logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

نمونه سوالات آزمون

نمونه سوالات آزمون
نمونه سوالات آزمون

دانشکده بورس و ارز – فرابورس     نمونه سوالات آزمون   1. تعریف حجم مبنا چیست؟ الف. حداقل تعداد سهامی که بایستی مورد معامله قرار گیرد تا معاملات در آن روز رسمیت پیدا کند. ب. حداقل تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا کل درصد تغییر قیمت اعمال گردد. ج. تعداد […]

دانشکده بورس و ارز - فرابورس     نمونه سz6والات آزمون  

1. تعریف حجم مبنا چیست؟
الف. حداقل تعداد سهامی که بایستی مورد معامله قرار گیرد تا معاملات در آن روز رسمیت پیدا کند. ب. حداقل تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا کل درصد تغییر قیمت اعمال گردد. ج. تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا قیمت یک درصد تغییر کند. د. تعداد سهام مشخصی که آن روز معامله گردیده.
2. محدودیت حجمی در ورود سفارشات به چه معناست؟
الف. حداقل تعداد اوراق بهاداری است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانه‌ی معاملات وارد می‌شود. این رقم مضرب صحیحی از «واحد پایهٔ معاملاتی متعارف» است. ب. حداکثر تعداد اوراق بهاداری است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانهٔ معاملات وارد می‌شود. این رقم مضرب صحیحی از «واحد پایهٔ معاملاتی متعارف» است. ج. حداقل تعداد سهامی است که در هر روز بایستی معامله گردد. د. حداقل سهمی که وارد سیستم شده است.
3. چه مشخصه‌ای در معاملات بلوکی وجود دارد؟
الف. تعداد سهام زیادی معامله می‌گردد. ب. محدودیت حجمی دارد و قیمت از طرف بازار تعیین می‌گردد. ج. محدودیت حجمی و قیمتی رعایت نمی‌گردد. د. محدودیت قیمتی دارد و حجم دارای محدودیت نمی‌باشد.
4. بازارگردانی چیست و به چه منظور انجام می‌پذیرد؟
الف. کارگزار/معامله‌گری است با مجوز لازم وظیفه معاملات سهام خاص را دارد. ب. کارگزار/معامله‌گری است جهت تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان داد و ستد می‌نماید. ج. کارگزار/معامله‌گری است که تعهد به نقد شوندگی سهام مزبور را دارد. د. همـهٔ مـوارد
5. اولویت انجام معاملات به چه صورتی می‌باشد؟
الف. قیمت سپس زمان ورود سفارش ب. زمان سپس قیمت ورود سفارش ج. قیمت سفارش د. زمان سفارش
6. منظور از سفارش محدود چیست؟
الف. قیمت در محدوده نوسان ب. بهترین قیمت ج. بالاترین قیمت د. قیمت تعیین شده
7. معاملات روزانه چه مواقعی و توسط چی کسی ابطال می‌گردد؟
الف. معاملهٔ سهام بزرگتر یا مساوی 5 درصد برای شرکت‌هایی که سرمایهٔ پایهٔ آنها کمتر یا مساوی یک میلیارد عدد سهم یا حق تقدم است و بزرگتر یا مساوی یک درصد برای شرکت‌هایی که سرمایهٔ پایهٔ آنها بیش از یک میلیارد عدد سهم است، در یک جلسهٔ معاملاتی و توسط یک کد معاملاتی بدون رعایت ضوابط معاملات عمده. ب. اعلام کارگزار مبنی بر وقوع اشتباه و احراز آن توسط مدیر عامل بورس، عدم رعایت سهمیهٔ اعلام شده برای خرید یا فروش اوراق بهادار بر اساس مقررات که موجب ابطال کل خرید یا فروش کارگزار می‌شود. ج. بعد از ساعات معاملات و خطای معاملاتی متأثر از اشکال سامانه معاملات. د. همه موارد صحیح است.
