logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

پست آیین نامه معاملات فرابورس

پست آیین نامه معاملات فرابورس
پست آیین نامه معاملات فرابورس

  مدير ادله کمپانی فرابورس ايران از بیان آيين طومار معاملات اين بورس بوسیله اداره بورس و سندها بهادار خبر بخشید . به نقل از رابطه ها عمومي کمپانی فرابورس ايران , مصطفي اميدقائمي با اعلام اين خبر ادامه داد : اين راهبرد در اجراي ماده 5 آئين طومار اجرايي ضابطه بازار اسناد بهادار , […]

پست آیین نامه معاملات فرابورس   مدير ادله کمپانی فرابورس ايران از بیان آيين طومار معاملات اين بورس بوسیله اداره بورس و سندها بهادار خبر بخشید . به نقل از رابطه ها عمومي کمپانی فرابورس ايران , مصطفي اميدقائمي با اعلام اين خبر ادامه داد : اين راهبرد در اجراي ماده 5 آئين طومار اجرايي ضابطه بازار اسناد بهادار , بنابر پيشنهاد کمپانی فرابورس ايران , در 20 فصل , 123 ماده و 27 تبصره درطول روز هفتم شهريور به تصويب هيأت ‌مديرة اداره بورس و سندها بهادار رسيد .     پست آیین نامه معاملات فرابورس   وي خاطر نشان کرد : دامنة نوسان روزمره قيمت در بازار نخستین , دوم و اسناد شرکت کردن فرابورس 5 درصد براي اسناد فاقد بازارگردان تعيين شده‌است . در صورتي که اسناد مورد خرید و فروش قرار بخشید بازارگرداني داشته باشد , دامنة نوسان آن سهام يا سندها شرکت کردن , بر پایه ی قرارداد بازارگرداني تعيين مي‌شود . مدير ادله فرابورس توضيح بخشید : نمادهاي معاملاتي در بازار سوم مشمول دامن ? نوسان روزمره قيمت نيستند و فرابورس در روزهاي روز شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 9تا 12 فعاليت مي نماید . اميد قائمي يادآورشد : عرضة اوليه در فرابورس به روش ثبت توصیه مطابق دستورالعملي خواهد بود که به پيشنهاد هيئت مدير ? فرابورس به تصويب هيئت مدير ? اداره مي‌رسد . . مديرعامل فرابورس در پايان گفت : با اعتنا به بیان اين آيين طومار بسترهاي قانوني فعاليت اين بازار مهیا شده‌است و فرابورس بزودي فعاليت خویش را با انجام خرید و فروش سهام يکي از سه کمپانی پذيرفته شده آغاز مي نماید .