logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

سند پیش‌نویس ارزهای دیجیتال هنوز به شورای عالی فضای مجازی نرفته است

سند پیش‌نویس ارزهای دیجیتال هنوز به شورای عالی فضای مجازی نرفته است
سند پیش‌نویس ارزهای دیجیتال هنوز به شورای عالی فضای مجازی نرفته است

سند پیش‌نویس ارزهای دیجیتال دبیر شورای خوب فضای مجازی اذعان کرد : آیین‌نامه اتصال بانک‌های دولت فردا عصر در گردهمایی شورای خوب فضای مجازی ثبت می‌گردد . به گزارش ایلنا , ابوالحسن فیروزآبادی بابیان این که وزارت ارتباطات و فن‌آوری داده ها در اجرای آیین‌نامه اتصال بانک‌های دولت همیاری خواهد کرد , ذکر کرد : […]

سند پیش‌نویس ارزهای دیجیتال

سند پیش‌نویس ارزهای دیجیتال هنوز به شورای عالی فضای مجازی نرفته است

دبیر شورای خوب فضای مجازی اذعان کرد : آیین‌نامه اتصال بانک‌های دولت فردا عصر

در گردهمایی شورای خوب فضای مجازی ثبت می‌گردد .

به گزارش ایلنا , ابوالحسن فیروزآبادی بابیان این که وزارت ارتباطات و فن‌آوری داده ها در اجرای

آیین‌نامه اتصال بانک‌های دولت همیاری خواهد کرد , ذکر کرد :

شغل های تخصصی آیین‌نامه در کارگروه‌های تخصصی راس ملی فضای مجازی صورت گرفته شده‌است .

فردا عصر در شورای خوب فضای مجازی تشکیل گردهمایی میدهیم تا این آیین‌نامه ثبت شود .

سند پیش‌نویس ارزهای دیجیتال هنوز به شورای عالی فضای مجازی نرفته است

ما بایستی به تدریج برای ارزهای دیجیتال در مرزوبوم آمادگی به دست آوریم ; چراکه این احتمال می باشد که در آتی ارزهای دیجیتال در مملکت فراگیر شود و سپس بدون چاره شویم از ارزهای دیجیتال وارد شده به کارگیری کنیم . ما در عملکرد هستیم نیز ساخت بیت‌ کوین ( ماینینگ ) در مرزوبوم مجاز شود و نیز بتوانیم از مرکزها مبادله بیت کوینبرخوردار شویم .

او همینطور در رابطه مدرک پیش‌نویس ارزهای دیجیتال ذکر کرد :

هنوز سند این پیش‌نویس به شورای خوب فضای مجازی نرفته است ولی در دستورکار قراردارد .

توصیه ما در راءس ملی فضای مجازی این است که ارزهای دیجیتال در مرزو بوم سوق دهی شوند ;

چراکه به لحاظ میرسد این فن‌آوری در آتی در حدود به طور گسترده چه در حوزه مبلغی ,

چه در حوزه عقد قراردادها و چه در حوزه‌های دیگر در عالم به کارگیری می شود .

  سند پیش‌نویس ارزهای دیجیتال

رییس راس ملی فضای مجازی خاطر نشان نمود :

ما بایستی به تدریج برای ارزهای دیجیتال در مرزوبوم آمادگی به دست آوریم ;

چراکه این احتمال می باشد که در آتی ارزهای دیجیتال در مملکت فراگیر شود و سپس بدون چاره شویم از

ارزهای دیجیتال وارد شده به کارگیری کنیم . ما در عملکرد هستیم نیز ساخت بیت‌ کوین ( ماینینگ )

در مرزوبوم مجاز شود و نیز بتوانیم از مرکزها مبادله بیت کوینبرخوردار شویم .

او خاطر نشان نمود :

ولی تولید بیت کوین در کارگروه‌های تخصصی راءس ملی فضای مجازی مصوب

البته دعوا مرکز ها مبادله بیت کوین هنوز آخرین نشده است . اکسنس