8. هدف شرکت مادر (هلدینگ) چیست؟
الف. کسب انتفاع ب. کنترل عملیات شرکت ج. داشتن حق رای د. همه موارد
9. هیئت مدیره سازمان دارای چند عضو و توسط چه کسی انتخاب می‌شوند؟
الف. 7 عضو، توسط کانون ب. 3 عضو، توسط شورا ج. 10 عضو، توسط کانون د. 5 عضو، با تصویب شورا
10. کدامیک از موارد زیر جزء وظایف سازمان بورس می‌باشد؟
الف. تهیه آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا و ارائهٔ صورت‌های مالی و گزارش‌های ادواری در مورد عملکرد «سازمان» و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به «شورا» ب. اتخاذ تدابیر ضروری وانجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سازمان بورس در بازار اوراق بهادار ج. نظارت بر سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در «بورس» د. مجوز تأسیس شرکت بورس و شرکت‌های تأمین سرمایه
11. اوراق بهاداری که از ثبت نزد سازمان بورس(بازار اولیه) معاف هستند نام ببرید؟
الف. اوراق مشارکت منتشره توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی ب. سایر اوراق بهاداری که به تشخیص «شورا» نیاز به ثبت نداشته باشند، از قبیل اوراق منتشره توسط سازمان‌ها و مراجع قانونی دیگر ج. اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداری‌ها د. همه موارد
12. مشخصه معاملات گروهی را شرح دهید؟
الف. تعداد زیاد درخواست کنندگان ب. تعداد زیاد سهام عرضه شده ج. کارکنان شرکت‌ها و صرفه‌جویی در وقت د. همه موارد
13. در افزایش سرمایه از محل اندوخته کدام گزینه صحیح می‌باشد؟
الف. حق تقدم دارد. ب. کمتر از مبلغ اسمی بایستی پرداخت نماید. ج. 1000 ریال مبلغ اسمی بابت افزایش سرمایه به شرکت پرداخت می‌شود. د. حق تقدم ندارد.
14. معاملات اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام می‌گیرد؟
الف. 8:50 تا 12:00 ب. 8:30 تا 11:50 ج. 09:00 تا 12:00 د. 08:30 تا 12:00
15. چه تفاوتی بین شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد؟
الف. بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) بر اساس قانون بازار اوراق بهادار و اساسنامه، بعضی از وظایف عملیاتی بازار را بر عهده دارد. در حالی که سازمان بورس اوراق و بهادار(سبا) وظیفه نظارت بر فعالیت نهادهای مالی از جمله بورس تهران را بر عهده دارد. ب. سازمان بورس اوراق و بهادار (سبا) یک سازمان عمومی غیردولتی است و توسط هیئت‌مدیره که منتخب شورا هستند، اداره می‌شود ولی شرکت بورس اوراق بهادار تهران تحت نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند. ج. شرکت بورس اوراق بهادار تهران نقش تدوین قوانین را به عهده دارد ولی سازمان بورس اوراق بهادار تهران وظیفه نظارت بر حسن انجام این قوانین را به عهده دارد. د. الف و ب صحیح است.
16. قیمت سهام در عرضهٔ اولیه با چه سازوکاری در تابلو درج می‌گردد؟
الف. با سازوکار حراج ب. با قیمت پیشنهادی خریدار ج. با قیمت عرضه کننده د. با قیمت مشابه آن در همان صنعت
17. تسویهٔ معاملات چیست؟
الف. تسویهٔ معاملات به معنای جابجایی پول بین فروشنده و خریدار است. ب. تسویه معاملات به معنای جابجایی اوراق بهادار بین فروشنده و خریدار است. ج. تسویه معاملات به معنای جابجایی اوراق بهادار و پول بین فروشنده و خریدار است. د. تسویه معاملات به معنای جابجایی در سیستم معاملات بین فروشنده و خریدار است.
18. تسویه معاملات توسط چه مرجعی انجام می پذیرد؟
الف. سازمان بورس اوراق بهادار تهران ب. شرکت بورس اوراق بهادار تهران ج. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه د. کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران
19. کارگزار ناظر کیست؟
الف. کارگزاری است که سهامداران می‌توانند دارایی سهام خود تحت نظر آن کارگزار را صرفاً از طریق همان کارگزار به فروش برسانند. ب. کارگزاری می‌باشد که سهامدار از طریق آن شرکت اقدام به خرید سهام نموده است. ج. کارگزاری می‌باشد که سهامدار می‌تواند تعدادسهام‌های خود را در آن افزایش دهد. د. همه موارد.
