logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

معرفی توماس بولکوفسکی

معرفی توماس بولکوفسکی
معرفی توماس بولکوفسکی

    توماس بولکوفسکی ( Thomas N . Bulkowski ) به‌ اعتقادوباور بخش اعظمی از شخصیت‌های دنیای معامله‌گری , وی یکی نویسندگان برجستۀ عالم در حوزۀ الگوهای نموداری است . او سرمایه‌گذاری چیره و معامله‌گری با بیش تر از سی سال تجربه در بازار سهام است . او همینطور تالیف کننده کتاب ها زیادی است […]

معرفی توماس بولکوفسکی     توماس بولکوفسکی ( Thomas N . Bulkowski ) به‌ اعتقادوباور بخش اعظمی از شخصیت‌های دنیای معامله‌گری , وی یکی نویسندگان برجستۀ عالم در حوزۀ الگوهای نموداری است . او سرمایه‌گذاری چیره و معامله‌گری با بیش تر از سی سال تجربه در بازار سهام است . او همینطور تالیف کننده کتاب ها زیادی است . کتاب تحسین‌برانگیز او به اسم دایره‌المعارف الگوهای نموداری در سال 2003 بوسیله سالنامۀ معامله‌گران سهام به‌عنوان کتاب برگزیدۀ سال انتخاب‌شده است . کتاب‌های او به 8 گویش ترجمه‌شده است . بیش تر از یکصد مقاله از وی در زمینۀ معامله‌گری در سهام , اسناد قرضه و آینده منتشرشده است . توماس بولکوفسکی فارغ‌التحصیل دانش کده سیراکیوز در فن مهندسی است . با‌گاز بعد از فارغ‌التحصیلی به فعالیت حرفه‌ای خویش در یکسری کمپانی خاطر نشان نمود ; ولی بعداز دهه و نیم و در 36 سالگی از عمل خویش اخراج شد و پس‌ازآن وارد بازار سهام شد . «توماس بولکوفسکی» مطالعۀ استادانه‌ای درخصوص سرمایه‌گذاری در سهام با تجزیه‌ و ارزیابی بنیادی به کار آورد . در صدر سودهای قابل قبولی کسب کرد و سرمایۀ او با فراز و نشیب در هم اکنون پرورش بود ; ولی بعد ها متوجه شد که هیچ سودی در طی یک‌سال کسب نکرده است . بدتر از آن هر سهامی می خرید فورا سقوط می‌کرد! به همین جهت مجذوب محاسبه تکنیکال شد . آن گاه بامطالعۀ نمودارها , احترام بیشتری برای تجزیه‌ و آنالیز تکنیکال قائل شد ; براین اساس با نگاهی عمیق‌تر به آن نگریست . بعداز مطالعۀ کتاب‌های مضاعف متوجه شد که اکثری از آمار مرتبط با الگوهای نموداری گنگ و نامفهوم است . به‌عنوان‌ نمونه مشاهده نمود که در اکثری از کتاب ها نوشته‌شده است که الگوی رمز و کتف بیشتر مواقع عمل می کند . مضمون‌ آن چیست؟ آیا مراد این است که آن ها در 51 % یا این که 90 % از مواقع همت قابل قبولی دارند؟ هیچ کتابی پاسخگو فقدان . به‌عنوان یک مهندس می‌خواست واقعیات را بیابد و از شعارهای کلیشه‌ای دوری نماید ; براین اساس برای یک عصر پنج‌ساله , هزاران نمودار را در 500 سهام و شاخص موردبررسی قرار اعطا کرد و به حقایق روشن و محکمی دست‌یافت . بعد کتاب دایره‌المعارف الگوهای نموداری را نوشت . همینطور او 7 کتاب دیگر در زمینۀ الگوهای نموداری و روانشناسی معامله‌گری متن است . فراچارت : معرفی بدون نقص کتاب دایره‌المعارف الگوهای نموداری درین نشانی آمده .     معرفی توماس بولکوفسکی   او در مقدمۀ کتاب دایره‌المعارف الگوهای نموداری می‌نویسد : اینجانب به موقعیتم نگریستم و در سن 36 سالگی با خویش گفتم که دیگر کافی است . ما افرادی هستیم که به هر ادله , شغلمان را ترک کردیم و تصمیم گرفتیم که دیگر جز نیروی فعالیت نباشیم . ما بازنشست شدیم . هرکسی و در معنای حقیقی وواقعی واژه فکرمیکند که ما خل وچل هستیم . البتّه آنان صحیح می‌گویند! برای هنگامی طولانی , اینجانب مجذوب آنالیز تکنیکال شدم . در سال‌های اولیه , اینجانب هیچ احترامی برای بررسی تکنیکال قائل نبودم , امّا کنجکاو بودم که چرا کارگزاری‌های بزرگ , تعداد متعددی تحلیلگر تکنیکال استخدام مینمایند . با این‌حال شجاعت دوری از نظارت بنیادی را نداشتم و دلیلش نیز این بود که چیزی از آنالیز تکنیکال نمی‌دانستم . بعد از آن مجلۀ «تحلیل تکنیکال سهام و کالا» را کشف نمودم . در ساعت نهار , از بالا بر ذیل آمده و به کتابخانه می‌رفتم تا مطالب مجلّه را بخوانم . هر چند اینجانب الگوهای نموداری را در سهام هایی که می‌خریدم مشاهده میکردم , امّا هیچوقت به‌طور حقیقی و واقعی توجّه چندانی به آنها نکرده بودم . وقتی که بعضا خریدهایم به ضرروزیان باعث شد , احترام بیشتری برای الگوهای نموداری قائل شدم . محاسبه بنیادی همواره عالی به لحاظ می سید , امّا محاسبه تکنیکال صحیح در وقتی که قصد ورود داشتم , به اینجانب در زمینه‌ی تغییر تحول مراحل هشدار می‌داد . سهامی که می‌خریدم یا این که ضرر می کرد و یا این که خیلی زود می‌فروختم و سود اندکی به دست می‌آوردم . ممکن است این رخداد برای شما نیز افتاده باشد . شما با انجام آنالیز بنیادی بر روی سهمی مبادرت به خرید آن می کنید , امّا ارزش سهم برای یکسال یا این که بیشتر هیچ حرکتی انجام نمی‌دهد . حتّی بدتر از آن , بعداز ورود شما سهم استارت به کاهش می‌نماید . آیا تابه‌حال به نمودار نگریسته‌اید؟ چون جواب شکست‌ هایتان همواره آنجاست . قیمت‌ها خط فرآیند را رخنه , رمز و شانۀ سقف درجایی شکل‌گرفته است , شاخص اقتدار نسبی وضعیت بیش فروش را نشان میدهد . هرگونه ابزار تکنیکال به شما هشدار می دهد که خرید در حین مقطع فعلی منجر زیانتان خواهد شد , امّا شما بدان‌ها توجّه نمی کنید . شما فقط نیستید , چون اینجانب سالیان همین‌طور خلق کردم . اینجانب سرنوشت از همت خویش در بازار سهام خسته شدم و تصمیم گرفتم تا تحقیق خویش را بر روی ارزیابی تکنیکال انجام دهم