سبد گردانی چیست؟

            «سبدگردانی»، همانطور که از نامش پیداست، چیدمان صحیح دارایی‌ها…