logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

سیستم رأی‌گیری مبتنی بر بلاک چین سوئیس از آزمایش سربلند بیرون آمد

سیستم رأی‌گیری مبتنی بر بلاک چین سوئیس از آزمایش سربلند بیرون آمد
سیستم رأی‌گیری مبتنی بر بلاک چین سوئیس از آزمایش سربلند بیرون آمد

بنابر گزارش تاکسی خبری سوئیس ; درحال حاضر پروژه سیستم انتخاباتی بر پایه ی بلاک چین برای همه پرسی شهرداری زوگ با موفقیت به اتمام رسیده است . مسئولین شهر زوگ در نوامبر ۲۰۱۷ از برنامه خویش برای فعال سازی یک سیستم رای‌گیری بر طبق بلاک چین خبر دادند که در آن شهروندان می توانند […]

سیستم رأی‌گیری مبتنی بر بلاک چین سوئیس

بنابر گزارش تاکسی خبری سوئیس ; درحال حاضر پروژه سیستم انتخاباتی بر پایه ی بلاک چین برای همه پرسی
شهرداری زوگ با موفقیت به اتمام رسیده است .
مسئولین شهر زوگ در نوامبر ۲۰۱۷ از برنامه خویش برای فعال سازی یک سیستم رای‌گیری بر طبق بلاک چین
خبر دادند که در آن شهروندان می توانند با به کارگیری از شناسه‌ی دیجیتالی خویش و تلفن‌‌های همراهشان در رأی‌گیری کمپانی نمایند .
گفتنی است که شهر زوگ به دلیل پیشرفت‌های حوزه بلاک چین و ارزهای دیجیتال به «دره کریپو/ Crypto Valley» هم دارای اسم و رسم است .
دیتِر مولر , رییس هیئت مدیره کمپانی ارتباطات زوگ در رای زنی خویش با خبرگزاری سوییس گفته است :
اجرای آزمایشی این سیستم موفقیت آمیز بوده است . جزئیات فنی بیشتر طی جهت اطمینان از درستی و
امنیت نتیجه ها , محافظت اطراف محرمانه و محرمانگی این رأی‌گیری , طی چندین ماه آینده بررسی خواهند شد .

سیستم رأی‌گیری مبتنی بر بلاک چین سوئیس

این طرح آزمایشی در مقیاس کوچکی صورت گرفته شده‌است . فقط ۷۲ نفر از ۲۴۰ شهروند
زوگ از ۲۵ ژوئن الی یکم ژوئیه , به طور آنلاین در‌این همه پرسی آزمایشی و غیرقانونی کمپانی کرده اند .
اما به گفته مولر این آمار تقریبی است و تعداد کمپانی کننده ها احتمال دارد فراتر از این بوده باشد .
در یک پرسش طومار از کمپانی کنندگانی که با به کار گیری از این سیستم رأی خویش را ثبت کرده‌اند ,
مراد شده بود راجع به مساله جزئی شهرداری هم حیث خویش را ابلاغ نمایند .
همینطور حیث آنها بر طبق این‌که آیا با به کار گیری از یک سیستم EID بر اساس بلاک چین جهت دریافت آراء
رفراندوم در آتی موافق میباشند یا این که خیر . به گزارش خبر‌ها ; سه نفر در جواب متن بودند که رأی‌ دادن
به طور دیجیتال کار سادگی نیست . ۲۲ نفر هم جواب داده بودند که مایلند برای «ارائه اظهارنامه مالیاتی»
یا این که «شرکت در نظرسنجی ها» از بلاک چین به کار گیری نمایند , ۱۹ نفر جواب داده بودند که مخارج پارکینگ را
با شناسه دیجیتالی خویش پرداخت خواهند کرد و سه نفر گفته‌اند که از آن برای قرض تصاحب کردن کتاب از کتابخانه به کارگیری می نمایند .

سیستم رأی‌گیری مبتنی بر بلاک چین سوئیس

مرزوبوم سوئیس به خاطر بهرمندی از ضوابط مالیاتی مناسب و عدم سخت‌گیری در
ارزهای دیجیتال و ICOها به نام کشورکریپو یا این که «Crypto Nation» به شهرت رسیده است .
در پایان ماه ژوئن , مدیریت کارها مالی زوگ از انجمن بانکداران سوییس درخواست کرد که
در سمت بهره‌برداری اکانت های بانکی برای امداد به موسسه ها مربوط به فناوری بلاک چین , کارگروهی را تشکیل بدهند .
بنابر گزارش تاکسی خبری سوئیس ; اکنون پروژه سیستم انتخاباتی بر اساس بلاک چین
برای همه پرسی شهرداری زوگ با موفقیت به اتمام رسیده است .
مسئولین شهر زوگ در نوامبر ۲۰۱۷ از برنامه خویش برای فعال‌ساز‌ی یک سیستم رای‌گیری
بر طبق بلاک چین خبر دادند که در آن شهروندان میتوانند با استعمال از شناسه‌ی دیجیتالی خویش و
تلفن‌‌های همراهشان در رأی‌گیری کمپانی نمایند . گفتنی است که شهر زوگ به دلیل
پیشرفت‌های حوزه بلاک چین و ارزهای دیجیتال به «دره کریپو/ Crypto Valley» هم پر اسم و رسم است .
دیتِر مولر , رییس هیئت مدیره کمپانی ارتباطات زوگ در رای زنی خویش با خبرگزاری سوییس گفته است :
اجرای آزمایشی این سیستم موفقیت آمیز بوده است . جزئیات فنی بیشتر طی جهت اطمینان از درستی و امنیت حاصل , مراقبت اطراف محرمانه و محرمانگی این رأی‌گیری , طی یکسری ماه آینده بررسی خواهند شد .

سیستم رأی‌گیری مبتنی بر بلاک چین سوئیس

این طرح آزمایشی در مقیاس کوچکی انجام یافته شده‌است . فقط ۷۲ نفر از ۲۴۰ شهروند زوگ از ۲۵ ژوئن الی یکم ژوئیه , به طور آنلاین درین همه پرسی آزمایشی و غیر قانونی کمپانی کرده اند . اما به گفته مولر این آمار تقریبی است و تعداد کمپانی کننده ها شاید فراتر از این بوده باشد .
در یک پرسش طومار از کمپانی کنندگانی که با به کار گیری از این سیستم رأی خویش را ثبت کرده‌اند , منظور شده بود در مورد مساله جزئی شهرداری هم لحاظ خویش را ابلاغ نمایند .
همینطور حیث آن ها بر اساس این‌که آیا با استعمال از یک سیستم EID بر اساس بلاک چین جهت دریافت آراء رفراندوم در آتی موافق می باشند یا این که خیر . به گزارش خبرها ; سه نفر در جواب متن بودند که رأی‌ دادن به طور دیجیتال کار سادگی نیست . ۲۲ نفر هم جواب داده بودند که مایلند برای «ارائه اظهارنامه مالیاتی» یا این که «شرکت در نظرسنجی ها» از بلاک چین به کارگیری نمایند , ۱۹ نفر جواب داده بودند که مخارج پارکینگ را با شناسه دیجیتالی خویش پرداخت خواهند کرد