بورس در نگاه کلی

این مقاله به توضیح مفاهیم بازار بورس و بررسی اجمالی بورس میبردازد.bouurs

 

تاريخچه

حدود ۵۰۰ سال پيش در يکي ازشهرهاي بلژيک درمقابل منزل فردي به نام (واندر بورس) صرافان گرد هم آمده اوراق بهاداردادوستد ميکردند.از آن پس هرمکاني راکه درآن، اوراق بهادارمورد معامله قرارمي گرفت بورس ناميدند. اولين بورس دنيا درشهرآنورس بلژيک ايجاد شد. درحال حاضر دراغلب کشورهاي دنيا تشکيلات بورس وجود داردو فدراسيون بورسهاي جهان به عنوان يک سازمان هماهنگ کننده بين المللي نسبت به همکاري و تشريک مساعي بين بورسها ، حفاظت از منابع و حقوق صاحبان سهام وتوسعه بازار سرمايه فعاليت مي نمايد. برخي از بورسهاي مهم دنيا عبارتند از بورس نيويورک، بورس لندن، بورس استکهلم، بورس مونترال و بورس توکيو.

سابقه ايجاد بورس در ايران

فكر اصلي ايجاد بورس در ايران به سال ۱۳۱۵برميگردد.

دراين سال يك كارشناس هلندي و يك كارشناس بلژيكي به منظور بررسي و اقدام در مورد تهيه و تنظيم مقررات ناظر برفعاليت بورس اوراق بهادار به ايران آمدند، اما مطالعات آنها با آغاز جنگ جهاني دوم متوقف گرديد. پس از كودتاي ۲۸مرداد۱۳۳۲ ،مجدداً در سال ۱۳۳۳ ماموريت تشكيل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن،بانك مركزي و وزارت بازرگاني وقت محول گرديد

مزاياي سرمايه گذاري در بورس

حال بايد ديد که چرا آحاد مردم درخصوص ورود به اين بازار اظهار تمايل مي نماينـد . درايـن قـسمت تنهـا بـه ذکـر چکيده اي از عوامل موثر در اين امر خواهيم پرداخت :

نبود حد سرمايه مجاز

به نحوي که هر فردي با هر ميزان سرمايه امکان ورود به اين بـازار را خواهـد داشـت.
بـه عنوان مثال دربازار سرمايه شما به راحتي مي توانيد با مبلغ يک ميليون ريال
بخشي ازسهام يک شرکت بزرگ ومعتبـر را خريداري نمائيد .
اما اگر بازار بورسي وجود نمي داشت ،
به سختي مي توانـستيد درشـرايط عـادي بـا ايـن مبلـغ حرکت اقتصادي خاصي را انجام دهيد .

قابليت نقد شوندگى بالا

که موجب گرديده تا درشرايط عادي ورود و خروج شما به ايـن بـازار در کمتـر از چنـد روز فراهم گردد . که يقينا با توسعه الکترونيکي بازار (که مقدمات آن درحال اجرا است) اين مدت مي توانـد حتـي بـه چند ساعت تقليل پيدا نمايد که تقريبا چنين وضعيت مشابهاي به ندرت درساير رويه هاي سرمايه گذاري يافت می شود

  • pic1 عنوان مقاله : بورس در نگاه کلی
  • pic1 نویسنده : دکتر ابوالفضل شهرآبادي
  • pic1 زبان مقاله : فارسی
  • pic1 تعداد صفحات : 200
  • pic2 نوع فایل : PDF
  • pic2 حجم فایل : 7.7 مگابایت
  • pic3 منبع : مفید آنلاین
  • pic4 لینک دانلود

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است. *

پانزده − دوازده =