Spread چیست؟

دانشکده آموز بازار فارکس ، آیا می دانید speard چیست؟