logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

منظور از نسبت سود به زیان(ریسک به ریوارد) چیست؟

منظور از نسبت سود به زیان(ریسک به ریوارد) چیست؟
منظور از نسبت سود به زیان(ریسک به ریوارد) چیست؟

شاخص یا این که نسبت سود به خسارت یا این که به عبارتی ( ریسک به ریوارد ( شاخصی برای گزینش حد ضرر و زیان و حد سود برای سپرده گذاری در معاملات بورس می‌باشد , این شاخص میتواند جهت تصمیم گیری برای خرید یا این که عدم خرید سهم در بورس مورد دقت سرمایه […]

منظور از نسبت سود به زیان(ریسک به ریوارد) چیست؟ شاخص یا این که نسبت سود به خسارت یا این که به عبارتی ( ریسک به ریوارد ( شاخصی برای گزینش حد ضرر و زیان و حد سود برای سپرده گذاری در معاملات بورس می‌باشد , این شاخص میتواند جهت تصمیم گیری برای خرید یا این که عدم خرید سهم در بورس مورد دقت سرمایه گذاران قرار گیرد . نسبت ریسک به ریوارد یعنی این که شما مقابل یک‌سری درصد سود حاضر می‌باشید یکسری درصد از سرمایه خویش را به خطر بیندازید . بایستی دقت کرد که معنی ( نسبت سود به زیانگ در همگی بازارهای بورس چه داخلی ( بورس های ملی ) و چه فی مابین المللی یکسان است . طرز محاسبه ریسک به ریوارد : برای محاسبه این نسبت ابتدا می بایست ریسک و ریوارد را طبق فرمول تحت بدست بیاوریم ; حد خسارت – ارزش سهم = ریسک حد سود – بها سهم = ریوارد بدین ترتیب بعد از انتخاب ریسک و ریوارد , ریسک را بر ریوارد تقسیم میکنیم تا نسبت آن معلوم شود , بطوری که هر چقدر که‌این نسبت کمتر از ۵۰ % باشد , سهم برای خرید مطلوب می‌باشد . منظور از نسبت سود به زیان(ریسک به ریوارد) چیست؟ نمونه : فرض فرمائید شما قصد خرید سهمی را در بازار بورس کشور ایران با واحد مبلغی ریال را دارید که بها آن مبلغ ۱۶۸۱ ریال است و تارگت ( حد سود ) سهم مبلغ ۲۱۲۰ ریال و حد ضرر و زیان سهم مبلغ ۱۵۵۰ ریال می‌باشد , به این ترتیب برای تصمیم گیری جهت خرید یا این که عدم خرید سهم ابتدا بایستی ریسک و ریوارد را معین نماییم . ۱۳۱ = ۱۵۵۰ – ۱۶۸۱ = ریسک ۴۳۹ = ۲۱۲۰ – ۱۶۸۱ = ریوارد اکنون طبق مطالب نقل شده ریسک را تقسیم بر ریوارد می‌کنیم که می شود : ۲۹۸ / ۰ = ۴۳۹ / ۱۳۱ = Risk/Riward براین اساس سود محاسبه می شود ; ۰٫۲۹۸ یا این که ۲۹٫۸ % و زیرا این نسبت کمتر از ۵۰ % هست پس سهم برای خرید مطلوب است . تجزیه و چک نسبت ریسک به ریوارد : شاخص ریسک به ریوارد شاخص خیر و خوبی برای گزینش حد ضرروزیان و حد سود است , یعنی در صورتی بعد از خرید سهم , ارزش آن تا مبلغ۱۵۵۰ریال سقوط کرد آن را می‌توانیم بفروشیم و با زیان از آن بیرون شویم و اگرقیمت سهم بالا رود و تا مبلغ ۲۱۲۰ ریال رسید , گشوده نیز میتوانیم قصد به فروش سهم بگیریم . به عبارت دیگر مبلغ ۴۳۹ ریال سود برعلیه مبلغ ۱۳۱ ریال خسارت که ریسک به ریوارد سهم می شود ۲۹ % و یا این که یک سوم مبلغ سپرده گذاری , براین اساس ریسک به ریوارد , بدین مضمون‌ است که شما حاضرید مقابل ۲۹ درصد سود , یه خرده از سرمایه خویش را ( به میزان مبلغ سپرده گذاری ) به خطر بیندازید .