معرفی جورج سوروس

  جورج سوروس , سرمایه‌گذار دارای اسم و رسم آمریکایی یهودی الاصل با بیست و…