logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس
ترموستات درآمدتان را تنظیم کنید!

در این نوشتار می‌خواهیم به چند نکته‌ی ظریف درباره‌ی اصول کسب ثروت اشاره کنیم و به دلیل این‌که این اصول، بیش‌تر در ذهن افراد شکل‌می‌گیرد، باید برای معماری طرح ثروت در ذهن خود، ضمن ‌آگاهی بر احساس، اهداف از پیش تعیین‌شده‌ی آن‌را نیز بازسازی کنیم.

تاریخ : نوامبر 6th, 2013