20. تسویه معاملات در چند روز بعد از انجام معامله صورت می‌گیرد؟
الف. 3 روز ب. 3 روز کاری ج. 4 روز د. 4 روز کاری
21. جامع‌ترین و بهترین گزینه صحیح کدام است؟
الف. قیمت سهام در بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. ب. قیمت سهام در بازار توسط خریدار تعیین می‌شود. ج. قیمت سهام در بازار توسط فروشنده تعیین می‌شود. د. قیمت سهام در بازار توسط شرکت بورس تعیین می‌شود.
22. شاخص قیمت بورس تهران، قیمت سهام تمام شرکت‌های ................................ در بورس را در برمی‌گیرد و در صورتی که نماد شرکتی بسته باشد یا برای مدتی معامله نشود، قیمت آخرین معامله آن در شاخص لحاظ.................................
الف. معامله شده ــ نمی‌گردد. ب. پذیرفته شده ــ می‌گردد. ج. با سرمایه بالاتر از 10،000 سهم ــ می‌گردد. د. فرابورسی ــ می‌گردد.
23. آیا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد همان را بفروشد؟
الف. خیر؛ به دلیل تسویه نشدن وجوه معاملاتی ب. بله؛ با راه‌اندازی سیستم جدید معاملاتی امکان فروش سهامی که همان روز خریداری شده وجود دارد. ج. خیر؛ فروش همان سهم که در همان روز خریداری شده خلاف مقررات شمرده می‌شود. د. خیر؛ چون از نظر ناظر بازار و نوسان قیمتی سهم این کار امکان پذیر نیست.
24. چه زمانی حجم مبنای شرکت «1» در نظر گرفته می‌شود؟
الف. پس از بازگشایی نمادهایی که دامنه نوسان آن آزاد است (مثلاً بعد از مجمع عادی سالانه یا فوق‌العاده) حجم مبنای آن نماد یک خواهد بود. همچنین در فرابورس نیز حجم مبنا یک منظور شده است. ب. پس از تعدیل سود حداکثر 10 درصدی نمادها بعد از مجمع عادی سالانه یا فوق‌العاده حجم مبنای آن نماد یک خواهد بود. ج. در مورد شرکت‌هایی که به دلیل معامله نشدن دارای گره معاملاتی گردیده‌اند. د. الف و ب صحیح است.
25. نرخ کارمزدهای معاملات در بورس به چه صورت است؟
الف. کارمزد خرید 005/1 کارمزد فروش 0205/0 ب. کارمزد خرید 005/0 کارمزد فروش 0105/0 ج. کارمزد خرید 105/0 کارمزد فروش 0105/0 د. کارمزد خرید 015/0 کارمزد فروش 0205/0
26. منظور از سهام ترجیحی چیست؟
الف. سهام ترجیحی بخشی از سهام شرکت است که در راستای برنامه‌های خصوصی‌سازی به فروش می‌رسد. ب. سهام ترجیحی بخشی از سهام شرکت است که در راستای برنامه‌های خصوصی‌سازی به کارکنان خود شرکت واگذار شده است. ج. سهام ترجیحی بخشی از سهام شرکت است که در راستای برنامه‌های خصوصی‌سازی به کارکنان شرکت‌ها واگذار شده است. د. سهام ترجیحی بخشی از سهام شرکت است که خصوصی‌سازی به کارکنان خودش واگذار می‌نماید.
27. گره معاملاتی چگونه وضعیتی است و در چه مواقعی رخ می‌دهد؟
الف. گره معاملاتی وضعیتی است که در آن یک نماد معاملاتی به رغم برخورداری از صف سفارش خرید یا فروش، حداقل معادل یک برابر حجم مبنا حداقل به مدت ده جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد. ب. گره معاملاتی وضعیتی است که در آن یک نماد معاملاتی به رغم برخورداری از صف سفارش خرید یا فروش حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکت‌های با سه میلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکت‌ها، به علت عدم تقارن قیمت‌های درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت پانزده جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره (به استثنای معاملات در نماد ژعمده)، کمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد. ج. گره معاملاتی وضعیتی است که در آن یک نماد معاملاتی به رغم برخورداری از صف سفارش خرید یا فروش حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکت‌های با سه میلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکت‌ها، به علت عدم تقارن قیمت‌های درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت پنج جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره (به استثنای معاملات در نماد ژعمده)، کمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد. د. گره معاملاتی وضعیتی است که در آن یک نماد معاملاتی به رغم برخورداری از صف سفارش خرید حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکت‌های با سه میلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکت‌ها، به علت عدم تقارن قیمت‌های درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت ده جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره (به استثنای معاملات در نماد ژعمده)، کمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد.
