logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

بایگانی‌ها بورس و مرتاض هندی - مرجع آموزش بازار بورس و فارکس

مرتاض هندی و بازار بورس

چندین سال پیش من (بیل ویلیام)در یک جلسه ای در بولدر کولورادو  Boulder,Coloradoبا یک مرتاض هندی که تازه از هند آمده بود شرکت کردم. Muktananda موکتاناندا (مرتاض) شخص بسیار جالبی بود. او هیچ نطقی ارائه نکرد، او تنها داستنهایی را بیان کرد و آن داستانها را به صورت آموزشی ارائه داد. همراه با او یک […]

تاریخ : نوامبر 8th, 2013