logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

اتخاذ سیاست جدید درباره ارزهای دیجیتال !

اتخاذ سیاست جدید درباره ارزهای دیجیتال !
اتخاذ سیاست جدید درباره ارزهای دیجیتال !

  وزیر ارتباطات و فناوری داده ها ذکر کرد اظهار داشت که مدیر جمهوری فرمان داده که وزارت ارتباطات و بانک مرکزی گرد‌همایی مشترکی را در رابطه ارزهای دیجیتال داشته باشند و پیشنهادی را برای اتخاذ سیاست تازه ارایه نمایند . به گزارش خبرگزاری ایرنا محمد جواد آذری جهرمی روز چهارشنبه در لبه نشست هیات […]

 اتخاذ سیاست جدید درباره ارزهای دیجیتال !   وزیر ارتباطات و فناوری داده ها ذکر کرد اظهار داشت که مدیر جمهوری فرمان داده که وزارت ارتباطات و بانک مرکزی گرد‌همایی مشترکی را در رابطه ارزهای دیجیتال داشته باشند و پیشنهادی را برای اتخاذ سیاست تازه ارایه نمایند . به گزارش خبرگزاری ایرنا محمد جواد آذری جهرمی روز چهارشنبه در لبه نشست هیات وزیران در توده خبرنگاران , درباره انتشار ارز دیجیتال توسط پست بانک اظهار‌کرد : مطالعات ضروری انجام یافته , البته تصمیماتی که تا به امروز بانک مرکزی داشته , ممنوع کردن همگی ارزهای دیجیتال بوده است .    اتخاذ سیاست جدید درباره ارزهای دیجیتال !   او خاطر نشان کرد : طبق درخواست بانک مرکزی تمامی وب سایت هایی که تبادل ارز دیجیتال داشته اند , از روش دادگستری مسدود گردیده اند . وزیر ارتباطات و فناوری داده ها ادامه داد : نگاهی که جدیدا در شورای خوب فضای مجازی و دولت ارائه شده , این است که آنان الزاماً تهدید محور نیستند و می‌توانند مجال هایی را تولید نمایند . آذری جهرمی به امر مدیریت جمهوری برای برگزاری نشست با بانک مرکزی اشاره نمود و اعلام‌کرد : مدیر کل تازه بانک مرکزی سرگرم مورد ثبت نرخ ارز است ولی عملکرد می‌کنیم که در هفته پیش رو این نشست مشترک را داشته باشیم و تصمیم گیری کنیم .