logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

در حال بررسی وضعیت بیت‌کوین برای ورود به اقتصاد کشور هستیم

در حال بررسی وضعیت بیت‌کوین برای ورود به اقتصاد کشور هستیم
در حال بررسی وضعیت بیت‌کوین برای ورود به اقتصاد کشور هستیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم , شاپور محمدی رئیس اداره بورس در زمینه ی بیت‌کوین اعلام‌کرد : «سازمان بورس و سندها بهادار در حالا بررسی حالت بیت‌کوین برای ورود به اقتصاد مرزو بوم است و هنوز دراین مورد به فیض نرسیده است ; براین اساس در صورتی کارگزاری‌ها مبادرت به خرید و فروش تولیدات نمایند , […]

در حال بررسی وضعیت بیت‌کوین برای ورود به اقتصاد کشور هستیم به گزارش خبرگزاری تسنیم , شاپور محمدی رئیس اداره بورس در زمینه ی بیت‌کوین اعلام‌کرد : «سازمان بورس و سندها بهادار در حالا بررسی حالت بیت‌کوین برای ورود به اقتصاد مرزو بوم است و هنوز دراین مورد به فیض نرسیده است ; براین اساس در صورتی کارگزاری‌ها مبادرت به خرید و فروش تولیدات نمایند , تخلف کرده‌اند . » وی افزود : «هر ابزار مالی یا این که کالایی که بخواهد وارد بازار سرمایه کشور‌ایران شود , بایستی از دید شیوه عرضه و میزان کنترلی که بر آن اعمال میشود , مورد آنالیز قرار گیرد ; از این رو , اداره بورس و ورقه ها بهادار فعلا موقعیت این پول مجازی را بررسی و حاصل آن را به شورای خوب بورس می رساند . » سخنگوی اداره بورس و ورقه ها بهادار با تشریح تئوری بها در اقتصاد اذعان کرد : «یکی از مهم ترین نکات , خلق و خوی ارزشی است که هر ابزار مالی می بایست در اقتصاد داشته باشد تا مورد تائید اداره قرار بگیرد ; به این ترتیب درصورتی‌که کهمتکی بر ارزش‌آفرینی نباشد , ابهام داشته و مورد تائید نیست . »     دبیر شورای خوب بورس در برخورد به داد و ستد بیت‌کوین در بعضا کارگزاری‌ها , اظهار کرد : «با دقت به این که استدلال‌ها در این جهت ادامه دارااست و هنوز رأی قطعی به شورای خوب نرسیده است , خرید و فروش بیت‌کوین در کارگزاری‌ها مورد تأیید اداره بورس نبوده و غیر رسمی است . »