28. محدودیت‌های موضوع ماده 10 «دستورالعمل اجرایی معاملات بر خط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» شامل چه محدودیت‌هایی می‌باشد؟
الف. محدودیت در نوع سفارشات، محدودیت در حجم سفارش، محدودیت در زمان معاملات، محدودیت در عرضه‌های خاص، محدودیت‌های قیمتی سفارش ب. محدودیت در نوع سفارشات، محدودیت در زمان معاملات، محدودیت در عرضه‌های خاص، محدودیت‌های قیمتی سفارش ج. محدودیت در حجم سفارش، محدودیت در زمان معاملات، محدودیت در عرضه‌های خاص، محدودیت‌های قیمتی سفارش د. محدودیت در نوع سفارشات، محدودیت در حجم سفارش، محدودیت در زمان معاملات
29. کار سیستم عامل بر روی کامپیوتر شما چیست؟
الف. کمک به اجرای نرم‌افزارها ب. ایجاد فایل‌ها ج. مدیریت فایل‌ها د. همه موارد
30. مفهوم تجارت الکترونیک چیست؟
الف. خریدوفروش کالاها و خدمات به صورت الکترونیکی ب. خرید سهام از طریق اینترنت ج. خریدوفروش با لوازم الکترونیکی د. خریدوفروش از راه دور
31. نهادهای مالی شامل کدام یک از موارد ذیل می‌گردد؟
الف. کارگزاران/معامله‌گران ب. مشاوران سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تأمین سرمایه ج. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری د. همه موارد
32. دستکاری در بازار به چه معناست و مجازات شخصی که این عمل را انجام دهد چیست؟
الف. اقدام به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات، محکومیت به حبس تعزیری از سه‌ماه تا یک‌سال ب. اغوای اشخاص به انجام معاملات اوارق بهادار، پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده. ج. ایجاد قیمت‌های کاذب، محکومیت به حبس تعزیری از سه‌ماه تا یک‌سال و همچنین پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده. د. همه موارد
33. مفهوم ‌DPS‌ چیست؟
الف. بخشی از سود هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می‌شود. ب. بخشی از سود پیش‌بینی شده هر سهم شرکت است. ج. بیانگر پیش‌بینی تقسیم سود در آینده. د. بخشی از قیمت هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می‌شود.
34. انواع عرضه در فرابورس کدام موارد را شامل می‌شود؟
الف. عرضهٔ یکجای اوراق بهادار ب. عرضهٔ خرد اوراق بهادار ج. پذیره‌نویسی اوراق بهادار د. همه موارد
35. کدامیک از وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده است؟
الف. تغییر اساسنامه ب. تغییر سرمایه شرکت ج. انحلال شرکت د. همه موارد
36. تحلیل بنیادی چیست؟
الف. تحلیل بنیادی به عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضا تمرکز داشته و به مطالعه صورت‌های مالی می‌پردازد و سعی دارد ارزش ذاتی شرکت را محاسبه نماید. ب. بر نوسانات قیمت سهام در طی روزهای معاملاتی تمرکز دارد. ج. بر اخبار و شایعات بازار تمرکز دارد. د. همه موارد
37. تحلیل تکنیکال چیست؟
الف. به مطالعه ساختار مالی شرکت‌ها می‌پردازد. ب. تکنیک‌های مختلف تحلیل یک سهم را با یکدیگر مقایسه می‌کند. ج. مطالعه رفتار بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها می‌باشد. د. بررسی تکنیک‌های مالی رفتاری را انجام می‌دهد.
38. مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری عبارتند از:
الف. وجود مدیریت حرفه‌ای ب. نقدشوندگی بالا ج. صرفه‌جویی در هزینه‌ها د. همه موارد صحیح است.
39. قیمت‌گذاری هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به چه روشی صورت می‌پذیرد؟
الف. بر مبنای میزان عرضه و تقاضا و حجم معاملات واحدهای صندوق ب. بر مبنای خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق تقسیم بر تعداد واحد صادر شده ج. بر مبنای خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق تقسیم بر تعداد واحدهای صادر شده در روز پذیره‌نویسی د. بر مبنای خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق تقسیم بر حداکثر تعداد واحدهای مجاز قابل ارائه توسط صندوق
40. معاملات آتی سهام دارای کدام یک از مزیت‌های زیر است؟
الف. ریسک سرمایه‌گذاری کمتر ب. عدم نیاز به کارگزار ج. امکان فروش سهامی که هنوز در مالکیت سرمایه‌گذار قرار ندارد. د. همه موارد
41. کدام یک از سرمایه‌گذاری‌های زیر کمترین ریسک را دارا می‌باشد؟
الف. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ب. اوراق قرضه دولتی ج. اوراق قرضه شرکتی د. اوراق سهام پذیرفته شده در بورس
42. بازار ثانویه عبارت است از:
الف. بازاری که در آن صرفاً حق تقدم سهام شرکت‌ها ناشی از افزایش سرمایه معامله می‌گردد. ب. بازاری که در آن شرکت‌ها برای اولین بار سهام خود را می فروشند. ج. بازاری که در آن سهام شرکت‌های بورس پس از عرضه اولیه معامله می‌گردند. د. بازاری که در آن معاملات سهام خارج از نظارت سازمان بورس انجام می‌پذیرد.
43. ارزش اسمی هر سهم شرکت‌های سهامی عام معمولاً چند ریال است؟
الف. 100 ریال ب. 1،000 ریال ج. 1 ریال د. 10،000 ریال
44. عدم اظهار نظر حسابرس قانونی شرکت بر روی صورت‌های مالی آن چه مفهومی دارد؟
الف. ورشکستگی شرکت ب. سودآور بودن شرکت ج. وجود ابهام قابل توجه در صورت‌های مالـی د. وضعیت طبیعی شرکت
45. در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک کدام‌یک از تضامین زیر معمولاً در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد؟
الف. عدم زیان ب. نقد شوندگی به قیمت روز ج. نقد شوندگی به ارزش اسمی د. سودآوری فراتر از شاخص
46. کدامیک از موارد زیر صحیح می‌باشد؟
الف. سرمایه‌گذاران می‌بایستی بر مبنای سود حاصله ناشی از خرید و فروش سهام در بورس مالیات پرداخت نمایند. ب. به طور کلی خرید و فروش سهام در بورس معاف از مالیات است. ج. سرمایه‌گذاران در بورس در هر بار فروش سهام معادل 5/0 درصد قیمت فروش سهام مالیات پرداخت می‌نمایند و در موقع خرید مالیاتی پرداخت نمی‌نمایند. د. درآمد ناشی از معامله سهام در بورس مشمول مالیات 4 درصد می‌باشد.
47. در بورس اوراق بهادار تهران چه اوراقی مورد معامله قرار نمی‌گیرد؟
الف. سهام شرکت‌های سهامی عام ب. سهام شرکت‌های سهامی خاص ج. حق تقدم سهام شرکت‌های سهامی عام که افزایش سرمایه داده‌اند. د. اوراق مشارکت و گواهی سپرده شرکت‌ها
48. منافع سهامداران شرکت‌های بورسی شامل کدامیک از موارد زیر نمی‌باشد؟
الف. سود سالانه شرکت‌ها ب. افزایش قیمت سهام ج. پاداش هیئت‌مدیره د. حق تقدم افزایش سرمایه
49. یک سرمایه‌گذار برای خرید سهام یک شرکت در بورس به چه نوع تحلیل‌هایی باید توجه کند؟
الف. تحلیل صورت‌های مالی و اقتصاد شرکت ب. تحلیل سودآوری سال‌های آتی ج. تحلیل تکنیکال د. همه موارد 50. اگر در طول یک سال، عدد شاخص کل از 12،500 به 20،000 برسد بازده بازار سهام چند درصد بوده است؟ الف. 375/ 0 ب. 6/ 0 ج. بازده بازار کمتر از بازده اوراق مشارکت بوده است. د. نمی توان محاسبه کرد.
