی از قبیل زمان بازگشایی و ادله توقف , دستکم 15 دقیقه قبلی از بازگشایی ; 2 . اطلاع رسانی عرضه نخستین اسناد بهادار , طبق ضوابط ذی‌ربط ; 3 . هرگونه تغییر و تحول در طبقه‌‌‌‌بندی صنعت یا این که بازار و تابلوی معاملاتی نشانه , دستکم یک روز کاری پیشین از اعمال ; 4 . هر جور تغییر و تحول در حجم پایه و دامنه نوسان ارزش معمولی سهم , دست کم دو روز کاری قبلی از اعمال ; 5 . هرگونه تغییر تحول در طول آغاز , خاتمه یا این که در حین دوران نشست قانونی معاملاتی دست‌کم 15 روز گذشته از اعمال ; 6 . توقف آرم به دلیل برگزاری مجامع همگانی صاحبان سهام شرکت‌‌‌‌ها , برگزاری گرد هم آیی هيات مدیره‌‌‌‌ای که طی آن مقرر است درباره ی اختیارات تفویض شده به وسیله مجمع همگانی فوق‌‌‌‌العاده در زمینه ی ارتقا سرمایه تصمیم‌‌‌‌گیری شود یا این که سررسید پرداخت سود علی‌‌‌‌الحساب یا این که سررسیدهای سندها شرکت کردن و ابزارهای شبیه , قبلی از استارت نشست قانونی معاملاتی که در پایان آن آرم جهت مورد ها مذکور متوقف می‌‌‌‌گردد ; 7 . اطلاعیه عرضه اکثر سهام طبق قانون ها ذی‌ربط ; 8 . داده ها مرتبط با سرمایه‌‌‌‌گذاری فرنگی طبق قوانین ذی‌ربط ; 9 . سوابق توقف و بازگشایی نمادها دربرگیرنده مورخ و زمان توقف , مورخ و زمان بازگشایی برای زمان دستکم یکسال گذشته ; راهبرد تکثیر داده ها معاملات 10 . سوابق مشمولیت نمادها در گره معاملاتی برای زمان دستکم 1 سال پیشین ; ماده 3 - تکثیر داده ها مرتبط با جزئیات طریق ثبت سفارشات در سامانه معاملاتی مجاز نبوده و فقط تکثیر ارزش و حجم تجمیعی شایسته ترین پیشنهاد خرید و فروش ثبت شده در سامانه معاملاتی به تفکیک آرم معاملاتی مجاز می‌‌‌‌باشد . فصل سوم - زمان‌‌‌‌بندی و شیوه نشر : ماده 4 - داده ها مورد بندهای الف و ب ماده 2 این راهبرد می بایست در زمان‌‌‌‌های مقرر پایین منتشر شود : 1 . داده ها روزمره , حداکثر تا پایان وقت به عبارتی روز ; 2 . داده ها هفتگی , حداکثر تا پایان پایانی روز معاملاتی هفته ; 3 . داده ها ماهانه , حداکثر تا پایان نهایی روز معاملاتی ماه .