اصل چهل و چهار

44در این کتاب با کاربرد و محتویات اصل ۴۴ و هچنین سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.سند و چشم انداز بیست ساله.قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی و غیره آشنا میشید.

 بخش اول : قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چار قانون اساسی

فصل اول : تعاریف

فصل دوم : قلمرو فعالیت های هر یک از بخش های دولتی تعاونی و خصوصی

فصل سوم : سیاست های توسعه بخش تعاون

فصل چهارم : ساماندهی شرکت های دولتی 

فصل پنجم : فرایند واگذاری بنگاه ها دولتی

فصل ششم : توزیع سهام عدالت

فصل هفتم : هیات واگذاری و وظایف ان 

فصل هشتم : شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار

فصل نهم : تسهیل رقابت و منع انحصار

فصل دهم : مواد متفرقه

بخش دوم : اصل چهل و چهار قانون اساسی

سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی

متن الاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست های کلی اصل چهل و چهار

الف) متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی ( توسعه بخش های غیر دولتی )

ب) متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی ( بخش تعاونی )

ج) متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی ( واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی )

د) سیاست های کلی واگذاری

هـ ) سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار

متن پاسح رهبر معظم انقلاب اسلامی به درخواست رئیس جمهوری

بخش سوم : سند چشم انداز بیست ساله

بخش چهارم : قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

فصل اول : تعاریف و اصطلاحات 

فصل دوم : ارکان بازار اوراق بهادار

فصل سوم : بازار اولیه

فصل چهارم : بازار ثانویه 

فصل پنجم : اطلاع رسانی در بازار اولیه و ثانویه 

فصل ششم : جرایم و مجازات ها 

فصل هفتم : مقررات متفرقه 

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است. *

سه × چهار =