logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

آموزش تحلیل تکنیکال-3

آموزش تحلیل تکنیکال-3
آموزش تحلیل تکنیکال-3

آموزش تحلیل تکنیکال-3  میانگین متحرک Moving Average میانگین متحرک به دلیل ماهیت و ساختار ساده اش یکی از پر کاربرد ترین اندیکاتور هاست. این اندیکاتور روی نمودار قیمت قرار می گیرد و هر نقطه روی میانگین متحرک نشان دهنده میانگین قیمت در دوره منتهی به آن نقطه است. برای مثال، اگر دوره را ۱۰ تایی […]

آموزش تحلیل تکنیکال-3

 میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک به دلیل ماهیت و ساختار ساده اش یکی از پر کاربرد ترین اندیکاتور هاست.

این اندیکاتور روی نمودار قیمت قرار می گیرد

و هر نقطه روی میانگین متحرک نشان دهنده میانگین قیمت در دوره منتهی به آن نقطه است.

برای مثال، اگر دوره را ۱۰ تایی در نظر بگیریم و دوره تناوب نمودار روزانه باشد،

در این صورت میانگین متحرک در هر زمان میانگین قیمتِ ۱۰ روز پیش را نشان می دهد.

میانگین  متحرک تغییرات قیمت را به اصطلاح نرم می کند

و به همین دلیل مشخص کردن روند قیمت و یا تشخیص کف ها و قله های قیمت را آسان تر می کند.

آموزش تحلیل تکنیکال-3

سیگنال های خرید با اندیکاتور میانگین متحرک(به روش 4 – 9 – 18) :

در این روش ما سه میانگین متحرک در دوره های 4 – 9 و 18 روزه داریم که با سه رنگ مختلف انها را رسم میکنیم: میانگین متحرک – سیگنال خرید ۱: هرگاه میانگین متحرک 4 روزه میانگین متحرک 9 روزه را رو به بالا (در روند صعودی قیمت) شکست اولین سیگنال خرید صادر شده است.
میانگین متحرک – سیگنال خرید ۲:
هرگاه میانگین متحرک 4 روزه میانگین متحرک 18 روزه را رو به بالا (در روند صعودی قیمت) شکست دومین سیگنال خرید صادر شده است.
میانگین متحرک – سیگنال خرید ۲:
هرگاه میانگین متحرک 9 روزه میانگین متحرک 18 روزه را رو به بالا (در روند صعودی قیمت) شکست سومین سیگنال خرید صادر شده است.
آموزش تحلیل تکنیکال-3

سیگنال های فروش با اندیکاتور میانگین متحرک(به روش 4 – 9 – 18):

میانگین متحرک – سیگنال فروش 1:
هرگاه میانگین متحرک 4 روزه میانگین متحرک 9 روزه را رو به پایین (در روند نزولی قیمت) شکست اولین سیگنال فروش صادر شده است.
میانگین متحرک – سیگنال فروش ۲:
هرگاه میانگین متحرک 4 روزه میانگین متحرک 18 روزه را رو به پایین (در روند صعودی قیمت) شکست دومین سیگنال فروش صادر شده است.
میانگین متحرک – سیگنال فروش 3:
هرگاه میانگین متحرک 9 روزه میانگین متحرک 18 روزه را رو به پایین (در روند نزولی قیمت) شکست سومین سیگنال فروش صادر شده است.