logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

بایگانی‌ها معامله گران بورس - مرجع آموزش بازار بورس و فارکس

مرتاض هندی و بازار بورس

چندین سال پیش من (بیل ویلیام)در یک جلسه ای در بولدر کولورادو  Boulder,Coloradoبا یک مرتاض هندی که تازه از هند آمده بود شرکت کردم. Muktananda موکتاناندا (مرتاض) شخص بسیار جالبی بود. او هیچ نطقی ارائه نکرد، او تنها داستنهایی را بیان کرد و آن داستانها را به صورت آموزشی ارائه داد. همراه با او یک […]

تاریخ : نوامبر 8th, 2013
بهتر است که ندانید!!!

ما معامله گران ، تمایل داریم که بیشتر در گذشته یا آینده زندگی کنیم. خیلی کم  توجه و تمرکز ما بر اتفاقاتی است که در زمان حال رخ می دهد. آیا شما در زمان حال زندگی می کنید؟ بله ؟ آیا اکنون نفس می کشید یا بازدم می کنید؟ شاید  شما مجبور هستید توجه خود […]

تاریخ : نوامبر 8th, 2013