logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

عادت های بد مالی را بشناسید!

عادت های بد مالی را بشناسید!
عادت های بد مالی را بشناسید!

عادت های مالی بد از اشخاص معتادِ پول می‌سازد تمامی دوست دارا‌هستند فئودال شوند ; ولی بخش اعظمی از اشخاص عاداتی برای خویش صحیح مینمایند که ترک آنان دوچندان مشقت بار است . مثلاً هنگامی اشخاص هرماه , پس‌اندازکردن را به ماه بعدی موکول می‌نمایند , این به تعویق پرت کردن , یک عادت میشود […]

عادت های بد مالی را بشناسید! عادت های مالی بد از اشخاص معتادِ پول می‌سازد تمامی دوست دارا‌هستند فئودال شوند ; ولی بخش اعظمی از اشخاص عاداتی برای خویش صحیح مینمایند که ترک آنان دوچندان مشقت بار است . مثلاً هنگامی اشخاص هرماه , پس‌اندازکردن را به ماه بعدی موکول می‌نمایند , این به تعویق پرت کردن , یک عادت میشود و جذاب اینجاست که مدام برای این تعویق , توجیه دارند! افرادی که عادات اشتباهی نسبت به پول ‌دارند , به مرور به یک معتاد پول تبدیل میشود . معتادان پول , نظیر معتادان به مواد , در‌صورتی‌که معالجه نشوند , هم اکنون آن‌ةا هر روز بدتر میشود . پول فراوان نمی‌تواند درمانی برای معتادان پول باشد و آنها را راضی نمی کند . هرچه به آن ها پول بیشتری بدهید , انگار که دارید به معتادان , مواد بیشتری می‌رسانید! مثلاً کارکنان را در لحاظ بگیرید . آن ها اشخاصی می باشند که معتاد پول شده‌اند . به چه صورت؟ درصورتی که هر ماه کاری این کارکنان را به ۳ بخش هنگامی تقسیم فرمایید : ۱۰ روز نخستین سرخوش می‌باشند ; ۱۰ روز بعدی از شدت این سرخوشی کاسته میگردد ; ۱۰ روز انتها به‌شدت وضعیت روحی نامناسبی دارا‌هستند ; صحیح مانند یک معتاد که هنگام وصال مواد , سرخوش است و بعد از رفع اثر آن , مأیوس و دل‌زده میشود . به این ترتیب , عموم اشخاص , اعتیاد مالی دارند!عادت های بد مالی نقطه مقابل معتادان پول چه افرادی هستند؟ اربابان پول! آن ها اشخاصی می‌باشند که در پی پول نمی‌روند ; بلکه پول است که درپی آنان می رود . اربابان پول مدام موفق‌اند . آن ها پول را زیر در دست گرفتن خویش درآورده‌اند و اذن نمی‌دهند که پول از آنان گریز نماید . عادت های بد مالی را بشناسید! معتادان به پول چه ویژگی‌هایی دارند؟ ۱ - نفی و انکار می‌نمایند صحیح مانند معتادان به مواد مخدر , معتادان به پول نیز می خواهند اعتیاد خویش را نفی نمایند . آن ها نمی‌پذیرند که به همین اندازه قانع شده‌اند و نمی‌توانند تصور نمایند که ترک عادات تا چه حد آنان را از قید و بندها رها می کند . انکار , همینطور می تواند سبب شود که فرد هیچ انگیزه مالی مثل برنامه بازنشستگی یا این که برنامه پس‌انداز برای خویش در لحاظ نگیرد . ۲ - مبتلا روزمرگی می‌باشند روزمرگی یعنی عادت , یعنی زمانی کسی انگیزه‌ای برای ترقی در خویش نمی‌بیند . هنگامی دستمزد را هر ماه راز موقع بدهند , اشخاص شرطی میگردند که به به عبارتی میزان برای خویش خرج بتراشند و سعی می نمایند که پول خویش را تا پایان ماه آنگاه برسانند . چنین حالتی شاید جلوی ترقی اشخاص را بگیرد . ۳ - ناامید و مأیوس میباشند آن ها دائماً از موقعیت می‌نالند و بدی احوال مالی خویش را گردن این ‌و آن می‌اندازند . مثلاً می گویند : «وضعیت میهن حاد است!» و یا این که «چک‌های اینجانب وصول نمی‌شوند» . چنانچه جز این مدل از اشخاص می باشید مسئولیت تمام حالت را بپذیرید و ضمناً , امیدوار باشید که وضعیت به‌زودی تغییر تحول مینماید . این شما می باشید که موقعیت را تغییر و تحول خواهید اعطا کرد . برای این فعالیت همت نمایید . ۴ - خشمگین میباشند معتادان به پول , دیگر افراد را سرزنش می نمایند و اکثر زمان ها چنین جملاتی را می گویند : «اگر سرم کلاه نرفته بود , فلان عمل را می‌کردم» و «اگر پدرم مانند دوستم فئودال بود , حتماً برنده می‌شدم» تا زمانی مسئولیت شرایط کنونی را نپذیرید , شما نیز یک معتاد پول می‌باشید . ۵ - خجالت‌زده می باشند آنها نه‌تنها از حالت خویش راضی نیستند , بلکه از آن خجالت‌زده می‌باشند . این اشخاص می‌ترسند که مردمان آن ها را به خاطر این‌که توانا به رئیس اوضاع و احوال نیستند , قضاوت نمایند یا این که ممکن است نمیخواهند این‌طور به لحاظ رسد که دارا‌هستند غلط می کنند . آن ها نظیر کسی می‌باشند که یک رژیم غذایی گرفته , ولی از افشای این قضیه که سبب ساز تپل به لحاظ رسیدنش می شود , ترس دارا‌هستند و در فیض جلوی توده تلاش میکنند پرخوری کرده تا اوضاع و احوال را معمولی جلوه بدهند . عملکرد برای پنهان‌کردن خجالت و رودربایستی در مشکلات مالی سبب می گردد که ما خودمان را از مردمان و منابعی که واقعاً می توانند امداد نمایند , جدا کنیم . هر چه بیشتر منزوی شویم , بدتر می‌شویم و این به دور فسخ دائماً تکرار میگردد .