ETF و بیت کوین

در آخرین نسخه‌ی ثبت شده در وبسایت فدرال , SEC توضیح میدهد که هرگونه تصمیمی…