logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

تاثیر انتخابات بر بورس اوراق بهادار ، شاخص بورس و اقتصاد

تاثیر انتخابات بر بورس اوراق بهادار ، شاخص بورس و اقتصاد
تاثیر انتخابات بر بورس اوراق بهادار ، شاخص بورس و اقتصاد

    در این تاپیک روند کلی شاخص بورس قبل و بعد از انتخابات مورد برسی قرار خواهد گرفت. و نظریات کارشناسان بورس و اقتصادیآورده خواهد شد. یک کارشناس بازار سرمایه با بررسی رفتار ۱۸ سال بازار سهام و سرمایه گذاران، تاثیر انتخابات در سه مقطع قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات بر بورس […]

تاثیر انتخابات بر بورس اوراق بهادار ، شاخص بورس و اقتصاد     در این تاپیک روند کلی شاخص بورس قبل و بعد از انتخابات مورد برسی قرار خواهد گرفت. و نظریات کارشناسان بورس و اقتصادیآورده خواهد شد. یک کارشناس بازار سرمایه با بررسی رفتار ۱۸ سال بازار سهام و سرمایه گذاران، تاثیر انتخابات در سه مقطع قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات بر بورس را تشریح کرد و گفت؛ «در مواقعی که انتخابات ریاست جمهوری منجر به انتخاب مجدد دولت حاکم شود، روند تغییرات شاخص بورس یک روند خطی ساده است.» غلامرضا افشاری با بیان اینکه برگزاری انتخابات رکن اساسی نظام های دموکراسی است و در قالب این نظام، انتخابات لازمه افزایش نقش و مشارکت مردم در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه به شمار می رود، اظهار داشت؛ «در نظام های دموکراسی برگزاری انتخابات و تغییر در قدرت و حاکمیت سیاسی مهم ترین تحول سیاسی نظام است که منشاء تحولات گسترده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دیگر جامعه به شمار می رود.» او ادامه داد؛ «از آنجا که برگزاری انتخابات به صورت مستقیم به تحولات سیاسی می انجامد، بیشتر پژوهش ها در زمینه انتخابات نیز به بحث اثرات انتخابات بر ایجاد تحولات سیاسی پرداخته اند و تحولات اقتصادی و اثرات انتخابات بر اقتصاد تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته اند اما در بین متغیرهای اقتصادی، بورس اوراق بهادار با توجه به ویژگی های خاص خود در مقابل تحولات سیاسی بیشتر حساس است و اثرات انتخابات بر بورس نسبت به سایر متغیرهای اقتصادی مشهودتر است.» این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در اقتصادهای پیشرفته امروزی وضعیت بورس هر کشور شاخص روشنی از وضعیت اقتصادی و سیاسی آن کشور است، ادامه داد؛ «هرچند بورس اوراق بهادار در کشور ما هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را به عنوان رکن اساسی بازار سرمایه در اقتصاد بیابد اما به طور کلی می توان گفت شاخص بورس در ایران نیز تا حد زیادی نشان دهنده اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور است، به طوری که با بهبود چشم اندازهای اقتصادی و سیاسی در کشور شاخص بورس نیز بهبود می یابد و در مواردی که وضعیت اقتصادی و به خصوص سیاسی کشور با تحولات و بحران هایی روبه رو شده، این شاخص کاهش پیدا کرده است.» افشاری که در پژوهشکده وزارت اقتصاد درخصوص رفتار بازار سهام در بحبوحه انتخابات در ۱۸ سال اخیر مطالعاتی را درباره تاثیر انتخابات در سه دوره قبل، حین برگزاری و پس از انتخابات بر بازار سرمایه انجام داده، گفت؛ «انتخابات به عنوان مهم ترین و سرنوشت سازترین حادثه عرصه سیاست و اقتصاد در هر کشور است که جایگاه خاصی در تحولات اقتصادی و اجتماعی آن کشور دارد. در هر انتخاباتی مردم با گزینش جریان فکری خاصی در حقیقت به برنامه هایی رای می دهند که اجرای آنها می تواند تغییرات عمده یی در سطح زندگی آنها و کل کشور داشته باشد. از طرف دیگر عملکرد اقتصادی هر دولت نیز تاثیر بسزایی در تصمیم گیری رای دهندگان برای ابقای آن دارد. در حقیقت اقتصاد و انتخابات را می توان به عنوان دو روی یک سکه قلمداد کرد.» او ادامه داد؛ «در این بین بورس هر کشور و تغییرات آن به عنوان یکی از متغیر های مهم اقتصادی نیز نقش بسزایی در تصمیم گیری رای دهندگان در هر انتخاباتی دارد. با توجه به اینکه سرمایه گذاری در بورس (و اصولاً هر نوع سرمایه گذاری دیگری) با انواع مختلفی از ریسک (نظیر ریسک های اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و... که سبب توجه یا گریز سرمایه ها از آن می شود) روبه رو است. انتخابات و تغییرات سیاسی در کشور می تواند منبع بالقوه یی برای تغییر ریسک سیاسی در تصمیم گیری سرمایه گذاران باشد.»     