logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

بایگانی‌ها ارزیابی ریسک های مالی - مرجع آموزش بازار بورس و فارکس

کاربرد مدل ارزیابی فازی ترکیبی در ارزیابی ریسکهای مالی

این مقاله سعی دارد از تئوری های ریاضیاتی فازی به عنوان مبنایی برای ایجاد شاخص های کیفی که رنج غیر شفاف دارند برای رسیدن به ریسکی که از طریق ریاضیات فازی کمی شده استفاده کند.  

تاریخ : سپتامبر 22nd, 2013