logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

معامله گر و درسی از کاسپاروف

معامله گر و درسی از کاسپاروف
معامله گر و درسی از کاسپاروف

  طبق معمول مدرس کارینا در کنار کنار دریا دریا در درحال حاضر گام زدن بود عالی این معمولی بود زیرا وی مدام اعتقاد دارد که طبیعت صرفا بستری می باشد که قادر است دردهای تورا آهسته نماید سوای این‌که توقعی از تو داشته باشد . درین حین یکی‌از شاگردان مدرس حالت را مطلوب می […]

معامله گر و درسی از کاسپاروف   طبق معمول مدرس کارینا در کنار کنار دریا دریا در درحال حاضر گام زدن بود عالی این معمولی بود زیرا وی مدام اعتقاد دارد که طبیعت صرفا بستری می باشد که قادر است دردهای تورا آهسته نماید سوای این‌که توقعی از تو داشته باشد . درین حین یکی‌از شاگردان مدرس حالت را مطلوب می بیند و آغاز به گپ زدن با وی می نماید بعداز یه خرده مصاحبه کاغذی را از کیف خویش خارج آورده و به مدرس نشان می دهد که‌این نهایی چک اینجانب است از یکی‌از سهام ها که چاپ کردم میخواستم لحاظ شما‌را بدانم . کارینا نگاهی راز خصوصی به صفحه می اندازد و آن را روی زمین نهاده مشتی ماسه بر روی آن می ریزد . شاگرد که حسابی مبهوت می شود علت را جویا می شود کارینا می گوید در آنالیز تو اثری از بها ندیدم تو مهم‌ترین رکن بازار را میان انبوهی از الگوهای هارمونیک , کانالها , خطوط پروسه , سطح ها PRZ ( تارنما فراچارت : خواسته سطح های و بخشها همپوشای فیبوناچی ) , موج شماری های الیوت , واگرایی ها و … مخفی کردی و در غایت بر روی همگی آن‌ها یک سیستم ایچیموکو نیز قرار دادی!!! پس ارزش کجاست؟   معامله گر و درسی از کاسپاروف   سال 1998 بود که وسیع ترین درس خرید و فروش گری خودم را از گری کاسپاروف یاد گرفتم . در یک ضیافت که یکی‌از دوستان خوب مشترک ما ترتیب داده بود با اعجوبه شطرنج جهان آشنا شدم وی در‌این مجلس یاد ای تعریف کرد که برای مدام بینش منرا به خرید و فروش گری تغییر‌و تحول بخشید : اینجانب در یک بازی شطرنج به یک آماتور باختم , بله گری کاسپاروف دارای شهرت به یک آماتور باخته بود , تمامی تعجب کردند و علت شکست را جویا شدند و وی اینگونه تیتر کرد , در بازی با وی نمیدانستم که آماتور است , برای این با هر جنبش وی دنبال نقشه ای که در رمز داشت میگشتم , گهگاه به خیال و خاطر خویش نقشه اش را خوانده و تکان بعدی را پیش گویی می کردم , البته در کمال تعجب تکان بی آلایش دیگری میدیدم , تمرکز می کردم که احتمالا نقشه جدیدش را کشف کنم , آنقدر پیرو تکان های وی بودم و دنبال رو مسیر وی شدم , که مهره های خودم را گم کردم , آن‌گاه که به آسانی متحیر شدم فهمیدم جنبش های وی از رمز مهارت نداشتن بود و تنها مهره ها را تکان میداد و اینجانب از لذت بازی غافل شدم زیرا پیرو نقشه ای بودم که وجود نداشت , بازی را باختم ولی درس بزرگ تری یاد گرفتم که تمام جنبش ها از رمز خیانت نیست , جنبش های بی آلایش را یقین نداریم و در پی نقشه هایش می گردیم , آنجاست که مسیر را گم می‌کنیم , میبازیم … . ‌ بله بعداز این قضیه که گری تعریف کرد اینجانب روز ها در تامل بودم و این آغازی بود برای دگرگون سازی فکری اینجانب و جور نگرشم به مارکت . تو نیز به جای این نگارگری ها مقداری چارت را بی آلایش خیس ببین , و به خلق و آرایش و پیرایش ارزش دقت کن . اما اینجانب هیچ کدام از این ابزارها را رد نمیکنم البته هر مورد می بایست در حالت مطلوب خودش استعمال شود و به کارگیری بی انگیزه از آن‌ها تورا از جاده کلیدی به دور می‌کند . به بازار بی آلایش بنگر و اینقدر آنرا مشقت بار و پیچیده مکن , دانستن این مسئله برای اینجانب سالها به درازا کشید آرزو وارم برای تو کمتر ارتفاع بکشد و در حالی که لبخندی به شاگردش میزد اعلام کرد زیرا تو زیرا منی را داری و اینجانب زیرا خودم را زمانی در سن تو بودم نداشتم که مهارتهای داد و ستد گری را سوای دیده داشت برایم بازگو نماید . هر ثروتی که از این بازار که لامپ منزل ای را روشن نماید و به ادب مالی یک خانواده یاری دهد برای اینجانب کافیست و به انگیزه معنوی خودم رسیده ام . هم اکنون برو و کاغذت را از ذیل ماسه ها خارج بکش و آنرا کادر کن و در اتاقت قرار آبادی و روز جاری را هیچ زمان از یاد مبر .