Spread چیست؟

دانشکده آموز بازار فارکس ، آیا می دانید speard چیست؟
آموزش بورس

تاریخچه  جدید ۵۰۰ سال پیش در یکی از شهر های بلژیک در مقابل منزل قردی…