تاثیر انتخابات بر بورس اوراق بهادار ، شاخص بورس و اقتصاد   او افزود؛ «چرا که به طور کلی به دنبال هر انتخابات برگزار شده در کشور- به خصوص در زمانی که گرایش های سیاسی گروه های منتخب متفاوت از گروه حاکم قبلی باشد- به دلیل عدم ثبات و تداوم سیاست های پیشین اقتصادی در نتیجه تغییر ساختار مدیریتی کشور و از دیگر سو با توجه به اینکه در انتخابات ایران نقش شخصیت ها به مراتب پررنگ تر از احزاب و برنامه های آنهاست و برخی کاندیداها برنامه های روشنی در زمینه اقتصاد ارائه نمی دهند، لذا به دنبال انتخابات ریسک سیاسی و اقتصادی در کشور تغییر خواهد کرد که این تغییر با تغییر انتظارات سرمایه گذاران از آینده اقتصادی کشور همراه می شود که می تواند آثار زیادی بر بورس داشته باشد.» این محقق بازار سرمایه خاطرنشان کرد؛ «با توجه به این تغییرات و با توجه به دیدگاه سرمایه گذاران در مورد نتیجه انتخابات و تاثیرات آن این تغییر ریسک می تواند منجر به کاهش یا افزایش ریسک سیاسی در بورس شود. مساله یی که در اینجا مطرح می شود، این است که با توجه به مسائل مطرح شده اندازه و جهت تاثیرات انتخابات بر بازار بورس چگونه و تا چه حد است و انتخابات مختلف برگزار شده در کشور چگونه بر بورس تاثیر می گذارند؟» به گفته افشاری نظریه های اقتصاد و انتخابات روی عوامل و متغیرهای متمرکز در سطح کل جامعه مطرح شده اند که این نظریه ها به دو دسته نظریه چرخه های اقتصادی و نظریه های گزینش سیاست های کلان حزبی قابل تفکیک هستند.» او ادامه داد؛ «بر اساس نظریه های اقتصادی انتخابات، رای دهندگان بر اساس موقعیت ها و عملکرد اقتصادی نامزدها و احزاب آنها درباره رای دادن به آنها تصمیم گیری می کنند، چنانچه سابقه ذهنی خوبی از عملکرد نامزدها و احزاب آنها داشته باشند به آنها رای مثبت و در غیر این صورت به آنها رای منفی می دهند. با این وجود که سابقه ذهنی شهروندان درباره عملکرد نامزدها اهمیت زیادی دارد، اغلب آخرین وضعیت ها و به تعبیر دیگر وضعیت زمان حاضر برای شهروندان ملموس و عینی تلقی می شود و سوابق ذهنی قبلی را تحت تاثیر قرار می دهد. بر این اساس مهم ترین ملاک تصمیم گیری افراد در این زمینه وضعیت موجود است.» افشاری با اشاره به اینکه رخدادهای سیاسی یکی از عمده ترین عوامل تاثیرگذار بر بازارهای مالی هستند، ادامه داد؛ «عموماً بازارها نسبت به ورود اطلاعات جدید مربوط به جهت گیری های سیاسی واکنش نشان می دهند. بنابراین رخدادهای سیاسی به دقت توسط سرمایه گذارانی که انتظارات خود را بر اساس پیامدهای این رخدادها بازنگری می کنند، دنبال می شوند.» او گفت؛ «از میان رخدادهای سیاسی انتخابات سیاسی از اهمیت ویژه یی برخوردارند چون انتخابات فرصتی برای تاثیرگذاری بر روند میان مدت و بلندمدت سیاست های اقتصادی یک کشور را برای رای دهندگان (و سرمایه گذاران) فراهم می کند، در واقع رای دهندگان بر پایه وضعیت نامزدها، احزاب و کشور در دوره پیش از انتخابات تصمیم می گیرند که آیا سیاستمداران فعلی را برای دوره بعد مجدداً برگزینند یا خیر؟ از طرف دیگر انتخابات رخدادهایی هستند که توجه رسانه ها، نظرسنجان و تحلیلگران سیاسی و مالی را جلب می کنند، این فرآیند موجب انتشار اطلاعات به بازارهای مالی می شود.» به گفته او با افزایش اطمینان از نتایج انتخابات، حاضران در بازار مالی نسبت به توزیع احتمال پیشین خود در مورد سیاست هایی که ممکن است اجرا شوند و آثار اقتصادی حاصل از آنها، بازنگری می کنند. کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از اظهارات خود با اعلام اینکه داده های بورس از سال ۷۱ موجود است، گفت؛ «با بررسی های به عمل آمده طی ۱۸ سال گذشته و با نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری و مجلس مشخص می شود هر دو سال یک بار یک انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری را داشته ایم.» او در برابر طرح این سوال که آیا انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری تاثیری بر روند بورس دارند و کدام یک از جریان های انتخاباتی بر بازار سهام اثر بیشتری گذاشته است، پاسخ داد؛ «نتایج بررسی ها نشان می دهد اختلاف معناداری بین داده ها وجود دارد و لذا هر دو نوع این انتخابات روی بازار سهام کشور تاثیرگذار است.»