51. کدام گروه از شرکت‌ها از مزایا و معافیت‌های خاص مالیاتی برخوردارند؟
الف. شرکت‌های تجاری ب. شرکت‌های سهامی خاص ج. شرکت‌هایی که سهام‌شان در بورس پذیرفته شده است. د. شرکت سهامی خاص زیان‌ده 52. کدام گزینه از جمله آثار رشد و گسترش فعالیت بورس بر اقتصاد جامعه است؟ الف. افزایش رشد اقتصادی ب. جذب سرمایه‌های کوچک به سمت تولید ج. مشارکت مردم در اقتصاد د. همه موارد
53. کاهش نرخ بهره بانک‌ها و سود سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت مردم در بانک‌ها در شرایط طبیعی اقتصاد چه تاثیری بر شاخص سهام می‌گذارد؟
الف. باعث افزایش شاخص سهام می‌شود. ب. باعث کاهش شاخص سهام می‌شود. ج. بر روی شاخص سهام تأثیری ندارد. د. هیچکدام
54. سرمایه یک شرکت سهامی عام در بورس 25 میلیارد تومان و ارزش اسمی هر سهم آن 100 تومان است اگر قیمت هر سهم آن در بازار400 تومان مورد معامله قرار گیرد ارزش بازار این شرکت چند میلیارد تومان است؟
الف. 25 میلیارد تومان ب. 50 میلیارد تومان ج. 75 میلیارد تومان د. 100 میلیارد تومان
55. افزایش قیمت جهانی مس باعث افزایش سودآوری کدامیک از شرکت‌های بورسی زیر می‌شود؟
الف. کابل‌های مخابراتی شهید قندی ب. کالسیمین ج. ملی مس د. گزینه‌های الف و ج
56. افزایش نرخ ارز مستقیماً باعث کاهش سودآوری کدامیک از شرکت‌های زیر می‌شود؟
الف. ملی مس ب. گل گهر ج. کالسیمین د. ایران خودرو
57. در مورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری کدام گزینه صحیح نیست؟
الف. قیمت سهام آنها در بورس در برخی مواقع بالاتر از ارزش خالص دارایی‌های آنها معامله می‌شود. ب. قیمت سهام آنها در بورس دقیقاً مساوی ارزش خالص دارایی‌های آنها معامله می‌شود. ج. قیمت سهام آنها در بورس معمولاً پایین‌تر از ارزش خالص دارایی‌های آنها معامله می‌شود. د. هیچکدام
58. کدامیک از شرکت‌های زیر از شرکت‌های تولید کننده سنگ آهن در بورس می‌باشد؟
الف. فرآورده‌های مواد معدنی ب. صنعتی اردکان ج. کالسیمین د. چادرملو
59. حذف یارانه حامل‌های انرژی بر کدام گروه از شرکت‌های زیر کمترین تاثیر را دارد؟
الف. شرکت‌های سیمانی ب. شرکت‌های فولادی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان ج. شرکت‌های تولید کننده مس و روی مانند ملی مس و کالسیمین د. شرکت‌های خدماتی مانند مخابرات ایران و انفورماتیک
60. اگر ‌P/E‌ شرکتی در بورس برابر 10 باشد بازده مورد انتظار شرکت در طی یک سال چگونه است؟
الف. کمتر از بازده 16 درصدی اوراق مشارکت است. ب. بیشتر از بازده 16 درصد اوراق مشارکت است. ج. بازده آن برابر بازده اوراق مشارکت است. د. هیچکدام
61. سهام کدامیک از بانک‌های زیر در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار می‌گیرد؟
الف. بانک ملت ب. بانک پارسیان ج. بانک کارآفرین د. همه موارد
62. افزایش قیمت جهانی نفت و محصولات پتروشیمی بر سودآوری کدام گروه از شرکت‌های زیر مستقیماً تأثیر نمی‌گذارد؟
الف. پتروشیمی خارک و فن‌آوران ب. پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی اراک ج. تجارت الکترونیک پارسیان و خدمات انفورماتیک د. همه موارد
63. معاملات برخط یا ‌Online Trading‌ چیست؟
