logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

تاکنون ۲٫۵ میلیارد ارز دیجیتال در کشور فروخته شده است!

تاکنون ۲٫۵ میلیارد ارز دیجیتال در کشور فروخته شده است!
تاکنون ۲٫۵ میلیارد ارز دیجیتال در کشور فروخته شده است!

    تلگرام امنیت اقتصادی کشور را به مخاطره انداخته است . تا به امروز بیش تر از ۲/۵میلیارد ارز دیجیتال در کشور ایران فروخته شده , در حالتی‌که اتفاقی برای سرمایه مردمان بیفتد , چه کسی پاسخگو است؟ مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس در سخن های اخیر خویش به‌این قضیه اشاره نموده است . به […]

 تاکنون ۲٫۵ میلیارد ارز دیجیتال در کشور فروخته شده است!     تلگرام امنیت اقتصادی کشور را به مخاطره انداخته است . تا به امروز بیش تر از ۲/۵میلیارد ارز دیجیتال در کشور ایران فروخته شده , در حالتی‌که اتفاقی برای سرمایه مردمان بیفتد , چه کسی پاسخگو است؟ مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس در سخن های اخیر خویش به‌این قضیه اشاره نموده است . به گزارش ناطقان ; رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است : به دلیل این که نام و نشان پیام‌رسان‌های فرنگی , مانند تلگرام مشخص نیست , ساخت فضای اقتصادی در بستر پیام‌رسان‌های فرنگی را در مملکت کشور‌ایران به خیر نمی‌دانیم . ما نگران منابع مالی و اقتصادی مردمان هستیم ; تلگرام امنیت اقتصادی مرز و بوم را به مخاطره انداخته است . محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به این‌که فضای پیام‌‌رسان‌های فرنگی , به‌خصوص تلگرام برای یوزرها اهل ایران ناامن است , اظهار داشت : معلوم نیست تضمین‌ها و تعهدات‌ پیام‌رسان‌های فرنگی فعال در مرز و بوم چه‌طور تعریف می شود . او بابیان این‌که هیچ ضمانتی در مملکت ما برای ایفای تعهدات‌ پیام‌رسان‌های فرنگی در عملیات‌های اقتصادی نیست , خاطر نشان کرد : به دلیل عدم وجود ضمانت برای ایفای تعهدات‌‌ پیام‌رسان‌های فرنگی , عملا مجبوریم برای خودداری از اتفاقات احتمالی آتی استراتژی ارائه نماییم .      تاکنون ۲٫۵ میلیارد ارز دیجیتال در کشور فروخته شده است!   مدیریت کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مشکلات تولید شده از سمت بعضی مؤسسات اعتباری برای سپرده‌گذاران , اظهار‌کرد : در آتی مردمان از ما سؤال می نمایند که یک پیام‌رسان در مرزوبوم عمل می کرد , شما کجا بودید و چرا با آن رویارویی نکردید ; ما از روش آن مبادله ارزی مجازی انجام داده‌ و روز جاری متضرر شده‌ایم , ولی مردمان این سؤال را در رابطه مؤسسات اعتباری غیرمجاز هم از ما پرسیده‌اند و میگویند که شما تحت عنوان مجلس و بانک مرکزی , هنگامی یک مؤسسه‌ای تابلو نصب کرده بود , کجا بودید و چرا جلوی آن را نگرفتید و یا این که چه بسا چرا به بانک مرکزی نگفتید که جلوی آن‌ها را بگیرد . پورابراهیمی با تأکید بر این‌که پیام‌رسان «تلگرام» به بازار ارز دیجیتالی به اسم «گرام» ورود پیدا نموده است , خاطر نشان کرد : ما فکرمیکنیم به دلیل عدم وجود تعهدات‌ تلگرام در بخش ارز دیجیتالی , در آتی با مشکلات دور از شوخی مواجه می‌شویم , اشخاص منابع خویش را در‌این بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند , درصورتی که هر اتفاقی برای آن بیافتد , معلوم نیست که چه کسی بایستی پاسخگو باشد ; اکثری از کشورها به دلیل این‌که به نظام و مردم‌شان تعهد دارا‌هستند , اذن عمل این پیام‌رسان‌ها را نمی‌دهند . او به ارائه راهکارهایی برای تقابل با خطرها اقتصادی پیام‌‌رسان‌های فرنگی اشاره و تصریح کرد : یا این که می بایست بستر پیام‌رسان‌های داخلی را مهیا کنیم که طبق قانون ها موضوعه مملکت , هویت‌شان معین و کارهایشان تضمین شده‌است و طبق ضابطه نیز می بایست پاسخگو باشد , یا این که این‌که پیام‌رسان فرنگی صفر تا صد به ما تعهد دهد , در شرایطی‌که این طور باشد , می تواند نظیر پیام‌رسان‌های داخلی در میهن عمل نماید , البته نکته جذاب این است که پیام‌رسان‌های فرنگی به هیچ وجه هویتی ندارند که بتوانیم با آن ها طرف اکانت شویم . ابدا معلوم نیست که از قانون ها کدام مرزو بوم تبعیت می‌نمایند که بتوانیم با آن ها وارد رای زنی شویم . پور ابراهیمی خاطر نشان کرد : اکنون بیش تر از دو و نیم میلیارد دلار ارز دیجیتال در میهن فروخته شده‌است . ما از این‌که این منابع کجا میرود و بازپرداختش چه طور است , بی اطلاعیم . مدیریت کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اعلام‌کرد : ما می خواهیم این مسئله را در سرزمین تصمیم‌گیری کنیم که یا این که پیام‌رسان‌های فرنگی سفت تضمین دهند و دولت نیز تضمیمن آن ها را تأیید نماید و یا این که این‌که پیام‌رسان‌های داخلی جایگزین پیام‌رسان‌های فرنگی شود , پیا‌م‌رسان‌های فرنگی نمی‌توانند تضمین دهند که از قانون ها مرزوبوم ما تبعیت نمایند , ولی ما شروطی را برای آن‌ها انتخاب میکنیم .