تورم چیست ؟

  تورم در ایران پایه‌ای‌ترین شاخص اقتصادی است: شاخصی است که نرخ پول را تعیین می‌کند…