مقررات تحليلگري بازار سرمايه

در این کتاب با قانون تجارت.قانون تجارت الکترونیکی.قانون صدور چک.قانون مالیات های مستقیم.ودیگر مقررات تحليلگري بازار سرمايه آشنا میشوید.
o9

فهرست :

۱- قانون تجارت 
۲-قانون تجارت الکترونیکی
۳- قانون صدور چک
۴- قانون مالیاتهای مستقیم
۵- قانون مالیات بر ارزش افزوده
۶- دستورالعمل تاسیس و فعالیت پردازش اطلاعات مالی
۷- تقاضای صدور مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی

قانون تجارت

باب دوم – دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی

فصل اول – دفاتر تجارتی

ماده ۶- هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد:

  1. دفتر روزنامه 
  2. دفتر کل
  3. دفتر دارایی
  4. دفتر کپیه

 

ماده ۷- دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی ( از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی ) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در ان دفترقبت نماید.

ماده ۸- دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع متختلفه ان را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوص در ان دفتر به طور خلاصه ثبت کند.

ماده ۹- دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در ان دفتر ثبت و امضا نماید و این کار باید تا پانزدهم سال بعد انجام پذیرد.

ماده ۱۰- دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحساب های صادره خود را در ان به ترتیب تاریخ ثبت نماید.

تبصره- تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط نماید.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است. *

4 × 1 =