logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

استراتژی های جلوگیری از ضرر در بازار سهام

استراتژی های جلوگیری از ضرر در بازار سهام
استراتژی های جلوگیری از ضرر در بازار سهام

    استراتژی های خودداری از ضرروزیان در بازار سهام می بایست با این حقیقت رو به رو شویم که اکثر وقت ها مردمان نمی‌دانند چه وقتی می بایست سهامی ‌که قیمت خویش را از دست می دهد بفروشند . بیشتر اشخاص در چنین قوانینی توانا به تصمیم‌گیری نیستند و از خویش میپرسند «آیا می […]

استراتژی های جلوگیری از ضرر در بازار سهام     استراتژی های خودداری از ضرروزیان در بازار سهام می بایست با این حقیقت رو به رو شویم که اکثر وقت ها مردمان نمی‌دانند چه وقتی می بایست سهامی ‌که قیمت خویش را از دست می دهد بفروشند . بیشتر اشخاص در چنین قوانینی توانا به تصمیم‌گیری نیستند و از خویش میپرسند «آیا می بایست میزان دارایی خویش را نگه دارم و امیدوار باقی بمانم یا این که بایستی از همین جا جلوی ضرروزیان را بگیرم؟» . این موقعیت بی‌تصمیمی , اکثر اوقات دائمی‌است و آن قدر ادامه پیدا می‌نماید که شخص به خودش می گوید «دیگر برای فروش خیلی دیر شده است» . یک کدام از دوستان عزیز اینجانب به خاطر این‌که دایم به خویش می‌گفت «برای فروش خیلی دیر شده» تمام آنچه را که داشت از کف داد . او با اعتنا به توصیه‌های دوستش مبلغ قابل توجهی سهام خرید . چیزی نگذشت که قیمت این سهم‌ها نصف شد و البته گشوده به عبارتی دوست که با بازار شناخت داشت سفارش کرد که کماکان می بایست از به عبارتی سهم خرید . دوست اینجانب نیز همین عمل را کرد . او خیلی دیر خرید این سهام را متوقف کرد و تمام پولش را از کف داد . ممکن است چنین چیزی برای شما نیز اتفاق افتاده باشد . بعداز این‌که مقاله روز جاری را خواندید , در حالتی که پیشنهاد منرا در حیث بگیرید از وضعیت بی‌تصمیمی‌ بیرون می شوید . در این حالت دیگر زمانی راز به بالین میگذارید , نگران این نیستید که فردا بازار به چه سمتی خواهد رفت ; چون مغایر دیگر سرمایه‌گذاران , طبق برنامه میدانید که چه هنگامی می بایست از بازار بیرون گردید و چه هنگامی می بایست چشم به راه سود‌های احتمالی بمانید . خرید سهام سهل است . هزاران تئوری در باب اینکه چه وقتی و چرا بایستی سهم خرید موجود هست ; ولی وقتی که مشاجره پول درآوردن می شود , خرید صرفا نیمی‌از مساله را حل می کند . هیچ کس راجع به نصیب مشقت بار فعالیت یعنی زمان مطلوب برای فروش چیزی نمی‌داند . اینجانب میخواهم شما بدانید برای اینکه با موفقیت سرمایه‌گذاری نمایید , بایستی همان‌طور که برای ورود به بازار تحقیق و تفکر میکنید , برای خروج از بازار هم راهکار انتخاب نمائید .     استراتژی های جلوگیری از ضرر در بازار سهام     چطور کسب و امور را چک کنیم؟ در اشکال کسب و امور و سهام , بایستی یک برنامه و یک راهکار خروج داشته باشید . دراین‌صورت میدانید که دقیقا کی می بایست به بازار وارداتی و چه هنگامی از بازار بیرون گردید . استراتژی‌ای که اینجانب می خواهم به شما نشان دهم این اذن را میدهد که تاهنگامیکه در بازار می باشید بهره برده و ضررهای خویش را دستکم فرمائید , ولی پیشین از آنکه راهکار خاصی را پیش بگیرید به نمونه ذیل دقت فرمایید : بیایید تامل کنیم که شما در ایالات‌متحده در کسب و عمل فروش لباس‌های اسپرت عمل میکنید . شما پول متعددی از این‌راه به دست آورده‌اید و اکنون میخواهید در باهاماس اقبال خویش را آزمون فرمایید . شما مقدار بازار را در لحاظ میگیرید و متوجه می شوید که میتوانید در دو بازار جامه گلف و جامه شنا به فایده برسید . روشن است که‌این دو متاع دو بازار گوناگون را انگیزه میگیرند . شما در هر مورد از این بازارها 100000 دلار سرمایه‌گذاری میکنید . در انتهای سال نخستین , لباس‌های گلف 20000 دلار سود داده‌اند . البته لباس‌های شنا 20000 دلار ضرر و زیان داده‌اند . شما دقیقا نمی‌دانید که چرا چنین وضعیتی ساخت شده برای همین در طرح‌ها و بازاریابی کالای خویش تغییراتی ساخت کرده و یکسال دیگر را نیز به همین نحو ادامه می‌دهید . در سال آن‌گاه همین حادثه تکرار می گردد . شما یک 20000 دلار دیگر روی لباس‌های گلف به دست می آورید و 20000 دلار نیز در بازار خرقه شنا خسارت می‌دهید . بعد از دو سال می‌توان با اطمینان اظهار کرد که کسب و عمل فروش خرقه گلف پاسخ داده و کسب و فعالیت فروش جامه شنا باخت خورده است . اکنون بیایید فرض کنیم که شما فراهم اید که در یک کدام از این کسب و امور 100000 دلار دیگر سرمایه‌گذاری نمایید . روشن است که کدام بازار را تعیین می کنید . شما تحت عنوان مالک کسب و عمل تصمیم میگیرید که در صنعت برنده بیشتر سرمایه‌گذاری نمایید ; ولی همان‌طور که خواهید مشاهده کرد این دقیقا کاری است که 99 درصد سرمایه‌گذاران آمریکایی انجام نمی‌دهند . چطور سهام خویش را بررسی کنیم؟ بگذارید ابتدا یک سوال را مطرح کنم . «مالک سهام» بودن دقیقا به چه مضمون‌ است؟ این سوال هیچ نکته انحرافی ای ندارد