الف. ارسال سفارش‌های خرید و فروش به کارگزار جهت ورود به سامانه معاملات از طریق اینترنت ب. مشاهده صورت حساب و سبد سرمایه‌گذاری را از طریق اینترنت ج. دسترسی سریع و آسان سرمایه‌گذاران به سامانه معاملات بازارهای اوراق بهادار بدون هیچ واسطه انسانی و به طور اتوماتیک از طریق اینترنت د. همه موارد
64. مزیت معاملات برخط (‌Online Trading‌) نسبت به معاملات سنتی خریدوفروش در چیست؟
الف. همه عملیات مورد نیاز برای انجام یک معامله به صورت دستی کنترل و انجام می‌شود. ب. همه عملیات مورد نیاز برای انجام یک معامله با یک یا چند واسطه و با دخالت نیروی انسانی انجام می‌شود. ج. همه عملیات مورد نیاز برای انجام یک معامله به صورت مکانیزه و در کسری از ثانیه انجام می‌شود. د. الف و ب صحیح است.
65. برای اولین بار معاملات برخط (‌Online Trading‌) در چه کشوری و در چه سالی راه‌اندازی شد؟
الف. نیوزیلند، 2000 ب. ژاپن، 1999 ج. ایالت متحده آمریکا، 1995 د. چین، 1995
66. با ورود معاملات آنلاین چه تغییری در بازارهای سهام صورت گرفته است؟
الف. تعداد معاملات به شدت رشد نموده است. ب. حجم معاملات افزایش یافته است. ج. سرمایه‌گذاران جدیدی وارد بازار سرمایه شده‌اند. د. همه موارد
67. کدامیک از گزینه‌ها زیر جزء مزایای معاملات آنلاین نمی‌باشد؟
الف. سرمایه‌گذار مطمئن است که سفارش او دقیق در زمان مورد نظر وارد سامانه معاملات می‌شود. ب. نقل و انتقال وجه بدون مراجعه به کارگزاری و بانک در کسری از ثانیه انجام می‌شود. ج. امکان مشاهده صورت حساب خود در هر لحظه د. بروز اختلاف احتمالی میان کارگزار و مشتری در خصوص زمان ورود سفارش
68. در کدام مورد قیمت سهام پس از افزایش سرمایهٔ کاهش بیشتری خواهد داشت؟
الف. افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران ب. افزایش سرمایه از محل سود انباشته ج. افزایش سرمایه از محل آورده نقدی د. افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
69. نماد معاملاتی اوراق بهادار در بورس در موارد زیر توسط بورس متوقف می‌شود:
الف. یک‌روز کاری قبل از برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام براساس اطلاعیه دعوت به مجمع منتشره توسط سازمان ب. یک‌روز کاری قبل از برگزاری جلسه هیئت‌مدیره ناشر پذیرفته شده جهت تصمیم‌گیری در خصوص تغییر سرمایه براساس اطلاعیه منتشره توسط سازمان ج. یک روز کاری قبل از از سر رسید پرداخت سود علی‌الحساب اوراق بهادار در صورت تقاضای ناشر پذیرفته شده د. همه موارد
70. بازگشایی نمادهای معاملاتی ورقه بهادار با اعلام سازمان و طبق چه شرایطی انجام می‌شود؟
الف. حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی ناشر پذیرفته شده که تصمیمات آن تصویب صورت‌های مالی یا تقسیم سود باشد، بدون محدودیت دامنهٔ نوسان ب. حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایهٔ ناشر پذیرفته شده نگردد، با اعمال محدودیت دامنهٔ نوسان ج. حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی و یا جلسهٔ هیأت مدیره در خصوص تغییر سرمایه یا انتشار هرگونه اوراق بهادار دیگر به منظور تامین مالی، بازگشایی نماد طی مهلت مقرر در این بند منوط به افشای پیش‌بینی پس از اعمال اثرات تغییر سرمایه یا انتشار اوراق بهادار، بدون محدودیت دامنهٔ نوسان د. همه موارد
