logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده

نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده
نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده

نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده در‌این مقاله قصد داریم در امر تفاوت نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده مشاجره نماییم . آنچه که امروزه و در کلاس های نظارت تکنیکال عمداتا اساتید بازار تاکید بر آن دارا‌هستند به کار گیری از نمودار های تعدیل شده‌است و خرید و فروش گران اکثرا ارزیابی های […]

نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده

نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده

در‌این مقاله قصد داریم در امر تفاوت نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده مشاجره نماییم .

آنچه که امروزه و در کلاس های نظارت تکنیکال عمداتا اساتید بازار تاکید بر آن دارا‌هستند

به کار گیری از نمودار های تعدیل شده‌است و خرید و فروش گران اکثرا ارزیابی های خویش

را برروی نمودارهای تعدیل شده انجام می دهند و متاسفانه توجهی به استعمال از نمودارهای

تعدیل نشده نمی‌شود به‌دنبال به بررسی این نمودارها و تفاوت آن و همینطور طریق استعمال از هرمورد از نمودارها خوا‌هیم پرداخت

تفاوت نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده :

تفاوت میان نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده در گپ ( سوراخ ) هست در

نمودارهای تعدیل شده گپ های تولید شده با گذشت زمان به طور دستی و

با دقت به فرمولی پوشش داده می شود یعنی یا این که گذر زمان ابتدا و

انتهای گپ به یکدیگر متصل میگردند . در نمودارهای تعدیل نشده این گپ موجود هست و

حقیقت اتفاقات صورت داده در نمودار بها را نشان میدهد .

همانگونه که مشاهده مینمایید تفاوت در دو نمودار مضاعف معین است در

نمودار اولیه کلیه گپ ها در نمودار موجود هست اما در نمودار دوم گپ ها

پوشش داده شده‌است . گذشته از این‌که به بررسی این تفاوت ها بپردازیم خوبتر است راجع به گپ و اشکال آن مشاجره نماییم .

نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده

نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده

گپ چه می باشد ؟

گپ یا این که رخنه‌ به منطقه از نمودار گفته می شود که در آن داد و ستد صورت نگرفته است و عملا تقاضایی برای خرید و فروش وجود نداشته .

گونه های گپ :

– گپ درسمت ذیل – گپ به سوی بالا

اشکال گپ در سوی تحت :

● ارتقا سرمایه :

بخش اعظم گپ های بزرگی که در نمودار مشاهده می‌نمایید ناشی از گپ های

ارتقاء سرمایه هست که با اعتنا به درصد ارتقاء سرمایه این سوراخ گشوده خواهد شد .

در ابتدا نمودار نشانه معاملاتی قزوین در تایم روزمره را مشاهده مینمایید که گپ ناشی از ارتقا سرمایه 100 درصدی در آن نمایش داده شده‌است ارزش بعد از مسدود شدن در محدوده 543 تومان بعداز ارتقاء سرمایه در محدوده 350 تومان بازگشایی شده‌است .

● گپ ناشی از تقسیم سود نقدی یا این که DPS

این گپ بعد از برگزاری مجمع معمولی سالیانه شرکت های و در صورت تقسیم سود نقدی در نمودار ساخت می شود میزان گپ به میزان تقسیم سود نقدی وابسته است معمولا گپ های تولید شده ناشی از تقسیم سود نقدی مضاعف کوچک میباشند .

در صدر نمودار علامت معاملاتی کی بی سی در تایم روزمره را مشاهده می‌نمایید به دلیل آن که گپ در نمودار معلوم شود نمودار غلو شده‌است همان گونه که معلوم است ارزش این علامت بعداز برگزاری مجمع همگانی معمولی سالیانه و تقسیم سود نقدی هر سهم 800 ریال با گپ بازگشایی شده‌است . هرچند در بیشتر مواقع بها در به عبارتی ابتدا با صعود گپ را پوشش خواهد اعطا کرد که در‌این نمودار نیز این پیش آمده است .

نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده

● گپ های ناشی از تعدیل منفی

معمولا بعد از این‌که آرم شرکت های برای واضح سازی یا این که تعدیل منفی پیش گویی سود هر سهم بسته می‌شوند در هنگام بازگشایی با حیث ناظر با محدوده نوسان بیشتر یا این که فارغ از محدوده نوسان بازگشایی می گردند این قضیه بدان مضمون‌ نیست که در صورت تعدیل منفی کمپانی حتما شاهد گپ در جهت زیر خوا هیم بود بعضی کمپانی تعدیل منفی داده اما علامت کمپانی در به عبارتی ارزش مسدود شدن و یا این که چه بسا مثبت بازگشایی شده‌است اما موردی که معمول است تعدیل منفی همراه با گپ رو به تحت هست .

در ابتدا نمودار آرم معاملاتی فاراک در تایم روزمره را مشاهده مینمایید همان گونه که معلوم است ارزش بعد از این‌که جهت روشن سازی بسته بود در حین بازگشایی با گپ رو به تحت بازگشایی شده ارزش در محدوده 260 تومان بسته و در محدوده 220 تومان بازگشایی شد

● گپ ناشی از گره معاملاتی منفی

این گپ معمولا در نشانه هایی که از نگاه انتقاد شوندگی در سکو های پایینی قرار دارا هستند رخداد می افتد گپ ناشی از گره معاملاتی منفی هنگامی حادثه می افتد که بها مدتی صف فروش باشد البته به میزان حجم اساس در آن خرید و فروش نشود و به عبارت عامیانه آخرین نگیرد در‌این حالت ناظر بازار دامنه نوسان را ارتقا می‌دهد

نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده