logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

بایگانی‌ها دستور العمل اجرایی اوراق بهادار - مرجع آموزش بازار بورس و فارکس

دستورالعمل اجرایی سفارش های الکترونیکی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در اجراي مادة 6 قانون تجارت الکترونیک و آییننامۀ معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب شورای بورس مورخ 1355/12/3   این دستورالعمل براي اجراي مفاد سفارشهاي خرید و یا فروشی که بهصورت الکترونیکی از سوي مشتریان به کارگزاران سازمان ارسال میگردد، در تاریخ1383/9/14  به تصویب هیئت مدیرة سازمان رسید و جهت اجرا ابلاغ گردید.

تاریخ : سپتامبر 22nd, 2013