71. کدامیک از موارد زیر نادرست است؟
الف. برای خریدار حق‌تقدم خرید سهام در بورس، «گواهینامهٔ نقل و انتقال حق‌تقدم» صادر خواهد شد و معاملات دست دوم بر مبنای گواهینامهٔ مذکور انجام می‌شود. ب. دارندهٔ حق‌تقدم خرید سهام در صورتی‌که مایل به پذیره‌نویسی سهام جدید باشد، با تأدیه مبلغ پذیره‌نویسی و طی کردن فر‌آیند آن جهت تبدیل حق‌تقدم به سهم اقدام می‌نماید و کارگزار مربوطه و بورس در این خصوص مسئولیتی نخواهند داشت. ج. دارندهٔ گواهی حق‌تقدم خرید سهام که مایل به فروش حق‌تقدم خود می‌باشد، در دورهٔ پذیره‌نویسی به شرکت‌های کارگزاری مراجعه و نسبت به تکمیل درخواست فروش و تحویل گواهی حق‌تقدم خرید سهام به کارگزاری، اقدام می‌نماید. د. هیچ کدام
72. مدیرعامل فرابورس در چه شرایطی معامله یا معاملات اوراق بهادار را حداکثر تا پایان ساعات اداری روز کاری برگزاری جلسه‌ی معاملاتی باطل می‌نماید؟
الف. اعلام کارگزار مبنی بر وقوع اشتباه و احراز آن توسط مدیرعامل فرابورس ب. خطای معاملاتی متأثر از اشکال سامانه معاملات ج. عدم رعایت سهمیهٔ اعلام شده برای خرید یا فروش اوراق بهادار براساس مقررات که موجب ابطال کل خرید یا فروش کارگزار می‌شود. د. همه موارد
73. کدامیک از شرکت های بورسی زیر از تولیدکنندگان اتوبوس و کامیون هستند؟
الف. مهرکام پارس ب. نیروی محرکه ج. ایران خودرو دیزل د. کمباین‌سازی ایران
74. سهام کدامیک از بیمه های زیر در بورس معامله نمی‌شود؟
الف. بیمه ایران ب. بیمه آسیا ج. بیمه البرز د. بیمه دانا
75. کدامیک از شرکت‌های سیمانی زیر در استان خراسان واقع است؟
الف. سیمان ایلام ب. سیمان بهبهان ج. سیمان دشتستان د. سیمان شرق
76. نماد معاملاتی «خاور» نماد کدامیک از شرکت‌های بورسی زیر است؟
الف. زامیاد ب. سایپا دیزل ج. ایران خودرو دیزل د. صنعتی نیرو محرکه
77. نماد معاملاتی «سفارود» نماد کدامیک از شرکت‌های بورسی زیر است؟
الف. سیمان فارس ب. سیمان فارس و خوزستان ج. کارخانه فارسیت درود د. سیمان درود
78. حداقل و حداکثر نوسان مجاز در بازار بورس و فرابورس (قبل از گره معاملاتی) به ترتیب چه میزان است؟
الف. مثبت و منفی 3 ــ مثبت و منفی 4 ب. مثبت و منفی 4 ــ مثبت و منفی 5 ج. مثبت و منفی 3 ــ مثبت و منفی 5 د. مثبت و منفی 4 ــ مثبت و منفی 4
79. کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد مرورگر (‌Browser‌) صحیح است؟
الف. مرورگر نرم‌افزاری است که توانایی نشان دادن محتویات صفحات وب را دارد. ب. بدون این نرم افزار عملاً استفاده از اطلاعات موجود در شبکه اینترنت امکان‌پذیر نیست. ج. ‌Internet Explorer‌ ، ‌Mozilla Firefox‌ از جمله معروف‌ترین مرورگرهای حال حاضر در دنیای اینترنت هستند. د. همه موارد.
80. ‌EPS‌ چیست؟
الف. درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام شرکت، محاسبه می‌شود. ب. میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازای هر سهم ج. معیاری است که درآمد سالانه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه می‌کند. د. از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم دست می‌آید.