logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

احتمال تجارت ایران با ترکیه از طریق ارز دیجیتال

احتمال تجارت ایران با ترکیه از طریق ارز دیجیتال
احتمال تجارت ایران با ترکیه از طریق ارز دیجیتال

  نائب رئیس وزیر صنعت معدن و تجارت , از قابلیت و امکان تجارت با مملکت ترکیه از روش ارز دیجیتال خبر بخشید . به گزارش خبرگزاری تسنیم , راست گو نجفی روز قبل در کناره نمایشگاه الکامپ در جواب به سوالی در رابطه اینکه ترکیه پیشنهاد داده که برای تجارت با کشور ایران قابلیت […]

احتمال تجارت ایران با ترکیه از طریق ارز دیجیتال   نائب رئیس وزیر صنعت معدن و تجارت , از قابلیت و امکان تجارت با مملکت ترکیه از روش ارز دیجیتال خبر بخشید . به گزارش خبرگزاری تسنیم , راست گو نجفی روز قبل در کناره نمایشگاه الکامپ در جواب به سوالی در رابطه اینکه ترکیه پیشنهاد داده که برای تجارت با کشور ایران قابلیت و امکان مبادله پول از روش لیر و ریال یا این که ارز دیجیتال موجود است کشور‌ایران درین رابطه چه برنامه‌ای دارااست خاطرنشان کرد : قابلیت تبادل لیر با ریال برای تجارت دو مرزو بوم مورد ثبت قرار گرفته و از روش بانکهای دو سرزمین هم پیگیری می شود .   احتمال تجارت ایران با ترکیه از طریق ارز دیجیتال     او خاطر نشان نمود : اگر چه که شاید بعضا بانکهای سری به‌این قضیه بدن ندهند ولی در هر مورد طرق مختلفی برای تجارت دو مرزو بوم موجود است و شرکتها و کسانی میباشند که در‌این رابطه خط مش را هموار مینمایند . نجفی در جواب به‌این سوال تسنیم که آیا در جمهوری اسلامی ایران زیرساخت‌های واجب برای تجارت از روش ارز دیجیتال موجود است یا این که خیر بیان کرد : در‌حالتی که که زیرساختهای اضطراری برای تجارت از روش پول الکترونیک مهیا شود قابلیت و امکان تجارت دو مرز و بوم با پول الکترونیک هم مهیا است . بدین ترتیب گزارش درین نمایشگاه از سامانه کشوری کسب و فعالیت ( سککوک ) رو نمایی به فعالیت آمد . این سامانه جهت ارتقاء‌ و تسهیل تعاملات تجاری و فرنگی در غرفه وزارت صنعت , معدن و تجارت رو نمایی شد .