تاثیر افزایش سرمایه

برای افزایش سرمایه به عنوان یکی از راه های تامین منابع مالی شرکت ها مطرح است. استفاده از این روش طی سال های اخیر در بورس اوراق بهادار تهران شدت بیشتری یافته است.

 

tasir

افزایش سرمایه ی شرکت ها دارای تاثیرات بالقوه بر قیمت سهم میباشد که به طور عادی جهت تاثیر آن بر ثروت سهامدار مورد علاقه ی سهامداران است.

بویژه این که در شرکت های سهامی عام بدلیل مداخله ی کمتر و امکان در مدریت شرکت .سهامداران مدیران را وکیل و حافظ منافع خودتلقی میکنند و تاثیرات آن ها در راستای تاثیر بر ثروت خود ارزیابی میکنند.برای اندازه گیری ثروت سهامدار در این تحقیق معیار بازده کل حاصل از نگهداری سهم برای دوره یکساله مد نظر بوده است.

در این تحقیق ما بدنبال تاثیر افزایش سرمایه بر بازده کل سهامدار هستیم.

سه بحث تئوریک در مورد تاثیر افزایش سرمایه بر بازده سهام وجود دارد.

گروه اول افزایش سرمایه را عاملی بی تاثیر گروه دوم انرا عاملی عاملی مثبت و گروه سوم عاملی منفی بر بازده سهامداران می دانند. مطلاعات اولیه نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران افزایش سرمایه عاملی بی تاثیر بر بازده سهامدار می باشد. برای انجام تحقیق سه گروه اصلی شرکتها که بترتیب در دروه تحقیق یک دو و چهار بار افزایش سرمایه داده بودند و یک  گروه کنترل که در دوره تحقیق افزایش سرمایه ای نداشته اند انتخاب شدند. متناسب با جوامع اماری ۶ فرضیه اخص تحقیق برای نتیجه گیری کلی در مورد فرضیه اهم یعنی تاثیر افزایش سرمایه بر بازده سهام طراحی شدند.

در ۳ فرضیه اول میانگین بازده سهام هر گروه از شرکت ها در دوره بعد از افزایش سرمایه با میانگین بازده سهام گروه کنترل سنجیده شده است و در ۳ فرضیه دوم بدنبال بررسی تغییر بازده سهام هر گروه از جوامع اماری در دوره بعد از افزایش سرمایه نسبت به دوره قبل از افزایش سرمایه می باشیم.

 

  • pic1 عنوان مقاله : تاثیر افزایش سرمایه
  • pic1 نویسنده : سید حسام شمس عالم
  • pic1 زبان مقاله : فارسی
  • pic1 تعداد صفحات : 13
  • pic2 نوع فایل : PDF
  • pic2 حجم فایل : 179کیلوبایت
  • pic4 لینک دانلود

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است. *

17 + 15 =