logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال

آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال
آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت حمایت و مقاومت یک سهم یا نماد با مفاهیم عرضه و تقاضا ارتباط دارد. به طور کلی، قیمت یک نماد زمانی بالا می رود که میزان تقاضا از میزان عرضه بیشتر باشد (تقاضای زیاد). در مورد پایین آمدن قیمت یک نماد هم به همین ترتیب است؛ یعنی قیمت نماد زمانی کاهش می […]

حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت یک سهم یا نماد با مفاهیم عرضه و تقاضا ارتباط دارد.

به طور کلی، قیمت یک نماد زمانی بالا می رود که میزان تقاضا از میزان عرضه بیشتر باشد (تقاضای زیاد).

در مورد پایین آمدن قیمت یک نماد هم به همین ترتیب است؛

یعنی قیمت نماد زمانی کاهش می یابد که میزان عرضه بیش از میزان تقاضا باشد. (عرضه زیاد).

حمایت و مقاومت سطحی از قیمت است که انتظار می رود نیروهای عرضه و تقاضا در آن جا به تعادل برسند و روند افزایش و یا کاهش قیمت متوقف شود.

مفهوم حمایت

سطحی از قیمت که انتظار می رود قدرتِ نیروی تقاضا به اندازه ای باشد که از کاهشِ بیشتر ِ قیمت ها جلوگیری نماید.

به بیان ساده، حمایت جایی است که روند کاهش قیمت احتمالا در آنجا متوقف می شود.

برای ترسیم سطح حمایت، کف های تشکیل شده روی نمودار قیمت را با خط افقی به هم وصل نمایید.

مفهوم مقاومت
سطحی از قیمت که انتظار می رود قدرتِ نیروی عرضه به اندازه ای باشد که از افزایش بیشتر ِ قیمت ها جلوگیری نماید. به بیان ساده، مقاومت جایی است که روند افزایش قیمت احتمالا در آنجا متوقف می شود. برای ترسیم سطح مقاومت، قله های تشکیل شده روی نمودار قیمت را با خط افقی به هم وصل نمایید.
تبدیل حمایت به مقاومت و برعکس
زمانی که حمایت یک سهم یا نماد به دلیل فشار عرضه به اصطلاح می شکند، در این هنگام سطح حمایت می تواند به یک سطح مقاومت تبدیل شود. این موضوع در مورد شکسته شدن سطح مقاومت هم به همین ترتیب است.
تصمیم گیری برای خرید و فروش بر اساس حمایت و مقاومت:
اگر قصد خرید یک سهم را دارید، می توانید از سطوح حمایت برای تعیین زمان مناسبِ خرید استفاده نمایید. اگر قصد فروش یک سهم را دارید، می توانید از سطوح مقاومت برای تعیین زمان مناسب فروش استفاده نمایید. اگر به دنبال مثالی برای خطوط مقاومت و حمایت می گردید براحتی می توانید نمونه های زیادی را هر روزه در بازار ما پیدا کنید. به طور کلی یکی از پرکاربردترین مفاهیم در بورس همین خطوط مقاومت و حمایت می باشند.