بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیار حسابداری ارزیابی عملکرد در شرکتهای بذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

تصميمگيري در مورد ساختار سرمايه يكي از چالش بر انگيزترين و مشكل ترين مسايل پيش رويشركتها است.ساختار سرمايه يك شركت تركيب بدهي و حقوق صاحبان سهام است.

z1

چکیده 

 

در تحقيق حاضر رابطه بين ساختار سرمايه و معيارهاي حسابداري ارزيابي عملكرد(ROE-ROA) شرکت های بذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طي سالهاي ۱۳۸۶-۱۳۸۶ مورد بررسي قرار گرفتند، که در مجموع با توجه به محدوديتها، ۵۷ شركت بهعنوان نمونه انتخاب گرديد.

سپس داده هاي مورد نياز با استفاده از مطالعات كتابخانه اي و نرم افزار ره آورد نوين گردآوري و از طريق محاسبه براي ۴ نسبت ساختار سرمايه و ۲ معيار حسابداري ارزيابي عملكرد به بررسي فرضيات تحقيق پرداخته شد.

به منظور آزمون فرضيه ها نيز از رگرسيون چندگانه و بررسي معنادار بودن ضرايب و مدل در سطح ۹۵ % از آمار fوT استفاده گرديد، در نهايت مشخص شد بين نسبت هاي ساختار سرمايه و معيارهاي حسابدارری ارزبابی عملکرد (ROA.ROE)رابطه معنادار وجود دارد

مقدمه

حداکثر کردن ارزش شرکت ها مستلزم اجرای طرح های سود اور است ، در جهان امروز با توجه به شرایط بازار رقابت تعیین روش تامین مالی مناسب برای افزایش سود اوری و ادامه حیات شرکت ها امری ضرورت است.

سرمایه گذاران نیز با توجه به جدایی مالکیت از مدیریت نیاز به منابع مالی وسیع در شرکت ها و هم چنین علاقه دارندگان منابع مالی به استفاده از منابع خود جهت افزایش ثروت به تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت ها و ساختار سرمایه انها می پردازند تا به سرمایه گذاری صحیح دست یابند.

بنگاه های اقتصادی نیز برای ورود به تجارت و ادامه فعالیت دران نیاز به سرمایه دارند ، تامین منابع مالی به صورت های گوناگون تقسیم گردیده است مانند ، منابع تضمین شده و منابع تضمین نشده . اما در بیشتر تحقیقات منابع مالی شرکت ها بر اساس سیاست تامین مالی انها به دو بخش منابع مالی دورنی و منابع مالی بیرونی تقسیم می شوند که این منابع می تواند به روش کوتاه مدت یا بلند مدت مورد استفاده قرارگیرد.

  • pic1 عنوان مقاله : بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیار حسابداری ...
  • pic1 نویسندگان : محمد رضا نیکبخت / محسن پیکانی
  • pic1 زبان مقاله : فارسی
  • pic1 تعداد صفحات : 16
  • pic2 نوع فایل : PDF
  • pic2 حجم فایل : 153 کیلوبایت
  • pic3 منبع : novinib.com
  • pic4 لینک دانلود

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است. *

13 − 6 =